Veřejný sektor

Trutnov

Trutnov Monitoring a analýza provozu a spotřeb energií v krytém plaveckém bazénu
města Trutnov

Klient:
Město Trutnov
Slovanské nám. 165
541 01 Trutnov

Poskytované služby:

  • Připojení systému MaR na dohledový dispečink Amper Savings
  • Monitorování a vyhodnocování provozu a spotřeb energií
  • Zpracování návrhu úsporných opatření (beznákladových, nízkonákladových, středněnákladových a vysokonákladových
  • Zpracování závěrečné zprávy obsahující popis stávajícího stavu a návrh úsporných opatření, projednání obsahu zprávy s klientem
Facebook