Představení společnosti

Společnost Amper Savings, a.s. je součástí české energetické skupiny Amper Holding, a.s., zajišťující obchod s energiemi, distribuci energií včetně provozu lokálních distribučních soustav a realizaci energeticky úsporných projektů s využitím nejmodernějších technologií. Projekty představují obvykle kombinaci instalace moderních úsporných technologií v oblasti vytápění, chlazení a osvětlení objektů a technicko-administrativních opatření optimalizujících spotřebu a nákup energií tak, aby bylo dosaženo co nejnižších provozních nákladů.

Specifickou oblastí jsou projekty EPC (z angl. Energy Performance Contracting), takzvané  energetické služby se zárukou, které představují finančně zajímavý a efektivní nástroj realizace úsporných opatření. Podstatou metody EPC je smluvní záruka snížení spotřeby energie, která se projeví v úsporách provozních nákladů, následně použitých na splácení původní investice.

Společnost Amper Savings, a.s. si u všech svých projektů zakládá na kvalitním technickém řešení s dlouhodobou garancí úspor, které jsou dosahovány díky aktivnímu energetickému managementu za účasti vysoce kvalifikovaného personálního obsazení. Pro dosažení maximální energetické účinnosti a optimalizaci energetických nákladů je využito sofistikovaného dispečerského systému s online řízením instalovaných technologií a pravidelným vyhodnocováním historických trendů v rámci zvyšování účinnosti energetických provozních celků.

Společnost Amper Savings, a.s. je od roku 2013 aktivním členem Asociace poskytovatelů energetických služeb a od roku 2015 signatářem Evropského etického kodexu pro energetické služby se zaručeným výsledkem (EPC).

Prezentace služeb společnosti

Představenstvo společnosti

Ing. Leoš Aldorf
Předseda představenstva

Je absolventem Energetického ústavu Fakulty strojního inženýrství na VUT v Brně. Od roku 1999 pracoval ve společnosti ABB DIZ s.r.o. v divizi Building Systems jako projektový manažer energetických systémů. Po prodeji této divize společnosti Genesis Capital (2003) přešel do nově vzniklé společnosti AB Facility a.s., kde byl odpovědný za kompletní přípravu a realizaci energeticky úsporných projektů. Od roku 2007 působil v této společnosti na pozici ředitele energetické divize, zaměřené na poskytování komplexních služeb v oblasti energetiky. Je spoluzakladatelem energetické skupiny Amper Holding, a.s. a od října 2013 je předsedou představenstva akciové společnosti Amper Savings. Aktivně se podílel na vzniku Asociace poskytovatelů energetických služeb v České republice i na Slovensku (APES).

Ing. Martin Nádeníček
Člen představenstva

Je absolventem katedry Podnikového hospodářství na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2006 pracoval ve společnosti AB Facility a.s. jako controller energetické divize zabývající se energeticky úspornými projekty a divize Morava FM zajišťující komplexní facility management. V roce 2007 se podílel jakožto finanční ředitel na akvizici společnosti Energ, spol. s r.o. a její integraci vč. následné fúze s mateřskou společností. Od roku 2011 pracoval jako finanční ředitel ve společnosti AB Facility s.r.o. (Slovensko). Spoluzodpovídal za významnou expanzi společnosti na slovenském trhu, podílel se na akvizici společností MAGNOL SERVIS s.r.o. a ENERGO CONTROLS spol. s r.o., jejich integraci do vnitřních procesů skupiny a jejich následné fúzi se společností AB Facility s.r.o. Je spoluzakladatelem a členem představenstva společnosti Amper Savings, a.s.

Ing. Jan Palaščák
Člen představenstva

Vystudoval ekonomii, filosofii a politologii na Masarykově univerzitě v Brně. První zkušenosti s energetikou získal v GE Money Bank na pozici manažera pro sektor obnovitelných zdrojů. Podílel se na několika projektech fotovoltaických elektráren a bioplynových stanic. V roce 2011 založil a nyní řídí společnost Amper Market. Cílem společnosti Amper Market je vybudovat komerční virtuální elektrárnu, obrat společnosti v roce 2014 dosáhl 1,6 mld. Kč, v roce 2015 2,5 mld. Kč a v roce 2016 3 mld. Kč při kladném hospodářském výsledku. Od roku 2013 je Amper Market součástí skupiny Amper Holding. Amper Holding rozvíjí ucelený podnikatelský koncept pro decentralizovanou energetiku, kde na obchod a výrobu elektřiny navazují energetické služby a lokální distribuční soustavy.