ENERGETICKÉ ÚSPORY SE ZÁRUKOU

Reference

Společnost Amper Savings, a.s. realizuje projekty energetických úspor pro města, obce a výrobní podniky v různých oborech.

PN Jihlava

PN Jihlava Poskytování služeb energetického managementu pro Psychiatrickou nemocnici v Jihlavě

Klient:
Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54
586 24  Jihlava

Doba plnění:
1.1.2018 - 31.12.2018

Dotčené objekty:

Objekty v areálu nemocnice – administrativní budovy, lůžkové objekty, ambulance, hospodářské budovy, kulturní dům, ubytovna.

Poskytované služby:

 • zajištění technické podpory v rámci provozního úseku energetického hospodářství,
 • dispečerský dohled nad funkčností energetických zařízení v oblasti vytápění, spotřeby elektřiny a vody,
 • spolupráce při projektech změn a výstavby nových celků (odborné posouzení navrhovaného řešení nebo projektové dokumentace a účast na projektech již ve fázi výstavby a následného začleňování do jednotného energetického konceptu),
 • optimalizace nastavení rezervovaných příkonů, kapacit a denních či hodinových maxim v rámci dodávek energií, s ohledem na provoz technologických zařízení,
 • spolupráce při kontrole účetních dokladů za energie, komunikace s dodavateli,
 • posouzení kalkulace cen komodit souvisejících s energetickým provozem areálu,
 • kontrola a případné nastavení vhodné formy odečtů energií a vody, sumarizace dat jako podklad k rozúčtování a pro podporu energetického managementu,
 • podpora při administraci případných licencovaných činností, komunikace s ERÚ,
 • příprava podkladů pro nákup (pomoc při výběru dodavatelů souvisejících s energetickým provozem), kde cílem je předkládat optimální ekonomicko/provozní návrhy řešení s rozhodnutím na straně Objednatele,
 • podpora při plnění legislativních povinností (energetický zákon, energetický audit, průkazy energ. náročnosti budov, kontroly kotlů, energetický management dle ČNS EN ISO 50001),
 • předkládání návrhů opatření, jenž zajistí úspory energií a provozních nákladů.

   Dlouhodobá optimalizace energetického hospodářství, příprava energetické koncepce:

 • aktivní přístup při vyhledávání potenciálu úspor nákladů v oblasti energetiky,
 • vytvoření koncepce funkčního a účinného systému MaR (měření a regulace),
 • podpora a začleňování provozu do jednotného dispečerského prostředí, získávání dostupných dat pro optimalizaci a přehled toku energií - Monitoring & Targeting,
 • příprava úsporných investičních opatření vč. možnosti návrhu zajištění financování těchto opatření a smluvní garance dosaženého výsledku,
 • průběžné vyhodnocování úspor nákladů dosažených v souvislosti s poskytovanými službami energetického managementu.

Referenční náklady:
Zemní plyn:              5 764 865 Kč s DPH/rok,
Elektrická energie:  1 437 696 Kč s DPH/rok,
Voda:                         4 363 100 Kč s DPH/rok.

kontaktní formulář


* odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel


Twitter Facebook