Novinky

Amper Savings buduje vlastní realizační firmu   1.6. 2018

Akciová společnost Amper Savings svým zaměřením postupně přispívá k rozšíření portfolia komplexních služeb v rámci energetické skupiny Amper Holding. Holdingová strategie se na počátku zaměřila především na obchod s elektrickou energií z alternativních zdrojů a budování virtuální elektrárny, následně došlo právě díky Amper Savings k rozvoji činností v oblasti energetického poradenství a realizace energeticky úsporných projektů včetně dodávek technologií. Díky dlouholetým zkušenostem klíčových manažerů společnosti, kteří se po celou dobu jejich praxe zabývali projekty v oblasti energetických úspor a historicky se podíleli na realizaci desítek EPC projektů, se zrodila myšlenka rozšířit působení společnosti na trhu také o činnosti v rámci investiční výstavby včetně zajištění následného servisu.

K tomuto účelu byly v průběhu minulého roku založeny dceřinné firmy Amper Savings, konkrétně AS Control + pro zajištění projekce a realizace v oblasti MaR (měření a regulace) a AS Mont + pro dodávky a montáž technologických zařízení, zejména pak v oblasti vytápění a chlazení.

V letošním roce už se obě tyto nově vzniklé společnosti plně zapojily do aktuálně realizovaných projektů v rámci dlouhodobých energeticky úsporných projektů se smluvní garancí ze strany Amper Savings nebo nově připravovaných obchodních případů ať už v oblasti realizace projektů EPC nebo samotných dodávek energetických zařízení se zajištěním dlouhodobého servisu.

Kromě aktivního zapojení AS Control + a AS Mont + do projektu EPC v břeclavské nemocnici, která získala ocenění Jihomoravského kraje za vzorový energetický projekt roku 2017, se dále podařilo úspěšně realizovat například rekonstrukci energetického hospodářství vybraných objektů města Přelouč nebo obce Čejkovice, kde byl kladen důraz na komplexní řešení úsporných opatření v oblasti spotřeby tepla, elektřiny a vody s využitím aktivního energetického managementu k dosažení maximálních úspor nákladů na energie a provoz. Z významnějších investičních akcí letošního roku, které tyto realizační firmy aktuáně řeší také v soukromém sektoru, je možno zmínit například rekonstrukci energetického hospodářství v areálu výrobního závodu CeWe Color (Fotolab) nebo v průmyslovém podniku Bochemie, kde je díky nově zvolené výrobní strategii vyžadována celková změna energetické koncepce. A právě tvorba energetických koncepcí je jedním z hlavních produktů společnosti Amper Savings, která využívá synergií holdingu Amper, tedy skupiny firem, schopných poskytnout zákazníkovi komplexní služby v oblasti energetiky. Nově budovaná realizační část je proto do skupiny začleněna zejména za účelem rozšíření technického know-how v rámci svého subdodavatelského řetězce při realizaci energeticky úsporných projektů se zaručeným výsledkem, kterým je smluvní garance úspor s dlouhodobým efektem.