Amper Holding

Komplexní služby v energetice

Hlavním záměrem, který inspiroval vznik holdingu Amper, bylo propojení skupiny firem, schopných poskytnout zákazníkovi komplexní služby v oblasti energetiky a to zejména:

  • Zajištění dodávek elektrické energie pro všechny skupiny odběratelů
  • Výkup elektřiny od všech výrobců elektřiny (zemní plyn, teplárny, bioplyn, vítr, voda, sluneční záření, aj.)
  • Nabídka pokročilých produktů v obchodě s elektřinou pro velkoodběratele a obchodníky s elektřinou
  • Energetický audit, poradenství,  optimalizace odběru energií, analýzy
  • Energetické úspory - Energy Performance Contracting
  • Projektování a výstavbu lokálních distribučních sítí
  • Informační systémy pro provoz výroben elektřiny, LDS, EPC projektů

Amper Savings

Nejmodernější technologie, která se vyplácí

Společnost Amper Savings se specializuje na projekty energetických úspor, realizovaných s využitím nejmodernějších technologií. Projekty představují obvykle kombinaci instalace moderních úsporných technologií, snížování ztrát v oblasti vytápění a osvětlení objektů a technicko-administrativní opatření optimalizující spotřebu a nákup energie tak, aby bylo dosaženo co nejpříznivějšch cen.

Specifickou oblastí jsou projekty takzvané energetické služby se zárukou (z angl. Energy Performance Contracting, zkratka EPC), které představují finančně zajímavý a efektivní nástroj realizace úsporných opatření. Podstatou metody EPC je záruka snížení spotřeby energie, která se projeví v úsporách provozních nákladů, následně použitých na splácení původní investice.

Více o službách poskytovaných společností Amper Savings si můžete přečíst zde:

www.ampersavings.cz

Amper Generation

Výstavba a provoz kogeneračních jednotek

Společnost Amper Generation se zabývá provozováním lokáních zdrojů - kogeneračních jednotek - v odběrných místech. Tyto lokální zdroje umožňují zákazníkům společností získávat levnější teplo a elektřinu přímo ve vlastním provozu. Amper Generation zajišťuje i financování projektů, které jsou následně spláceny z výnosů z prodeje elektřiny a tepla.

Více o službách poskytovaných společností Amper Generation si můžete přečíst zde:

www.ampergeneration.cz

Amper Meteo

Kompletní meteorologické služby pro energetiku a zemědělství

Společnost Amper Meteo dodává vysoce kvalitní předpovědi počasí a z nich odvozené specializované produkty pro energetiku a zemědělství. Amper Meteo se soustřeďuje hlavně na predikce výkonů solárních a větrných elektráren, díky nimž přináší významný zisk svým zákazníkům. Dále významně zpřesňuje předpovědi teploty vzduchu pro potřeby teplárenství a je schopna s ohledem na predikované meteorologické prvky předpovídat i spotřebu energie. Pro zemědělství je společnost Amper Meteo schopna zajistit předpovědi počasí s hlavním důrazem na srážkové a teplotní poměry následujícího období. Svým zákazníkům také zprostředkovává  on-line komunikaci se zkušeným meteorologem.

Více o službách poskytovaných společností Amper Meteo si můžete přečíst zde:

www.ampermeteo.cz

Amper Distribuce

Nižší náklady na distribuci, efektivnější využití zdrojů

Náklady na distribuci elektrické energie tvoří v našich podmínkách významnou část ceny elektřiny pro koncového spotřebitele. Jednou z možností, jak tyto náklady snížit, je budování lokálních distribučních sítí (LDS).  LDS představují energetické sítě, které jsou v tuzemských podmínkách obvykle prostřednictvím napájecího transformátoru připojeny k vysokému napětí a na straně nízkého napětí jsou k síti připojeni odběratelé elektřiny. Toto uspořádání koncovým zákazníkům v LDS umožňuje získat nižší cenu elektřiny oproti ceníku regionálního distributora. Do sítě mohou být připojeny i vlastní lokální zdroje.
Společnost Amper Distribuce se specializuje na projektování, budování a související organizaci distribučních služeb, včetně měření a fakturace.

Více o službách poskytovaných společností Amper Distribuce si můžete přečíst zde:

www.amperdistribuce.cz

AS Control Plus

Návrhy a realizace měření a regulace

Společnost AS Control Plus s.r.o. působí v oblasti návrhů a realizace měření a regulace. Byla založena společností Amper Savings, a.s., která je jedním z předních poskytovatelů energetických služeb (ESCO – Energy Service Company) v ČR, za účelem rozšíření technického know-how v rámci svého subdodavatelského řetězce při realizaci energeticky úsporných projektů se zaručenou úsporou (EPC - Energy Performance Contracting).

Více o službách poskytovaných společností AS Control Plus si můžete přečíst zde:

www.ascontrolplus.cz