ENERGETICKÉ ÚSPORY SE ZÁRUKOU

Napsali o nás

Drahé energie zasáhly rozpočty firem. Do úspor investují miliony a nelitují  
31.1. 2022 / Zdroj: www.seznamzpravy.cz

Růst cen energií dopadl i na podniky. Některé z nich proto investují do vlastních zdrojů energie a dalších úsporných kroků. Ty jim mohou ušetřit i miliony korun ročně.

S rostoucími cenami energií se firmám logicky zvedly i náklady. Obzvlášť u energeticky náročných odvětví tvoří tato položka poměrně podstatnou část rozpočtu. To je mimo jiné i důvodem, proč společnosti investují do energeticky úsporných řešení, jako jsou například solární panely, tepelná čerpadla či úspornější osvětlení.

Vedle strojírenství, skláren či papíren je velkým „žroutem“ energie i provoz hutí. V Třineckých železárnách se proto úsporami energií zabývají dlouhodobě, ale kvůli skokově rostoucím nákladům na energie je pro ně toto téma nyní ještě aktuálnější.

„Využíváme k opětovnému zpracování veškeré hutní plyny a postupně nahrazujeme zastaralá výrobní i nevýrobní zařízení moderními s vyšší energetickou účinností. Jde o úsporu několika stovek MWh, číslo se ale každý rok různí dle objemu investic a konkrétních projektů,“ popisuje Petra Macková Jurásková, tisková mluvčí skupiny Třinecké železárny – Moravia Steel.

V roce 2022 se skupina chystá investovat do různých energeticky úsporných opatření stovky milionů korun. „Plánujeme dokončit instalaci fotovoltaické elektrárny s náklady ve výši 10 milionů korun na nové hale v Tažírně oceli ve Starém Městě. Úspory přinese také plánovaná rozsáhlá modernizace osvětlení výrobních hal v huti za 50 milionů korun v horizontu příštích pěti let,“ uvedla Macková Jurásková.

Instalace úspornějšího osvětlení ale začne již letos. Původní výbojková světla nahradí moderní LED svítilny s inteligentním řízením. „Úspora energie jen výměnou světel dosahuje 70 procent, s dobře zvolenou regulací se podařilo dosáhnout úspory ve výši 84 procent,“ říká Macková Jurásková.

Dalších 170 milionů korun plánuje skupina vložit do modernizace frézovací linky, která rovněž zajistí významné energetické úspory.

Šetřící mantra

Kvůli cenám energií začíná také rozsáhlá výměna osvětlení za LED žárovky i ve všech výrobních halách společnosti Vítkovice Steel. „Je to poměrně velká investice, která sice není do výrobního zařízení, ale pomůže nám snížit spotřebu elektřiny. Ušetří nám ročně zhruba 10 milionů korun, a investice se tak brzy vrátí,“ říká tisková mluvčí společnosti Jana Dronská.

Výše úspor oproti původní spotřebě záleží na tom, co konkrétně si společnost nainstaluje. „V rámci modernizace technologií pro výrobu či distribuci energií, jako kotel, kogenerační jednotka či kompresor, je možno dosáhnout úspor až 40 procent původních nákladů, nejčastěji však okolo 20 procent,“ říká Martin Nádeníček, předseda představenstva společnosti Amper Savings, která se věnuje úsporným řešením pro podniky.

Pokud však zájemce skombinuje vhodná řešení, úspory bude mít o to vyšší. „Pokud jsou součástí modernizace také stavební opatření, například zateplení, pak úspory dosahují až okolo 50 procent původních nákladů,“ dodává Nádeníček. Celý článek si můžete přečíst zde.Nemocnice Břeclav má zaručené úspory energie za téměř 15 milionů korun ročně  
13.10. 2021 / Zdroj: www.obnovitelne.cz

Energetické služby se zaručeným výsledkem (Energy Performance Contracting – EPC) umožňují klientovi spořit energii bez čerpání vlastního kapitálu na investice. U typického projektu EPC jsou náklady vynaložené na úsporná opatření splaceny po dobu trvání smlouvy (nejčastěji 8–12 let) přímo z nákladů uspořených na základě realizovaných úsporných opatření.

Příkladnou praxi EPC představuje projekt v krajské Nemocnici Břeclav, jejíž vedení se rozhodlo rekonstruovat zastaralé energetické technologie metodou EPC. Kvalitu projektu potvrdila také asociace APES, jež jej vyhlásila projektem EPC roku 2019.

