ENERGETICKÉ ÚSPORY SE ZÁRUKOU

Reference

Společnost Amper Savings, a.s. realizuje projekty energetických úspor pro města, obce a výrobní podniky v různých oborech.

PENAM, a.s.

PENAM, a.s. Poskytování služeb energetického managementu ve výrobních závodech společnosti PENAM, a.s.

Klient:
Výrobní podnik PENAM, a.s.
Cejl 504/38
602 00  Brno

Doba plnění:
Dlouhodobá rámcová smlouva s platností od 10.11.2014

Realizovaná opatření a poskytované služby:

  • Návrh energetické koncepce v rámci výrobních závodů v návaznosti na jejich aktuální výrobní koncepci a plán budoucího rozvoje
  • Aktivní přístup při vyhledávání potenciálu úspor nákladů v oblasti energetiky (elektrická energie, zemní plyn, teplo, voda, provozní náklady)
  • Začlenění provozu všech výrobních závodů do jednotného dispečerského prostředí SCADA, zajištění dostupných dat pro optimalizaci a přehled toku energií - Monitoring & Targeting
  • Návrh vhodných řešení úprav stávajících systémů s cílem dosažení maximální úspory nákladů na energie a souvisejících provozních nákladů
  • Návrh úsporných investičních opatření vč. možnosti návrhu zajištění financování těchto opatření a smluvní garance dosaženého výsledku
  • Průběžné vyhodnocování úspor nákladů dosažených v souvislosti s poskytovanými službami energetického managementu - dlouhodobý energetický audit
  • Spolupráce při projektování změn a výstavby nových celků - postupné začlenění do jednotného energetického konceptu, technický dozor nad projekty ve fázi výstavby
  • Zpracování legislativních požadavků plynoucích s povinností vlastníka či provozovatele v kontextu zákona o hospodaření s energií č.406/2000 Sb.

Dokumenty
ke stažení:

Referenční list (pdf)

kontaktní formulář


* odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel


Twitter Facebook