Představení společnosti

Společnost Amper Savings, a.s. je součástí české energetické skupiny Amper Holding, a.s., zajišťující obchod s energiemi, distribuci energií včetně provozu lokálních distribučních soustav a realizaci energeticky úsporných projektů s využitím nejmodernějších technologií. Projekty představují obvykle kombinaci instalace moderních úsporných technologií v oblasti vytápění, chlazení a osvětlení objektů a technicko-administrativních opatření optimalizujících spotřebu a nákup energií tak, aby bylo dosaženo co nejnižších provozních nákladů.

Specifickou oblastí jsou projekty EPC (z angl. Energy Performance Contracting), takzvané  energetické služby se zárukou, které představují finančně zajímavý a efektivní nástroj realizace úsporných opatření. Podstatou metody EPC je smluvní záruka snížení spotřeby energie, která se projeví v úsporách provozních nákladů, následně použitých na splácení původní investice.

Společnost Amper Savings, a.s. si u všech svých projektů zakládá na kvalitním technickém řešení s dlouhodobou garancí úspor, které jsou dosahovány díky aktivnímu energetickému managementu za účasti vysoce kvalifikovaného personálního obsazení. Pro dosažení maximální energetické účinnosti a optimalizaci energetických nákladů je využito sofistikovaného dispečerského systému s online řízením instalovaných technologií a pravidelným vyhodnocováním historických trendů v rámci zvyšování účinnosti energetických provozních celků.

Společnost Amper Savings, a.s. je od roku 2013 aktivním členem Asociace poskytovatelů energetických služeb a od roku 2015 signatářem Evropského etického kodexu pro energetické služby se zaručeným výsledkem (EPC).

Prezentace služeb společnosti

Vedení společnosti

Ing. Radek Vrána
Generální ředitel, člen představenstva

V roce 2003 absolvoval obor Technická zařízení budov na ČVUT v Praze. Praxi zahájil v oblasti energetického poradenství u společnosti Energ, spol. s r.o., kde se postupně účastnil řady energetických auditů, studií a koncepcí a od roku 2007 je zapsán do seznamu energetických expertů Ministerstva průmyslu a obchodu. V tomto roce také zahájil svoje působení ve společnosti AB Facility, kde řídil středisko energetického poradenství a následně středisko energetických projektů. Ve společnosti Amper Savings, a.s. působí od roku 2014 a je odpovědný za technickou oblast od návrhu projektů až po jejich reálnou implementaci v praxi. V historii  byl angažován v řadě projektů poskytování energetických služeb, nyní se zaměřuje zejména na projekty s garantovaným výsledkem dle metodiky EPC. Má za sebou řadu úspěšně zrealizovaných zakázek v oblastech průmyslu, zdravotnictví či municipalit. Od 1.1.2020 zastává funkci generálního ředitele a člena představenstva společnosti.

Ing. Martin Nádeníček
Finanční ředitel, předseda představenstva

Je absolventem katedry Podnikového hospodářství na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2006 pracoval ve společnosti AB Facility a.s. jako controller energetické divize zabývající se energeticky úspornými projekty a divize Morava FM zajišťující komplexní facility management. V roce 2007 se podílel jakožto finanční ředitel na akvizici společnosti Energ, spol. s r.o. a její integraci vč. následné fúze s mateřskou společností. Od roku 2011 pracoval jako finanční ředitel ve společnosti AB Facility s.r.o. (Slovensko). Spoluzodpovídal za významnou expanzi společnosti na slovenském trhu, podílel se na akvizici společností MAGNOL SERVIS s.r.o. a ENERGO CONTROLS spol. s r.o., jejich integraci do vnitřních procesů skupiny a jejich následné fúzi se společností AB Facility s.r.o. Je spoluzakladatelem, finančním ředitelem a předsedou představenstva společnosti Amper Savings, a.s.

Ing. Aleš Přibyla
Technický ředitel

Po ukončení studií na Mendlově univerzitě v roce 2006 působil na pozici technického specialisty v oblasti energetického poradenství se zaměřením na zpracování energetických auditů, posudků a studií. Po tříleté praxi v energetickém poradenství přešel na pozici projektového managera v rámci realizace úsporných projektů a provádění energetických managementů ve společnosti AB Facility, a.s. V roce 2014 nastoupil na pozici projektového managera ve společnosti Amper Savings, a.s., ve které se podílel na vedení řady úspěšných EPC projektů od fáze přípravy nabídky, přes realizaci opatření až po energetický management a vyhodnocování garantovaných úspor. V rámci společnosti měl na starosti strategické klienty z oblasti podnikatelské sféry a zdravotnictví, u nichž zajišťoval energetické služby v podobě realizace úsporných projektů či zavedení a vykonávaní energetických managementů. Od 1.1.2020 ve společnosti zastává pozici technického ředitele.

Facebook