ENERGETICKÉ ÚSPORY SE ZÁRUKOU

Novinky

Ojedinělý komplexní projekt energetických úspor se zárukou (EPC): Psychiatrická nemocnice v Dobřanech ušetří úsporou energií desítky milionů korun ročně!   26.4. 2022

Tradičnímu hráči na poli ESCO služeb společnosti Amper Savings ze Skupiny Amper, se podařilo vysoutěžit a uzavřít 10 letou smlouvu o poskytování energetických služeb s garantovanou úsporou s Psychiatrickou nemocnicí v Dobřanech. Jedná se o jeden s rozsahem největších a nejkomplexněji pojatých projektů v historii EPC v ČR, současně největší v dané kategorii. V následujících 19 měsících bude za 327 milionů korun modernizováno celkem 46 objektů v areálu o rozloze 42 ha. Spolu s tím se Amper Savings zavázal během těchto 10 let garantovat dosažení úspor energetických a provozních nákladů nemocnice v hodnotě 97 milionů korun, a to v cenách referenčního roku. Vzhledem k současným vysokým cenám energií tedy bude skutečná úspora finančních prostředků klienta násobně vyšší a jednoznačně se díky tomuto projektu zvýší také komfort a kvalita prostředí pro klienty a zaměstnance.

„Metoda EPC je v České republice využívána již téměř 30 let. Za tu dobu bylo na trhu realizováno takřka 270 EPC projektů, které klientům ušetřily téměř 5,3 miliardy korun na nákladech za energie. Z toho necelou desetinu projektů realizoval Amper Savings,“ uvádí Martin Nádeníček, partner skupiny Amper.

 

Základní parametry projektu:

  • Roční úspora 9,7 mil. Kč z nákladů za energie a vodu odpovídá 35 % z původních celkových nákladů!
  • Největšího podílu úspor, tj. 42 % bude dosaženo na úspoře za zemní plyn a současně 36 % na elektrické energii. Dále dojde ke snížení emisí CO2 o 2 479 tun za rok, což představuje 43% pokles proti referenční spotřebě.
  • Projekt formou EPC proběhne ve 46 objektech v areálu o rozloze 42 ha, jedná se tedy o největší projekt EPC realizovaný v rámci psychiatrických nemocnic v Česku; a to se zachováním plného provozu, při téměř 100% naplněnosti lůžek.
  • Skutečně komplexní dílo: úprava plášťů, zateplení a výměna oken, rekonstrukce parních a teplovodních kotelen, rekonstrukce parní prádelny, instalace KGJ a FVE, LED osvětlení, rekonstrukci areálových rozvodů a OPS, instalace TRV, nový systém MaR a integrovaný systém energetického managementu.
  • Celková investice dosáhne 327 mil. Kč, z toho úsporná opatření stavebního charakteru ve výši 79 mil. Kč a na moderní úsporné energetické technologie půjde 248 mil. Kč.
  • EU dotace činí 58 % výdajů v rámci OPŽP a 15 % výdajů bude hrazeno ze státního rozpočtu, ostatní náklady budou hrazeny z rozpočtu nemocnice.

 

Výstavba psychiatrická nemocnice v Dobřanech byla rozhodnuta Českým zemským sněmem 15. října 1874 a do stálého provozu byla nemocnice uvedena již v roce 1880 jako jedno z nejmodernějších zařízení tohoto typu v Evropě s kapacitou 600 nemocných. Na výstavbě se podílel architekt Beníšek, který byl vyzván k vypracování vlastních stavebních plánů a pověřen architektonickým řízením stavby. Provizorně byl ústav otevřen dne 13. dubna 1880 tím, že sem bylo převezeno 50 nemocných mužů z přeplněného pražského ústavu. Přímý příjem nemocných z terénu byl pak zahájen 5. března 1881. Dnes je Psychiatrická nemocnice v Dobřanech státní příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví. Charakteristikou péče je odborným lůžkovým zdravotnickým zařízením, zabezpečujícím především dlouhodobou léčbu a léčebnou rehabilitaci psychicky nemocných pacientů všech věkových kategorií v návaznosti na akutní psychiatrickou léčbu. Diferencování péče je zajištěno prostřednictvím specializovaných oddělení (pedopsychiatrie, gerontopsychiatrie, odd. pro léčbu závislostí, odd. interní pro somaticky zhoršené psychiatricky léčené pacienty). Architektonicky se jedná o jeden z největších léčebných areálů v ČR, s rozlohou 42 ha. 46 objektů je rozmístěno v rozlehlém parku, který byl zakládán jako lužní les. Areál není památkově chráněn, nicméně i tak budou rekonstrukce probíhat velmi citlivě, se snahou zachování unikátního dědictví.