Jako facilitátora, tj. hlavního poradce a organizátora celého procesu přípravy a realizace projektu EPC, si nemocnice vybrala společnost SEVEn Energy s.r.o., jejímž úkolem bylo provést základní analýzu stavu, připravit podrobnou zadávací dokumentaci včetně smlouvy o EPC, zorganizovat výběrové řízení, v jeho průběhu poskytovat technické poradenství zadavateli a dozorovat skutečnou instalaci energeticky úsporných opatření. Soutěž byla vypsána formou jednacího řízení s uveřejněním.

V posledním kole jednání byla ze čtyř účastníků na základě předem stanovených kritérií vybrána vítězná společnost Amper Savings, a.s. s návrhem nejlépe splňujícím požadavky zákazníka. S touto společností uzavřela nemocnice smlouvu o EPC a následně byla úsporná opatření realizována v druhé polovině roku 2017. Předseda představenstva Amper Savings, a.s. Martin Nádeníček komentoval celý proces následovně: „Tento projekt byl pro nás od počátku ukázkou výborně připravené veřejné soutěže. Ocenili jsme zejména kvalitní zpracování technických podkladů od zástupce zadavatele i klienta s jasnou představou o svých potřebách.“

„Ve fázi realizace úsporných opatření jsme úzce spolupracovali s provozním personálem energetického hospodářství klienta, díky čemuž se nám podařilo eliminovat nepředvídatelné potíže, které se při obdobných rekonstrukcích starších technologií občas vyskytují. Díky aktivnímu energetickému managementu, online dispečerskému řízení a pokračující vynikající spolupráci s klientem a jeho personálem se nám daří vysoké garantované úspory nákladů klienta nejen plnit, ale i významně převyšovat. V souladu s EPC smlouvou a službou energetického managementu navíc v průběhu 10letého období poskytování garancí průběžně analyzujeme měnící se potřeby areálu a přicházíme s návrhy dodatečných úsporných opatření, díky nimž klient ušetří další významné prostředky. V tomto roce tak například realizujeme instalaci kogenerační jednotky, díky níž si klient bude vyrábět elektrickou energii a teplo pro vlastní spotřebu, což je v tomto období extrémních cenových výkyvů komodit obzvláště ekonomicky výhodné.“ dodává k tomu Martin Nádeníček.

Celý článek k přečtení naleznete zde.EPC projekty brzdí výběrová řízení, kde hlavním kritériem je cena  
31.8. 2021 / Zdroj: www.prumyslovaekologie.cz

Aktuální situace na českém trhu EPC projektů není v evropském měřítku vůbec špatná, což dokazuje velké množství realizovaných projektů za posledních 25 let.

250 velice kvalitních EPC projektů s garantovanou úsporou 4,1 mld. Kč, které se podařilo za více než 25 let v ČR zrealizovat, to dokazuje. „Nějaké rezervy však stále spatřujeme,“ říká Martin Nádeníček, předseda představenstva společnosti Amper Savings, a.s. 

Jde zejména o stále přetrvávající dodavatelský systém u energetických projektů, tedy výběr dodavatele modernizovaných technologií soutěžený na nejnižší cenu bez jakýchkoliv záruk nad rámec zákona.

„Klient tak sice vysoutěží nejnižší cenu, ovšem v drtivé většině případů nezíská nejvyšší možnou úsporu svých nákladů v průběhu celého životního cyklu realizovaného projektu, jelikož dodavatel není jakkoliv motivován pro správnou volbu instalovaných technologií a jejich životností, následném nastavení provozních režimů a dlouhodobé aktivní optimalizaci energetického hospodářství klienta, což jsou hlavní přínosy řešení modernizace metodou EPC,“ vysvětluje Martin Nádeníček.

V předchozích letech nebyl metodika EPC příliš kompatibilní s dotačními tituly, což výše uvedenému dodavatelskému systému nahrávalo. „V současné době však jsou již tyto bariéry odstraněny a tak věříme, že se nám podaří přesvědčit potenciální klienty uvažující o využití některého z operačních programů o přínosu garantovaných energetických služeb,“ přeje si Martin Nádeníček.

