Představení společnosti

Společnost Amper Savings, a.s. je součástí české energetické skupiny Amper Holding, a.s., zajišťující obchod s energiemi, distribuci energií včetně provozu lokálních distribučních soustav a realizaci energeticky úsporných projektů s využitím nejmodernějších technologií. Projekty představují obvykle kombinaci instalace moderních úsporných technologií v oblasti vytápění, chlazení a osvětlení objektů a technicko-administrativních opatření optimalizujících spotřebu a nákup energií tak, aby bylo dosaženo co nejnižších provozních nákladů.

Specifickou oblastí jsou projekty EPC (z angl. Energy Performance Contracting), takzvané  energetické služby se zárukou, které představují finančně zajímavý a efektivní nástroj realizace úsporných opatření. Podstatou metody EPC je smluvní záruka snížení spotřeby energie, která se projeví v úsporách provozních nákladů, následně použitých na splácení původní investice.

Společnost Amper Savings, a.s. si u všech svých projektů zakládá na kvalitním technickém řešení s dlouhodobou garancí úspor, které jsou dosahovány díky aktivnímu energetickému managementu za účasti vysoce kvalifikovaného personálního obsazení. Pro dosažení maximální energetické účinnosti a optimalizaci energetických nákladů je využito sofistikovaného dispečerského systému s online řízením instalovaných technologií a pravidelným vyhodnocováním historických trendů v rámci zvyšování účinnosti energetických provozních celků.

Společnost Amper Savings, a.s. je od roku 2013 aktivním členem Asociace poskytovatelů energetických služeb a od roku 2015 signatářem Evropského etického kodexu pro energetické služby se zaručeným výsledkem (EPC).

Prezentace služeb společnosti

Management společnosti

Ing. Leoš Aldorf
Generální ředitel a předseda představenstva

Je absolventem Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství na VUT v Brně. Od roku 1999 pracoval ve společnosti ABB DIZ s.r.o. v divizi Building Systems jako projektový manažer energetických systémů. Po prodeji této divize společnosti Genesis Capital (2003) přešel do nově vzniklé společnosti AB Facility a.s., kde byl odpovědný za kompletní přípravu a realizaci energeticky úsporných projektů. Od roku 2007 působil v této společnosti na pozici ředitele energetické divize, zaměřené na poskytování komplexních služeb v oblasti energetiky. Je spoluzakladatelem energetické skupiny Amper Holding, a.s. a od října 2013 je předsedou představenstva akciové společnosti Amper Savings. Aktivně se podílel na vzniku Asociace poskytovatelů energetických služeb v České republice i na Slovensku (APES).

Ing. Martin Nádeníček
Finanční ředitel a člen představenstva

Je absolventem katedry Podnikového hospodářství na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2006 pracoval ve společnosti AB Facility a.s. jako controller energetické divize zabývající se energeticky úspornými projekty a divize Morava FM zajišťující komplexní facility management. V roce 2007 se podílel jakožto finanční ředitel na akvizici společnosti Energ, spol. s r.o. a její integraci vč. následné fúze s mateřskou společností. Od roku 2011 pracoval jako finanční ředitel ve společnosti AB Facility s.r.o. (Slovensko). Spoluzodpovídal za významnou expanzi společnosti na slovenském trhu, podílel se na akvizici společností MAGNOL SERVIS s.r.o. a ENERGO CONTROLS spol. s r.o., jejich integraci do vnitřních procesů skupiny a jejich následné fúzi se společností AB Facility s.r.o. Je spoluzakladatelem a členem představenstva společnosti Amper Savings, a.s.

Ing. Radim Kohoutek
Obchodní ředitel

Vystudoval obor Ekotechnika na Fakultě strojního inženýrství ČVUT v Praze a je držitelem certifikátu Energy Sales by Building Technologies Academy a certifikátu European Energy Manager. Na pozici obchodního ředitele společnosti Amper Savings, a.s. působí od 1.4.2015, do té doby působil ve společnosti Siemens na pozici ředitele útvaru energetických služeb, kde v rámci divize Building Technologies koordinoval činnosti související s realizací projektů zajišťujících úspory energie v České a Slovenské republice. Řada těchto projektů bylo řešeno metodou Energy Performance Contracting (EPC). Zároveň se z pozice místopředsedy Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) snaží přispívat k vytváření příznivějších podmínek pro širší uplatnění metody EPC ve veřejném sektoru České republiky.

Ing. Radek Vrána
Technický ředitel

V roce 2003 absolvoval obor Technická zařízení budov na ČVUT v Praze. Praxi zahájil v oblasti energetického poradenství u společnosti Energ, spol. s r.o., kde se postupně účastnil řady energetických auditů, studií a koncepcí a od roku 2007 je zapsán do seznamu energetických expertů Ministerstva průmyslu a obchodu. V tomto roce také zahájil svoje působení ve společnosti AB Facility, kde řídil středisko energetického poradenství a následně středisko energetických projektů. Ve společnosti Amper Savings, a.s. působí od roku 2014 a je odpovědný za technickou oblast od návrhu projektů až po jejich reálnou implementaci v praxi. V historii  byl angažován v řadě projektů poskytování energetických služeb, nyní se zaměřuje zejména na projekty s garantovaným výsledkem dle metodiky EPC. Má za sebou řadu úspěšně zrealizovaných zakázek v oblastech průmyslu, zdravotnictví či municipalit.