Nabídka společnosti Amper Savings byla v rámci provedeného zadávacího řízení vybrána jako nejvhodnější, dosavadní průběh spolupráce hodnotíme jako korektní a věříme, že i tento fakt bude zárukou dosažení úspěchu ve věci. Uspořené prostředky chceme využít k dalšímu rozvoji areálu, zkvalitnění poskytovaných služeb a zvýšení komfortu pacientů,“ uvádí JUDr. Silvie Langová, právník nemocnice pověřený ředitelem nemocnice MUDr. Petrem Žižkou vedením EPC projektu.

Projekt je realizován metodou energetických úspor se zárukou (EPC), což pro klienta fakticky znamená, že má deklarovanou úsporu od ESCO společnosti garantovanou přímo ve smlouvě, a to i s případnou sankcí za nesplnění a současně s možností, díky kvalitnímu provedení a aplikaci aktivního energetického managementu, tyto úspory překročit. Garantovaná úspora téměř 10 mil. Kč/rok určitě pomůže nemocnici přečkat současné nelehké období, kdy se ceny energií posunují do astronomických výšin a jakékoliv plýtvání a neefektivita se už nejen nevyplácí, ale je v podstatě na hranici hazardu.

Jednoznačným ekologickým přínosem, který sice zmiňujeme na posledním místě, ale v optice udržitelnosti zdravého životního prostředí pro budoucí generace jej považujeme ve Skupině Amper za velmi podstatný, je skutečně nezanedbatelná roční úspora emisí CO2 ve výši 2 479 tun, stejné množství vyprodukuje za 1 den provozu např. klasický elektrárenský blok ČEZ o výkonu 100 MW.

V rámci EPC projektu v Psychiatrické nemocnici Dobřany dojde k realizaci následujících úsporných opatření: zateplení a výměna oken budov v areálu, vybudování nové moderní plynové kotelny s úspornou nízkoemisní kondenzační technologií o výkonu 6,1 MW, instalaci nového vysoce-efektivního parního zdroje pro technologické účely o výkonu 5 t/hod, výměně rozvodů topné vody a páry o celkové délce 3 km, tlakovému oddělení a instalaci nových objektových předávacích stanic a s tím souvisejícího ohřevu TV, výměně rozvodů pitné vody, kde je současně kladen důraz na zvýšení její jakosti a bakteriální čistoty, instalaci kogenerační jednotky a současně střešní fotovoltaické elektrárny, kompletní rekonstrukci technologie parní prádelny, výměně zdroje chladu a kompletní obměně vnitřního a vnějšího osvětlení za LED, bude uplatněna individuální regulace vytápění v místnostech a dojde k modernizaci systému měření a regulace napříč areálem a nad jednotlivými technologiemi. Po realizační části bude Amper Savings poskytovat psychiatrické nemocnici služby aktivního energetického managementu po celou dobu 10letého trvání projektu.

„Podobné projekty energetických úspor z autorské dílny Amper Savings a financované metodou EPC již úspěšně fungují v několika dalších nemocnicích a zdravotnických zařízeních, nicméně naše působiště, resp. klientela je širší a pohybujeme se tak i v oblasti municipální, školské a vysokou měrou i v průmyslu. Zakázky ve zdravotnickém sektoru jsou o to náročnější, že probíhají za plného provozu a jde zde „o život“ více než jinde, což klade vysoký nárok na kvalitu organizace stavby a součinnost investora. Obecně pomáháme snižovat náklady na elektřinu, plyn, teplo či vodu, se zachováním či zlepšením uživatelského komfortu a technologické racionality a udržitelnosti. Přispíváme tak mj. i ke snižování emisí CO2, což je dnes také často skloňovaným tématem.“ konstatoval Ing. Radek Vrána, generální ředitel společnosti Amper Savings.

 

Amper Savings je v oblasti EPC či EM ve zdravotnickém sektoru partnerem nemocnic v Břeclavi, Novém Městě na Moravě, Jihlavě, Hustopečích, Šumperku a Třebíči.

Více o našich referenčních projektech se dozvíte zde.


kontaktní formulář


Odeslat dotaz

* odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel


Twitter Facebook