Někteří klienti rekrutující se především z řad obcí považují EPC projekty jako problematické a složité, což mnohé z nich odrazuje. „Ano, smlouva o poskytování energetických služeb se zárukou je poměrně detailně zpracována, nicméně je to rozhodně ku prospěchu všech zúčastněných stran, jelikož jasně definuje výchozí parametry a způsob vyhodnocení garantovaných úspor,“ upozorňuje Martin Nádeníček a radí potenciálním klientům využít služeb nezávislého poradce, který jej provede celým procesem výběru společnosti poskytující energetické služby se zárukou.

Klienti také mohou za tímto účelem využít dotační podpory programu EFEKT, který lze využít právě na zpracování analýzy vhodnosti projektů pro EPC metodiku a také pro následné zpracování projektové dokumentace veřejného výběrového řízení. Tuto možnost využívají spíše subjekty z veřejného sektoru, jelikož jsou více „tlačeni“ do veřejných výběrových řízení zákonem. „Jsem ale přesvědčen, že s pomocí nezávislého zástupce klienta, jehož odměnu navíc částečně kryje program EFEKT, by mohlo být veřejné výběrové řízení na poskytovatele energetických služeb pro subjekty ze soukromého sektoru rozhodně větším přínosem než administrativní zátěží,“ zdůrazňuje Martin Nádeníček.

Česká republika se společně s ostatními členskými státy EU zavázala v poměrně krátké době k výraznému snižování emisí COx, stejně jako k obnově veřejných budov. Za oběma těmito ukazateli však v současné době výrazně zaostává. Naplňování obou cílů bude stát ČR značné finanční prostředky, ať se k nim bude ubírat jakoukoliv cestou. „Dle našeho názoru je využití metodiky EPC, tedy splácení investice do modernizace energetických hospodářství garantovanými úsporami provozních nákladů, optimálním řešením, jelikož klient nemusí vynakládat žádné vlastní prostředky k tomu, aby snížila emise COx a zároveň zmodernizovala svůj majetek, nebo zvýšila komfort svých obyvatel,“ uzavírá Martin Nádeníček.

Celý článek k přečtení naleznete zde.Rekordní rok 2020 v oblasti garantovaných úspor  
22.2. 2021 / Zdroj: www.oenergetice.cz

Podle údajů Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) byl loňský rok z pohledu trhu energetických služeb se zárukou úspor (EPC) rekordní. Aktivní projekty ušetřily zákazníkům, kterými jsou převážně města, kraje a jejich příspěvkové organizace, elektřinu, plyn, teplo a vodu za téměř 400 milionů korun. Jedná se o největší roční úsporu od roku 1994, kdy byly v ČR realizovány první EPC projekty.  Množství uspořené energie v těchto projektech stouplo oproti předloňsku o 15 %. Dvojkou na trhu energetických služeb v objemu garantovaných úspor byla společnost Amper Savings. Více informací se dočtete zde.Vyděláte, když ušetříte: pomůže vám k tomu moderátor chytrých technologií v budovách  
22.10. 2020 / Zdroj: www.obnovitelne.cz

Moderátorem se dá s nadsázkou označit aktivní energetický management. Ten patří mezi důležité nástroje Amper Savings, jedné z největších českých energetických společností. Ta u svých zákazníků kombinuje instalaci a provoz moderních úsporných technologií, a třeba i nákup energií, s technicko-administrativními postupy, které optimalizují spotřebu. Tak aby dosáhla co nejnižších provozních nákladů.

Celý článek o energetických službách se zaručeným výsledkem a rozhovor s generálním ředitelem Ing. Radkem Vránou si můžete přečíst zde.Z Česka přichází virtuální měna CO2IN založená na obchodování s emisními povolenkami  
13.9. 2020 / Zdroj: www.tzb-info.cz

V Praze byla Skupinou Amper představena unikátní virtuální měna CO2IN, která je založena na obchodu s emisními povolenkami. Umožňuje firmám i jednotlivcům účinně přispívat k ochraně ovzduší a omezování klimatické změny. Více informací se dočtete zde.Potřebujeme českou verzi Energiewende, říká Jan Palaščák  
24.2. 2020 / Zdroj: www.obnovitelne.cz

Jan Palaščák je úspěšným podnikatelem v energetice. Vybudoval skupinu Amper Holding, která se dnes zabývá úsporami energie, přesnými předpověďmi počasí pro energetiku nebo investicemi do decentralizovaných zdrojů elektřiny a tepla. V rozhovoru napoví, jak se jeho firmy připravují na změny v energetice, které přináší postupný útlum spalování uhlí.

