Novinky

Energetické úspory v Nemocnici Nové Město na Moravě   1.3. 2019

Amper Savings se stal smluvním partnerem novoměstské nemocnice a zajištěním služby energetického managementu tak navazuje na úspěšně realizovaný projekt EPC, jenž v roce 2012 získal cenu Energy Globe Award.

https://www.youtube.com/watch?v=k6kX1UnAuZU

Jedná se o komplexní službu v rámci energetického provozu celého areálu nemocnice, která poskytuje jak odbornou nemocniční péči akutně nemocným, tak i péči rehabilitační. Areál zahrnuje 14 léčebných pavilonů s 21 zdravotnickými odděleními včetně bazénu s potřebným rehabilitačním příslušenstvím a rovněž další provozní a technické budovy jako např. prádelnu, kuchyni nebo kotelnu.

Úkolem energetického managementu je zajistit hospodárný provoz technologického systému areálu nemocnice včetně správy všech druhů energií a pokračovat v úsporném a maximálně efektivním řízení všech instalovaných energetických zařízení, realizovaných v projektu EPC.

Projekt zajistil nemocnici celkovou rekonstrukci energetického hospodářství včetně komplexního řešení energeticky úsporného provozu se smluvní garancí úspor po dobu osmi let. Počáteční investice do úsporných opatření činila téměř 30 mil. Kč a touto realizací bylo dosaženo snížení původních ročních nákladů na energie z 28 mil. Kč na 18 mil. Kč.

Metodika projektu spočívá v komplexním řešení otázky energetických úspor v oblastech spotřeby zemního plynu, elektrické energie i vody, konkrétně rekonstrukci centrální parní výtopny a přechod na teplovodní soustavu, napojení jednotlivých pavilónů na novou soustavu v rámci vytápění, přípravy teplé užitkové vody a vzduchotechniky, zajištění zdroje technologické páry pro prádelnu a kuchyni, vybudování nových předávacích stanic objektů ve všech částech areálu, instalaci kogenerační jednotky pro výrobu elektřiny k vlastnímu využití, instalaci měření spotřeby tepla a instalaci nového systému měření a regulace s centrálním dispečinkem.

Součástí výsledného řešení však nejsou pouze standardní úsporné technologie v oblasti výroby tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla, mezi další použité alternativní a zároveň k životnímu prostředí šetrné úsporné prvky patří například termické solární kolektory pro předehřev bazénové vody, oddělené systémy pitné a užitkové vody pro využití tepla z odpadních vod a další.

Společnost Amper Savings nyní přebírá plnou odpovědnost za efektivní provoz celého energetického hospodářství nemocnice s využitím nejmodernějšího dispečerského systému pro dálkové řízení veškerých energetických zařízení a zajišťuje komplexní správu technologických dat pro aktivní činnost v rámci snižování energetické náročnosti všech objektů v areálu.

Systém energetického managementu pomůže nemocnici postupně snižovat ekonomické náklady na energie a jejich celkovou spotřebu, zpřehlední tok informací a zefektivní rozdělení odpovědnosti za jednotlivé procesy. Jedná se totiž o dlouhodobý proces neustálého zlepšování a optimalizace provozu celého energetického hospodářství, v tomto případě v rámci veřejného sektoru, který v konečném důsledku zajistí finanční úsporu veřejných zdrojů.