ENERGETICKÉ ÚSPORY SE ZÁRUKOU

Novinky

Břeclav díky rozsáhlým energetickým úsporám ušetří desítky milionů korun   29.6. 2023

Dokončili jsme energeticky úsporná opatření, která v budoucích letech přinesou Městu Břeclav díky garantovaným úsporám úspory desítek milionů korun. Město Břeclav se tak zařadilo mezi energeticky nejefektivnější a nejúspornější města v České republice, jež využívají metodu EPC – energetické služby se zárukou - jak v městských objektech či v krajem spravovaných zdravotnických zařízeních, tak v soukromých průmyslových provozech.

V roce 2022 město Břeclav vyhlásilo veřejnou soutěž poskytování energetických služeb s garantovanou úsporou (EPC) po dobu deseti let. Jejím vítězem se stala společnost Amper Savings ze Skupiny Amper, tradiční hráč na poli energetických služeb (ESCO). Realizovaná technická opatření jsou nyní ve fázi dokončení a v následujících letech zajistí prostřednictvím dlouhodobé spolupráce města a dodavatelské společnosti v rámci energetického managementu smluvně garantované minimální úspory.

Projekt EPC pro město Břeclav přinese v nadcházejících deseti letech minimální úsporu 35,6 milionů korun z nákladů za energie a vodu, což odpovídá 41 % z původních celkových referenčních nákladů. Modernizace čtyř z osmi renovovaných objektů byla spolufinancována z dostupných evropských fondů. Celková hmotná investice do realizovaných opatření dosáhne přibližně 56 milionu korun bez DPH, z toho dotační podpora je v úrovni přibližně 11,7 milionů korun. V rámci břeclavského městského projektu EPC prošlo modernizací osm objektů, které jsou v městském nemovitostním fondu z hlediska energetické spotřeby nejvýznamnější.

Společnost Amper Savings garantuje dosažení úspor zejména díky komplexnímu přístupu šitému na míru každému z modernizovaných městských objektů. Tento komplexní přístup kombinuje opatření, jako jsou zastínění budov pro zamezení přehřívání a omezené spotřeby na výrobu chladu, rekonstrukce osvětlovacích soustav, doplnění a úprava systémů regulace tepelné energie, instalace fotovoltaických elektráren na střechy objektů, využití odpadního tepla při větrání budov, instalace reverzibilních tepelných čerpadel, instalace kombinované výroby elektřiny a tepla, využití odpadního tepla z technologického chlazení, omezení spotřeby čisté vody a recirkulace technologických vod v rámci zimního stadionu, jednotný energetický dispečink nad všemi realizovanými opatřeními a další.

Energetické služby se zárukou (z angl. Energy Performance Contracting, zkráceně EPC) zahrnují návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a příp. zajištění financování projektu vedoucí k úsporám energie budov a zařízení. Veškerá rizika projektu nese poskytovatel (ESCO – z angl. Energy Saving COmpany) a v případě, že úspor není dosaženo dle předem stanoveného modelu, hradí rozdíl. Nedílnou součástí EPC je důsledný aktivní energetický management. Investice do projektu metodou EPC mají dle typu a stavu technologií a objektů návratnost 5 až 15 let.

„Jedná se o klasické objekty občanské vybavenosti typu škola či úřad, ale i o specifické více technologické procesy v prostředí zimního stadionu, kde jsou snad úsporná opatření nejkomplexnější. Mimo klasická řešení v podobě řízení a regulace realizujeme např. využití odpadního tepla z procesu chlazení, recirkulaci odpadní vody, nové osvětlení ledové plochy, využití zpětného získávání tepla při provozu vzduchotechnik, instalaci doplňkových zdrojů v podobě kombinované výroby elektřiny a tepla, ale i nové fotovoltaické elektrárny,“   uvádí Pavel Řehák, projektový manažer projektu EPC Břeclav.

Břeclav je díky projektům EPC realizovaných společností Amper Savings, a.s. specifická v celorepublikovém měřítku. Již roce 2015 zde vznikl EPC projekt ve výrobním závodě GUMOTEX, a.s., který byl zaměřen především na rekonstrukci a vyšší účinnost výroby páry nutné pro užití ve výrobních procesech. V roce 2017 pak navázal pilotní projekt EPC v krajem zřizované organizaci Nemocnice Břeclav, který kromě zateplení obsahoval celkovou rekonstrukci energetiky s dosahovanou úsporou přibližně. 50 % při úspoře zemního plynu v oblasti tepelného hospodářství. V roce 2022 pak vzniká dnes již i díky možnosti kombinace dotačních programů podpořený projekt EPC na celkem osmi vybraných objektech města.  

V Břeclavi se nám v řádu několika let podařilo zrealizovat projekty EPC, které nezávisle na sobě vznikaly v různých subjektech, u různých zadavatelů a vlastníků energetických hospodářství. Tím se město Břeclav jednoznačně řadí mezi jedinečná a příkladná města využívající metodiku EPC napříč sektory a lze ho tak považovat za jedno z energeticky nejefektivnějších a nejmodernějších měst v Česku,“ uvádí Radek Vrána, generální ředitel Amper Savings, a.s.

Základní parametry projektu EPC pro město Břeclav:

  • Roční úspora 35,6 mil. Kč/ 10 let z nákladů za energie a vodu odpovídá 41 % z původních celkových referenčních nákladů!
  • Městský projekt EPC byl realizován na 8 objektech, které jsou z hlediska portfolia městských budov a energetické spotřeby nejvýznamnější. Z toho na 4 objektech bylo využito spolufinancování z dostupných evropských dotací.  
  • Skutečně komplexní dílo: zastínění budov pro zamezení přehřívání a omezené spotřeby na výrobu chladu, rekonstrukce osvětlovacích soustav, doplnění a úprava systémů regulace tepelné energie, instalace FVE elektráren na střechy objektů, využití odpadního tepla při větrání budov,  instalace reverzibilních tepelných čerpadel, instalace kombinované výroby elektřiny a tepla, využití odpadního tepla z technologického chlazení, omezení spotřeby čisté vody a recirkulace technologických vod v rámci zimního stadionu, jednotný energetický dispečink nad všemi realizovanými opatřeními a další.
  • Celková hmotná investice dosáhla cca 56 mil. Kč bez DPH, z toho dotační podpora cca 11,7 mil. Kč.

Více se o našich referenčních projektech dozvíte zde.


kontaktní formulář


* odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel


Twitter Facebook