ENERGETICKÉ ÚSPORY SE ZÁRUKOU

Kraje, města a obce

Modernizujte, získejte přehled a šetřete náklady na provoz škol, školek, divadel, sportovišť, domovů sociálních služeb a dalších budov ve vašem majetku

Mnoho měst, obcí a krajů řeší, jak modernizovat budovy a veřejné osvětlení ve svém majetku a snížit náklady na energie potřebné pro jejich provoz. O to vše se umíme postarat. Modernizaci energetického hospodářství našich klientů řešíme komplexně a na klíč. Jsme připraveni a umíme aplikovat obchodní model EPC (Energy Performance Contracting), vrchol v oblasti energetických služeb. V takovém případě nabízíme dlouhodobé partnerství, které musí přinést pozitivní efekty na obou stranách. Při realizaci projektu EPC získává klient optimum mezi vynaloženými náklady a dosaženými efekty a navíc smluvní garanci za dosažení úspory. Díky aktivnímu energetickému managementu (EM) a zkušenostem našich pracovníků mají naši klienti podrobný přehled o skutečné spotřebě energií a informace o možnostech dalšího zlepšení dosahovaných výsledků.

Součástí služeb může být i zajištění financování úsporných opatření, takže klient nepotřebuje pro realizaci projektu vlastní prostředky. Garance z naší strany za dosažení úspor umožňuje splácení počáteční investice a všech dalších nákladů projektu.

Naše služby jsou vhodné pro budovy, které vyžadují celkovou modernizaci, nebo alespoň optimalizaci provozu instalovaných technických zařízení, např. po aplikaci zateplení obvodového pláště budovy a výměně výplní stavebních otvorů, pokud z jakéhokoliv důvodu nebyla zároveň řešena oblast technických zařízení budov (TZB) a zejména systému měření a regulace (MaR). Informace o nejvhodnějším způsobu řešení poskytuje úvodní analýza stavu a potenciálu úspor. Aplikace metody EPC nebo služby EM nacházejí uplatnění zejména ve školách, školkách, úřadech, poliklinikách a nemocnicích, krytých plaveckých bazénech, zimních stadionech, kulturních zařízení, domovech mládeže, domovech pro seniory a dalších objektech s provozem po většinu roku a významnou spotřebou energie.

Prostřednictvím metody EPC lze také účinně realizovat modernizaci veřejného osvětlení avšak ve většině případů je žádoucí, ne-li nezbytné, z ekonomických důvodů toto opatření spojit s realizací opatření v budovách.

Tam, kde není zájem, nebo nejsou podmínky pro realizaci projektů EPC, nabízíme a poskytujeme pouze služby aktivního energetického managementu (EM) a v jejich rámci hledáme další úspory v oblasti spotřeby a nákupu energií. Služby EM je vhodné aplikovat také u nových budov, kde, navzdory moderním a účinným technologiím, mohou být odhaleny další dosud skryté a nevyužité úspory energií a nákladů. Díky aplikaci aktivního EM a zkušenostem našich pracovníků mají klienti podrobný přehled o skutečné spotřebě energií a informace o možnostech dalšího zlepšení dosahovaných výsledků.

Pro využití metody EPC by výchozí náklady na energie v souhrnné výši měly dosahovat alespoň 3 miliony Kč bez DPH/ rok, pro aplikaci energetického managementu stačí přibližně 700 tisíc Kč bez DPH/ rok.

Energetický management a energeticky úsporné projekty jsou pro nás dlouhodobou prioritou. Proto již od počátku přistupujeme ke každému klientovi individuálně a snažíme se mu nabídnout takové řešení energetického hospodářství, které zohledňuje jeho momentální potřeby i plány. Díky naší garanci dosažení úspor po celou dobu trvání smluvního vztahu jsme tak maximálně motivováni na úzké spolupráci s klientem, na trvalém procesu zlepšování provozu již realizovaných úsporných opatření a na hledání dalších.

Poskytujeme také nezávislé poradenství v oblasti energetiky, zpracováváme energetické posudky, audity a studie a průkazy energetické náročnosti budov. Provádíme kontroly energetické účinnosti kotlů a klimatizací nejen pro účely splnění požadavků zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ale zejména s přihlédnutím na praktickou stránku využití získaných poznatků a dosažení maximálních úspor nákladů na nákup energií a paliv. V neposlední řadě zajišťujeme také komplexní poradenství v oblasti aktuálně poskytovaných dotací pro energeticky úsporné projekty.

Na počátku spolupráce nabízíme nezávislou konzultaci v oblasti úspor energií a případnou pomoc s přípravou zadávacího řízení.

Naše reference z realizovaných projektů pro veřejný sektor najdete zde.

kontaktní formulář


* odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel


Twitter Facebook