ENERGETICKÉ ÚSPORY SE ZÁRUKOU

Podniky

Pomůžeme vám s podnikovou energetikou, abyste se mohli plně soustředit na váš business

Podnikový sektor patří mezi nejvýznamnější odběratele energií v České republice a téměř v každém průmyslovém provozu lze nalézt místa zasluhující si zlepšení! Někdy je příčinou pouze nedostatek nástrojů, kapacit a prostředků pro účinné řízení provozu energetických systémů, někdy dokonce zastaralé a neúčinné energetické zařízení. V obou případech se tak nabízí prostor pro realizaci investičních energeticky úsporných projektů EPC (Energy Performance Contracting) případně EC (Energy Contracting) a dosahujících významných úspor v nákladech na energie.

Modernizaci energetického hospodářství výrobních areálů našich klientů řešíme komplexně a na klíč. Nabízíme dlouhodobé partnerství, které musí přinést pozitivní efekty na obou stranách. Při realizaci projektu EPC získává klient optimum mezi vynaloženými náklady a dosaženými efekty a navíc smluvní garanci za dosažení úspory. Díky aktivnímu energetickému managementu (EM) a zkušenostem našich pracovníků mají naši klienti podrobný přehled o skutečné spotřebě energií a informace o možnostech dalšího zlepšení dosahovaných výsledků.

Součástí služeb může být i zajištění financování úsporných opatření, takže klient nepotřebuje pro realizaci projektu vlastní prostředky. Garance z naší strany za dosažení úspor umožňuje splácení počáteční investice a všech dalších nákladů projektu.

Tam, kde není zájem, nebo nejsou podmínky pro projekty EPC a EC, nabízíme a poskytujeme služby aktivního energetického managementu (EM) a v jeho rámci hledáme další úspory v oblasti spotřeby a nákupu energií. Služby EM je vhodné aplikovat také u nových výrobních provozů a budov, kde, navzdory moderním a účinným technologiím, mohou být odhaleny další dosud skryté a nevyužité úspory energií a nákladů.

Pro využití metody EPC by výchozí náklady na energie v souhrnné výši měly dosahovat alespoň 3 miliony Kč bez DPH/ rok, pro aplikaci energetického managementu stačí přibližně 700 tisíc Kč bez DPH/ rok.

Energetický management a energeticky úsporné projekty jsou pro nás dlouhodobou prioritou. Proto již od počátku přistupujeme ke každému klientovi individuálně a snažíme se mu nabídnout takové řešení energetického hospodářství, které zohledňuje jeho momentální potřeby i plány. Díky naší garanci dosažení úspor po celou dobu trvání smluvního vztahu jsme tak maximálně motivováni na úzké spolupráci s klientem, na trvalém procesu zlepšování provozu již realizovaných úsporných opatření a na hledání dalších.

Poskytujeme také nezávislé poradenství v oblasti energetiky, zpracováváme energetické posudky, audity a studie a průkazy energetické náročnosti budov. Provádíme kontroly energetické účinnosti kotlů a klimatizací nejen pro účely splnění požadavků zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ale zejména s přihlédnutím na praktickou stránku využití získaných poznatků a dosažení maximálních úspor nákladů na nákup energií a paliv. V neposlední řadě zajišťujeme také komplexní poradenství v oblasti aktuálně poskytovaných dotací pro energeticky úsporné projekty.

Naše reference z realizovaných projektů pro privátní sektor najdete zde.

kontaktní formulář


* odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel


Twitter Facebook