Novinky

Energetický management pro město Blansko   30.6. 2019

Společnost Amper Savings, a.s. podepsala smlouvu o energetickém managementu pro město Blansko, přičemž předmětem plnění této smlouvy je komplexní řízení energetiky v objektech města. Řešení se dotkne všech budov či areálů, které Blansko jakožto veřejný zřizovatel spravuje. Jedná se o školy a školky, budovy městského úřadu, kulturní objekty, dále sportovní areály jako například zimní a plavecký stadion, sportovní haly nebo aquapark.

Amper Savings touto smlouvou v konečném důsledku zajistí úsporu spotřebovávaných energií, vyšší efektivitu při provozu technologických zařízení instalovaných v objektech města Blansko a tím úsporu provozních nákladů, které jsou hrazeny z městského rozpočtu.

Hlavním cílem je zavedení aktivního energetického managementu pro veškeré objekty v majetku města. Jedná se zejména o plnohodnotný sběr dat v rámci energetických toků včetně popisu souvisejících provozních režimů a zavedení systému pro řízení, monitorování a vyhodnocování spotřeby energie. Systém energetického managementu je významný nástroj ke snižování ekonomických nákladů na energii a její spotřebu, zároveň také ke zpřehlednění toků informací a efektivnímu rozdělení odpovědnosti za jednotlivé procesy.

V první fázi se bude Amper Savings zabývat detailní analýzou energetických spotřeb budov a objektů města ze všech pohledů v rámci profese elektro-energetiky, vytápění a chlazení, atd., kde výstupem bude návrh budoucí koncepce včetně investic a doporučení - výstupem tedy bude dlouhodobá koncepce energetiky města.

V průběhu činnosti energetického managementu bude dále zajištěna realizace beznákladových a nízkonákladových úsporných opatření, jenž povedou k optimalizaci spotřeb energií a rovněž dojde k zavedení dispečerského systému pro řízení, monitorování a vyhodnocování spotřeby energie.

Součástí služeb Amper Savings je aktivní přístup v rámci návrhu a případné realizace konkrétních úsporných kroků dle výstupu z energetického managementu v objektech města s využitím metodiky EPC, tedy řešení energeticky úsporných projektů se smluvní garancí úspor a to bez nutnosti vynaložení vlastních investic - financování s cizích zdrojů.

Podobným způsobem dnes Amper Savings realizuje energeticky úsporné projekty i v dalších českých městech jako jsou např. Chrudim, Moravská Třebová, Přelouč, Skuteč, Čejkovice nebo na Slovensku Košice.


Facebook