ENERGETICKÉ ÚSPORY SE ZÁRUKOU

Energetické služby se zárukou

Kvalitu energetických služeb řešíme hospodárným provozem technologického systému areálu klienta včetně správy všech druhů energií - nedílnou součástí je plánování a řízení rozvoje energetického hospodářství.

Cílem těchto energetických služeb je řešit ekonomicky využitelné úspory energie a realizovat potřebná technická i organizační opatření, kdy úspor je dosahováno především realizací beznákladových a nízkonákladových opatření, i  když zároveň umožňuje nalézat a  posuzovat úsporná opatření investičního charakteru. V  podstatě se jedná o metodu, nabízející na klíč komplexní služby s cílem snížit spotřebu energie v objektu zákazníka, který jakožto spotřebitel energie nemusí na takový druh projektu vynakládat žádný kapitál, neboť potřebné finanční zdroje na úhradu energeticky úsporného řešení mu přinese projekt samotný a splátky tak řeší budoucí dosažené úspory energie. K  takovým řešením využíváme metodiku EPC (Energy Performance Contracting). V  případech, kde výše investice výrazně převyšuje potenciál budoucích dosahovaných úspor jsme schopni řešit energetické projekty metodou EC (Energy Contracting), kde je investice do úsporných opatření zahrnuta do ceny následně prodávaných energií. Nedílnou součástí všech našich projektů je aktivní Energetický management, jehož strukturovaný přístup je založen na  systematickém sledování skutečné energetické spotřeby, analýze výsledků a následné realizaci nápravných opatření.

Přínosem je nastavení provozu, který umožňuje integraci energetického managementu do již existující řídící struktury a který je možno charakterizovat i  jako dynamický a dlouhodobý energetický audit. Projekt zahrnuje také možnou reorganizaci struktury včetně auditu provozního personálu, revizi subdodavatelských smluv a komplexní využití všech synergií v  oblasti IT podpory, administrativy či servisu apod.

V  podstatě se jedná o progresivní způsob provozování Lokálních distribučních soustav a objektů včetně jejich technologií s  využitím centrálního dispečinku, který zajišťuje funkci přesného udržování vnitřního klimatu a sledování poruchových stavů.

Je tak v  řešení dlouhodobý proces optimalizace spotřeby energie, tedy maximální energetické úspory při minimálních nákladech a zabezpečení dodávek energií za co nejnižší cenu v potřebném množství, čase a kvalitě. Celkově tato služba nabízí kvalifikované řízení energetického hospodářství v souladu s platnými právními předpisy včetně koordinace velké řady účastníků celého procesu.

Služba energetického managementu dále řeší sjednocení systémů měření a regulace pod nový řídící prvek s  připojením na centrální dispečink s možností dálkového ovládání důležitých technologií provozovaných objektů. Je tak možno využít speciálně vybaveného dispečerského pracoviště, jenž je nedílnou součástí služby energetického managementu, jakožto nástroje pro efektivní snižování energetické náročnosti objektů. Nastavením systému pro řízení technologií a analýzu technických dat v rámci špičkového dispečerského systému je možno ovládat i provozy velmi složitých technologických celků, mezi něž patří například kombinovaná výroba tepla a elektřiny s využitím Kogeneračních jednotek, ale i řada dalších moderních technologií v  oblasti výroby tepla, elektřiny, chladu či stlačeného vzduchu.

Energetický management

EPC (Energy Performance Contracting)

Energeticky úsporné projekty EC (Energy Contracting)

Lokální distribuční soustava

(PORADENSTVÍ – INVESTICE – REALIZACE PROVOZ)

Kogenerace

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla při spotřebě zemního plynu

kontaktní formulář


* odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel


Twitter Facebook