ENERGETICKÉ ÚSPORY SE ZÁRUKOU

Nemocnice

Profesionální řešení pro kvalitní lékařskou péči

Máme řešení pro nemocnice a další zdravotnická zařízení, státní, krajská, městská i soukromá. Náš tým disponuje zkušenostmi z mnoha úspěšných realizací úsporných opatření v těchto specifických provozech. Nemocniční areály a v nich se nacházející budovy patří k nejvhodnějším objektům pro aplikaci řešení realizovaných metodou EPC (Energy Performance Contracting), případně EC (Energy Contracting), jejichž prostřednictvím lze dosáhnout významných úspor v nákladech na energie. EPC stojí na samém vrcholu energetických služeb a majitelům, nebo zřizovatelům může zajistit potřebnou modernizaci energetického zázemí. A s tím související komfort vnitřního prostředí pro zaměstnance a pacienty, při současném snížení provozních nákladů.

Modernizaci energetického hospodářství zdravotnických areálů našich klientů řešíme komplexně a na klíč. Nabízíme dlouhodobé partnerství, které musí přinést pozitivní efekty na obou stranách. Při realizaci projektu EPC získává klient optimum mezi vynaloženými náklady a dosaženými efekty a navíc smluvní garanci za dosažení úspory. Díky aktivnímu energetickému managementu (EM) a zkušenostem našich pracovníků mají naši klienti podrobný přehled o skutečné spotřebě energií a informace o možnostech dalšího zlepšení dosahovaných výsledků.

Součástí služeb může být i zajištění financování úsporných opatření, klient tak nepotřebuje pro realizaci projektu vlastní prostředky. Garance z naší strany za dosažení úspor umožňuje splácení počáteční investice a všech dalších nákladů projektu.

Pro využití metody EPC by výchozí náklady na energie v souhrnné výši měly dosahovat alespoň 3 miliony Kč bez DPH/ rok, pro aplikaci energetického managementu stačí přibližně 700 tisíc Kč bez DPH/ rok.

Energetický management a energeticky úsporné projekty jsou pro nás dlouhodobou prioritou. Proto již od počátku přistupujeme ke každému klientovi individuálně a snažíme se mu nabídnout takové řešení energetického hospodářství, které zohledňuje jeho momentální potřeby i plány. Díky naší garanci dosažení úspor po celou dobu trvání smluvního vztahu jsme tak maximálně motivováni na úzké spolupráci s klientem, na trvalém procesu zlepšování provozu již realizovaných úsporných opatření a na hledání dalších.

Poskytujeme také nezávislé poradenství v oblasti energetiky, zpracováváme energetické posudky, audity a studie a průkazy energetické náročnosti budov. Provádíme kontroly energetické účinnosti kotlů a klimatizací nejen pro účely splnění požadavků zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ale zejména s přihlédnutím na praktickou stránku využití získaných poznatků a dosažení maximálních úspor nákladů na nákup energií a paliv. V neposlední řadě zajišťujeme také komplexní poradenství v oblasti aktuálně poskytovaných dotací pro energeticky úsporné projekty.

Na počátku spolupráce nabízíme nezávislou konzultaci v oblasti úspor energií a případnou pomoc s přípravou zadávacího řízení, je-li klient veřejným zadavatelem.

Naše reference z realizovaných projektů pro privátní a veřejný sektor najdete zde.

Aktuality

kontaktní formulář


* odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel


Twitter Facebook