Energetický management

Kvalitní návrhy vznikají z velmi dobré znalosti věci, v ideálním případě začínáme společnou cestu právě energetickým managementem a končíme ji dlouhodobým projektem garantovaných úspor či jinou z nabízených služeb holdingu. Na otázku úrovně aktuálního provozu z pohledu energetického managementu by si měl odpovědět každý správný hospodář na poli energetické spotřeby.  Při naší práci využíváme dosavadních zkušenost a rádi se učíme novým věcem.

Cíl

Základem služby energetického managementu je řešit ekonomicky využitelné úspory energií a realizovat potřebná technická i organizační opatření, kdy úspor je dosahováno v první řadě realizací beznákladových a nízkonákladových opatření. Cílem služby je hospodárnější provoz energetického hospodářství vašich objektů a areálů včetně správy všech druhů energií a vody od nákupu až po konečnou spotřebu.

Předpoklady úspěšnosti

Předpokladem pro námi kvalitně prováděný energetický management je dostupnost vstupních dat a informací (od nákupu až po spotřebu energií), dále vzájemná ochota a motivovanost obou stran.

Jako zásadní považujeme monitoring, tedy on-line přístup do systému MaR a to i z našeho dispečerského stanoviště. Z tohoto důvodu je zapotřebí, aby nám zákazník umožnil připojení k systému MaR s využitím lokální datové sítě, resp. internetu, bezpochyby s respektováním všech interních bezpečnostních pravidel.

V souhrnu lze vypsat základní požadovaná data a informace následovně:

  • využití připojení systému MaR (pouze monitoring)
  • zapůjčení technické dokumentace
  • faktury energií a vody za poslední 3 roky
  • poskytování aktuálních faktur za energie
  • informace o provozu objektů a jeho plánovaných změnách
  • důležité informace k energetice a provozu, spotřebiče

Díky dostatku informací o provozu a dispečerskému vzdálenému přístupu k systému získáváme možnost přehledně a rychle sledovat velké množství dat či technologických schémat a tím získat aktuální informace o správném chodu všech monitorovaných technologií, následně využíváme historických trendů, na jejichž základě je možno zvyšovat efektivnost provozu a rovněž snižovat spotřebu všech energií a médií. Máme možnost sledovat a vyhodnocovat veškeré abnormality v chování jednotlivých zařízení, což slouží k odhalení eventuální nehospodárnosti ve využívání energií nebo dokonce i budoucí poruchy. Máme tak k dispozici zásadní provozní opatření, jehož výhodou je, že objekty připojené na centrální dispečink je takto možno analyzovat prakticky v reálném čase.

Prostředky - Řídící a vizualizační software

Využíváme vysoce kvalitní, moderní technologie se standardními komunikačními protokoly, signály a rozhraními, které máme odzkoušené v několika námi provozovaných areálech. Mimo hardwarového vybavení je nedílnou součástí systému MaR a energetického managementu softwarové vybavení. Vhodně zvolený software umožňuje provádět dohled na sledovaném energetickém hospodářství a v neposlední řadě umožňuje vyhodnocování dosahovaných výsledků a optimalizaci provozu ve snaze dosahovat úspor. Námi využívané hardwarové i softwarové vybavení komunikuje s většinou na trhu se vyskytujících systémů MaR. Z toho důvodu není nutné ve většině případů investovat do nového zařízení, ale pouze zpřístupnit stávající systém k propojení. V opačném případě se snažíme minimalizovat náklady na přístup.

U instalovaného zařízení volíme po dohodě s klientem takový provoz, aby bylo dosahováno co nejvyšší účinnosti energetického hospodářství. Potřebným nástrojem pro možnost nastavení optimálního provozu je pravidelný monitoring všech parametrů a provozních stavů (změny provozu, či využití budov), spotřeb energií, sledování vnitřních teplot, sledování a shromažďování klimatologických dat apod.

Příkladem v jednoduchých případech lze uvést vhodnou metodu kontroly spotřeby tepla (zemního plynu) a to tzv. ET křivku.

ET křivka představuje závislost spotřeby zemního plynu na venkovní teplotě. V rámci jednotlivých dnů, kdy je stejná venkovní teplota musí být stejná nebo alespoň podobná spotřeba plynu.

Ukázka vytvářených přehledů pro jednoduchou kontrolu provozních parametrů.

Výhody pro klienta

  • úspora na provozu energetické infrastruktury
  • možná úspora budoucích investičních nákladů
  • pravidelný report -  přehled a vyhodnocení činnosti  
  • svobodná volba a rozhodování v zázemí kvalifikovaných odborníků
Facebook