ENERGETICKÉ ÚSPORY SE ZÁRUKOU

Novinky

Otevřena nová výzva OPPIK Úspory energie s EPC   8.12. 2020

Dne 8.12.2020 byla v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) otevřena nová VI. Výzva Úspory energie s EPC. Ta je vypisována společně s již VI. Výzvou Úspory energie, přičemž se zaměřuje na projekty energetických úspor řešené v kombinaci s metodou EPC (Energy Performance Contracting), tedy splácení investice ze smluvně garantovaných úspor.

Program podporuje následující úsporná opatření:

a) modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti,

b) zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001,

c) modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,

d) modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod - LED),

e) realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla),

f) využití odpadní energie ve výrobních procesech,

g) snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,

h) instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy),

i) instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky,

j) instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky a velké podniky včetně podnikatelských subjektů, s majetkovou účastí (až do výše 100%) obcí, měst, krajů a státu, vyjma zdravotnických subjektů vlastněných 100% veřejným subjektem pověřených Službou obecného hospodářského zájmu od svého zřizovatele.

Míra podpory bude záviset na velikosti žadatele 30 – 50% (velký – střední – malý podnik) způsobilých výdajů.

Předběžné žádosti je možno podávat až do 31.3.2021, plné žádosti pak od 1.4.2021 do 30.9.2021.

V případě Vašeho zájmu o konzultaci možností využití dotačních prostředků z této výzvy nás neváhejte kontaktovat.


kontaktní formulář


Odeslat dotaz

* odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel


Twitter Facebook