Novinky

Podpora energetických služeb   18.7. 2016

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) uzavřela s Ministerstvem průmyslu a obchodu dobrovolnou dohodu o spolupráci v oblasti podpory energetických služeb, zejména služeb se zaručeným výsledkem (EPC), s cílem zvýšit využití energetických služeb ve veřejném i soukromém sektoru, zvýšit energetickou účinnost ČR a zajistit naplnění strategických plánů na renovaci budov ve vlastnictví státu.  Společnost Amper Savings se z pozice zastoupení v Radě APES aktivně zúčastnila jednání o tomto dokumentu.