ENERGETICKÉ ÚSPORY SE ZÁRUKOU

Energeticky úsporné projekty EC (Energy Contracting)

Energy contracting představuje dlouhodobější projekt, který se zakládá na postupném splácení energetických staveb v rámci realizovaných dodávek energií (tepla, elektřiny, chladu apod.) Na rozdíl od dalšího nabízeného produktu EPC zde není zahrnuta garance úspory a jistotu ke splácení investice garantuje odběratel na základě definovaného množství dodávky a následného rozložení vstupní investice do této dodávky. Součástí našeho řešení je využití aktivního energetického managementu z důvodu kvalitního řízení celého energetického hospodářství a dosažení maximálních úspor provozních nákladů. Z hlediska financování samotné realizace lze dohodnout různé formy kontraktu, obvykle však majetek přechází na klienta až na konci smluvního vztahu, tedy po úplném splacení počáteční investice v ceně dodávané energie.

Výhodou této služby je komplexní řešení v oblasti návrhu, přípravy a realizace systémů technických zařízení budov a tepelných technologických zařízení s návaznými službami v oblasti provozu, údržby a servisu technologického zařízení a to bez vynaložení vlastních finančních prostředků ze strany klienta, přičemž veškerá rizika spojená se samotnou výstavbou a následným provozem na sebe přebírá dodavatel projektu.

Klienty této služby mohou být průmyslové podniky, vlastníci a provozovatelé administrativních a bytových objektů a objektů občanské vybavenosti, města, obce a stavební firmy.

Cílem je poskytovat kvalitní a včasné služby, které se opírají o dodržování dohodnutých technických a rozpočtových ujednání a individuální přístup ke každému zákazníkovi.

Činnost tohoto produktu je zajištěna využitím moderních technologií a postupů šetrných k životnímu prostředí a to s ohledem na bezpečnost a spolehlivost realizovaného díla.

Širokému spektru uživatelů a provozovatelů tepelných energetických zařízení a také vyšším dodavatelům staveb, jako jsou stavební firmy a developerské organizace nabízíme komplexní služby pro jednotlivé fáze plánování, realizace a následného provozování tepelných energetických zařízení a technického zařízení budov. Služby jsou realizovány jak pro nově instalovaná zařízení tak pro modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení.

Služby jsou poskytovány v rámci dodavatelského inženýringu následovně:

1. Přípravná, předinvestiční etapa

V této etapě pomůžeme na základě předchozí analýzy definovat základní principy zadání projektu a jeho očekávané výstupy.

2. Investiční etapa
Plánování:

 • Zpracování zadání pro zpracování projektové dokumentace
 • Projektová dokumentace pro umístění stavby
 • Projektová dokumentace pro stavební povolení
 • Zastupování investora ve stavebním řízení

Realizace:

 • Zpracování dokumentace pro provedení stavby
 • Realizace stavby
 • Předání stavby investorovi
 • Zastupování investora v kolaudačním řízení

3. Provozní etapa

 • Záruční a pozáruční servis
 • Údržba a opravy zařízení
 • Optimalizace provozu
 • Provozování a správa tepelných zdrojů a topných soustav

Realizace energetických staveb

Zaměřujeme se na generální dodávku tepelně energetických zařízení a soustav včetně komplexní dodávky a montáže technického zařízení budov.

Jedná se především o:

 • Zdroje tepla (bez omezení výkonu)
 • Kotelny teplovodní, horkovodní, parní, pro ohřev teplonosného oleje

Navrhujeme a realizujeme energeticky úsporná technická řešení s instalací teplovodních kondenzačních kotlů, moderních teplovodních a parních kotlů a vyvíječů s přídavnými ekonomizéry a instalací kogeneračních jednotek.

 • Předávací a výměníkové stanice tepla teplovodní, horkovodní, parní
 • Tepelná čerpadla
 • Obnovitelné zdroje tepla
 • Solární systémy, kotle pro spalování biomasy
 • Zpětné získávání - rekuperace tepla
 • Využívání tepla z technologických procesů výroby

Navrhujeme a realizujeme řešení pro zpětné získávání tepla z provozů pekáren, prádelen, pecí, sušicích zařízení za užití širokého spektra specializovaných výměníků tepla.

 • Využívání tepla z provozu stávajících kotelen

Navrhujeme a realizujeme přídavné ekonomizéry za stávající starší kotle s úpravou potrubního zapojení armatur a řízení kotelny.

Zdroje chladu

Realizujeme moderní technická řešení s instalací chladicích jednotek, chladicích věží pro výrobu chladicí vody pro administrativní a výrobní prostory a chlazení technologických procesů. Dále také realizujeme chlazení provozních kapalin technologických procesů.

Potrubní rozvody médií

 • Potrubní rozvody topných médií pro systémy teplovodní, horkovodní, parní a teplonosný olej
 • Materiálové provedení - ocel, nerez, měď, plast
 • Realizujeme potrubní rozvody v budovách, potrubních mostech, kanálech a potrubní rozvody bezkanálové za užití systémů předvolovaného potrubí
 • Potrubní rozvody zemního plynu, bioplynu a dalších technických plynů
 • potrubní rozvody plynů - kyslík

Vytápění výrobních hal s užitím moderních způsobů vytápění

 • Vytápění hal s užitím sálavých systémů vytápění
 • Světlé, tmavé a nízkoteplotní plynové sálavé zářiče
 • Horkovodní panely
 • Vytápění hal s užitím teplovzdušných systémů vytápění
 • Lokální i centrální plynové agregáty pro ohřev vzduchu
 • Lokální i centrální agregáty pro ohřev vzduchu pro ohřev topným médiem
 • Kombinace obou uvedených systémů

Ústřední vytápění

 • Otopná tělesa, rozvody

Zdravotně technické instalace

 • Zdravotechnika - rozvody vody, kanalizace, zařizovací předměty
 • Vnitřní plynoinstalace

 

kontaktní formulář


* odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel


Twitter Facebook