Novinky

Nemocnice v Břeclavi podepsala kontrakt EPC s Amper Savings   30.6. 2017

Rekonstrukci energetických systémů Nemocnice Břeclav provede společnost Amper Savings. Smlouva, kterou břeclavská nemocnice uzavřela se společností Amper Savings se zabývá poskytováním energetických služeb se zaručeným výsledkem a realizace projektu řešeného metodou EPC tak smluvně zajistí nemocnici úspory přesahující 105 milionů korun bez DPH během následujících 10 let. Nabídková cena Amper Savings, která zahrnuje počáteční investici do úsporných opatření včetně nákladů na financování a činnost energetického mnagementu po celou dobu trvání kontraktu, činí necelých 60 milionů korun bez DPH.

Mezi hlavní navržená opatření patří rekonstrukce zdroje tepla pro vytápění, nový zdroj čisté technologické páry, náhrada rozvodů topné vody, páry a kondenzátu, úprava a doplnění systému měření a regulace, výměna osvětlení ve vybraných prostorech a úpravy vybraných vzduchotechnických zařízení. Důležitou součástí projektu jsou služby energetického managementu zahrnující monitoring spotřeb všech druhů energií a provozních nákladů, vyhodnocení dosažených úspor a trvalá optimalizace provozních parametrů.

Břeclavská nemocnice je v tomto rozsahu pilotním projektem Jihomoravského kraje, který jakožto zřizovatel řeší energetické úspory v rámci vlastních objektů právě tímto způsobem dle metodiky EPC. Díky tomu získá nemocnice bez vynaložení vlastního kapitálu dlouhodobého odborného partnera, který zajistí spolehlivý a účinný provoz celého energetického hospodářství a navíc se smluvní garancí úspor po celou dobu trvání kontraktu, tedy 10 roků.