ENERGETICKÉ ÚSPORY SE ZÁRUKOU

Novinky

Podepsána EPC smlouva s Nemocnicí Hustopeče   9.12. 2022

S koncem roku společnost Amper Savings, a.s. uspěla v další veřejné soutěži z oblasti zdravotnictví a podepsala 10 letou smlouvu na poskytování energetických služeb metodou EPC v Nemocnici Hustopeče, p.o. Tímto krokem navazujeme na velmi úspěšný pilotní EPC projekt Jihomoravského kraje v oblasti zdravotnictví – Nemocnici Břeclav, p.o.

Projekt v Nemocnici Hustopeče nad rámec komplexních úsporných opatření v modernizaci budovy i obnovy technických zařízení kombinuje také požadavky zadavatele na potřebnou úpravu vybraných prostor ke zlepšení stavu poskytovaných zdravotnických služeb. Investice do úsporných opatření je financována smluvně garantovanými úsporami, dotačními prostředky z Operačního programu Životní prostředí (výzvy NPO) a spolufinancováním ze strany zřizovatele.  

Mimo zlepšení tepelně technického stavu obvodových konstrukcí dochází k realizaci nového zdroje tepla, doplnění IRC regulace pro řízené vytápění prostor, komplexní obnově stávajícího osvětlení, doplnění vlastní výroby elektrické energie prostřednictvím FVE panelů, k doplnění tepelného čerpadla s možností reverzibilní funkce pro chlazení/vytápění prostor a realizaci nových podkrovních prostor ke zjednodušení a zlepšení stavu poskytovaných služeb. Prostřednictvím služby energetického managementu a energetického dispečinku budeme společně s klientem dohlížet na řádnou účinnou funkci instalovaných zařízení a minimalizaci dnes stále více diskutovaných energetických nákladů areálu.

„V poslední době sledujeme významný nárůst počtu projektů, u nichž se metoda EPC ve formě garantovaných přínosů kombinuje s dotačními prostředky i vlastními zdroji zadavatele. Tímto způsobem se v praxi realizují projekty, které koncepčně a zejména v jeden moment významně posouvají nejen energetiku, ale i stav vlastních zařízení, značně dopředu. O to více jsme rádi, že podobný projekt vznikl v našem kraji a společně s námi již dříve zrealizovaným EPC projektem v Nemocnici Břeclav může být vzorem pro další organizace Jihomoravského kraje pro modernizaci svých energetických hospodářství. Hustopeče jsou také dalším městem, kde projekt z metodiky EPC realizujeme nejen na zdravotnickém zařízení, ale také na městském majetku (plaveckém bazénu),“ uvádí Radek Vrána, generální ředitel společnosti Amper Savings, a.s.

Díky tomuto EPC projektu budou na areálu dosaženy úspory elektrické energie ve výši minimálně 29,7% a na teple 38,8%. Celkové emise CO2 poklesnou oproti referenčním spotřebám o 33,3%.

V naší nemocnici dlouhodobě pracujeme na koncepční obnově majetku ke zlepšení námi poskytovaných zdravotnických služeb. Projektem EPC učiníme další významný krok ke snížení energetické náročnosti budov a zlepšení celkového stavu nemocnice včetně využití jednotlivých budov. Zejména v této době, kdy rapidním způsobem narůstají náklady na energie, dosáhneme garantovaným způsobem úspor, které budeme moci využít pro další zkvalitňování služeb pro naše pacienty. Navíc využíváme zkušenost z Nemocnice Břeclav, kde již několik let tento projekt úspěšně funguje a ukazuje se, jak je právě pro nemocnice prospěšný,“ uvádí Ing. Petr Baťka, ředitel Nemocnice Hustopeče.

Více o našich referenčních projektech se dozvíte zde.


kontaktní formulář


* odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel


Twitter Facebook