ENERGETICKÉ ÚSPORY SE ZÁRUKOU

Reference

Společnost Amper Savings, a.s. realizuje projekty energetických úspor pro města, obce a výrobní podniky v různých oborech.

Nemocnice Šumperk a.s.

Nemocnice Šumperk a.s. Poskytování služeb energetického managementu v nemocnici Šumperk

Klient:
Nemocnice Šumperk a.s.
Nerudova 640/41
787 52  Šumperk

Doba plnění:
Dlouhodobá smlouva o energetickém managementu s platností od 1.1.2016


Realizovaná opatření a poskytované služby:

  • Komplexní energetický audit, návrh nové energetické koncepce s cílem optimalizovat náklady na energie a provoz energetického hospodářství areálu nemocnice
  • Realizace opatření zajišťujících úspory energií a provozních nákladů nemocnice, zejména v oblasti nákupu energií, sjednávání smluvně technických parametrů s ohledem na jejich provozní vliv, dále v oblasti realizace dlouhodobě efektivních investičních i neinvestičních úsporných řešení v souladu s vysokonákladovými, nízkonákladovými i beznákladovými opatřeními nebo také monitoringu spotřeb všech druhů energií a provozních nákladů včetně následného vyhodnocení úsporných návrhů v rámci jednotlivých opatření
  • Optimalizace stávající energetické bilance pro smluvní nastavení referenčních nákladů k projektu EPC s garancí úspor v rámci výroby, rozvodu a spotřeby všech druhů energií v areálu k jejich maximálnímu využití a dosažení veškerého potenciálu úspor v rámci celého energetického hospodářství areálu nemocnice
  • Zajištění provozu energetického hospodářství nemocnice a samotné činnosti energetika s předem definovanými náklady a podmínkami, splňujícími veškeré potřeby provozu areálu, vč. správy licencí pro výrobu, rozvod a distribuci energií s dodržením všech souvisejících legislativních norem
  • Spolupráce při projektování změn a výstavby nových pavilónů a objektů v rámci areálu nemocnice, postupné začlenění do jednotného energetického konceptu, technický dozor nad projekty ve fázi výstavby

Dokumenty
ke stažení:

Referenční list (pdf)

kontaktní formulář


* odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel


Twitter Facebook