Celý rozhovor o budoucnosti energetiky, energetických službách a strategii našich společností si můžete přečíst zde.Sucho má na české reaktory menší vliv než na francouzské, říká meteorolog Šálek  
21.2. 2020 / Zdroj: https://www.euro.cz

Hlavní meteorolog společnosti Amper Meteo Milan Šálek v rozhovoru pro Euro.cz vysvětlil rizika klimatických změn pro produkci obnovitelných zdrojů energie i pro konvenční zdroje, tepelné nebo jaderné bloky.

Celý rozhovor o dopadech klimatických změn na energetické zdroje si můžete přečíst zde.Kraj nechá správu energií budov soukromníkovi, ušetří desítky milionů  
7.3. 2019 / Zdroj: www.idnes.cz

O EPC projektu společnosti Amper Savings v Nemocnici Břeclav. Celý článek najdete zde.J. Palaščák o prodeji Amper Marketu a perspektivách Amper Holdingu  
6.11. 2018 / Zdroj: www.euro.cz

Odebírá od nich elektřinu Správa Pražského hradu, Úřad vlády i řada radnic a magistrátů. Celkem už má 42 tisíc odběratelů a stoupá v první desítce největších dodavatelů elektrické energie v Česku. Řeč je o společnosti Amper Market, kterou před sedmi lety založil Jan Palaščák.

Během těchto sedmi let firma postupně rostla, a letos v červenci dokonce vyhrála soutěž na dodávku elektřiny pro největšího spotřebitele elektřiny u nás – Správu železniční dopravní cesty. Jenže o pár dní později Palaščák oznámil, že firmu prodává jedné ze společností kontrolovaných miliardářem Jiřím Písaříkem.

Současně však Palaščák konkurentům vzkazuje: ještě o mně uslyšíte. V energetice chce podnikat dál. Zmenšený Amper Holding se v příštích letech zaměří na energetické služby a úspory. „Na rozdíl od jiných energetických skupin se zbavíme dilematu, jestli máme klientovi prodat více energií, nebo mu pomoci spotřebu snižovat,“ říká v rozhovoru pro týdeník Euro Jan Palaščák.

Zprávu o prodeji společnosti Amper Market snad nikdo nečekal. Dlouhých sedm let budujete firmu, která je skoro jako vaše dítě, a najednou ji prodáte. Co vás k tomuto rozhodnutí vedlo?

Úspěšné transakce bývají úspěšné i proto, že jsou nečekané. Český trh s elektřinou a plynem je až příliš konkurenční, a tak přichází čas konsolidace. Očekávám, že na trhu se nakonec udrží jen pět nebo šest silných hráčů. Hledali jsme s kolegy způsob, jak se stát jedním z těchto šesti hráčů nebo součástí jednoho z nich. Proto jsme zvolili variantu, kdy se Amper Market stane součástí skupiny Bohemia Energy. Vznikne tak dle mého odhadu třetí největší dodavatel na trhu s elektřinou, který bude mít vyšší tržní podíl než Pražská energetika. Před ním už bude jen ČEZ a E.ON.

V posledních deseti letech jsme často slýchali pochvaly, že trh s energiemi v Česku funguje skvěle i ve srovnání se státy západní Evropy. Proč to právě teď alternativní dodavatelé vzdávají? Směřujeme k omezené konkurenci, jakou známe třeba z oboru mobilních telekomunikací?

Tento proces již nějakou dobu trvá. Sami jsme o vytvoření aliance či fúzi uvažovali již několik let. Nereagovali jsme na bezprostřední dění na trhu, ale na to, kde bude trh za další dva nebo tři roky. Nyní se chci zaměřit na to, co má největší perspektivu – na energetické služby a úspory. Na rozdíl od situace před sedmi lety si už nemyslím, že být licencovaným dodavatelem energií je nejlepší možnost, jak se prosadit a změnit poměry v energetice. Více na: https://www.euro.cz/byznys/palascak-po-prodeji-amper-marketu-jeste-o-mne-uslysite-1427683#utm_medium=selfpromo&utm_source=euro&utm_campaign=copylinkkontaktní formulář


* odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel


Twitter Facebook