Novinky

Zhodnocení činnosti společnosti Amper Savings za rok 2017   30.4. 2018

Vážení obchodní partneři,

společnost Amper Savings, a.s. dnes patří mezi nejvýznamnější energetické firmy na českém trhu, které svým klientům poskytují služby v oblasti energetických úspor. Od doby jejího založení v roce 2013 si za poměrně krátkou dobu vybudovala velmi zajímavé portfolio projektů se zaměřením na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem a získala řadu významných klientů v sektoru veřejné i soukromé sféry. Z dlouhodobého pohledu se zaměřuje na vývoj odborného a zejména realistického řešení se smluvní garancí úspor, kdy naprostou prioritou je maximálně zodpovědný a zcela seriózní přístup nejen k samotným klientům, ale také ke všem spolupracujícím partnerům či dodavatelům. Klíčovou činností Amper Savings, a.s. je aktivní přístup k energetickému managementu s využitím kvalitního technického zázemí a vysoce kvalifikovaného personálního obsazení s patřičným know-how. Celkový objem tržeb společnosti dnes tvoří energeticky úsporné projekty v objektech ve správě státu, krajů, měst a obcí nebo v soukromých průmyslových areálech. V roce 2017 vykázala společnost Amper Savings, a.s. tržby ve výši téměř 140 mil. Kč, přičemž většina projektů je realizována dle metodiky EPC s využitím aktivního energetického managementu a se smluvní garancí úspor. Výše dosahovaných úspor, které dnes Amper Savings, a.s. z pozice poskytovatele energetických služeb svým klientům ročně zajišťuje, přesahuje hranici 50 mil. Kč. Díky obchodní strategii a nově připravovaným projektům je pro další období předpokládán plynulý nárůst smluvně garantovaných úspor v úrovni desítek procent. Uplatněním modelu energetických služeb se zárukou si společnost vybudovala významné postavení na trhu a pro svoje klienty se tak stala spolehlivým a dlouhodobým partnerem s jasnou motivací a plnou odpovědností za výsledek.

Pozitivní vývoj společnosti Amper Savings, a.s. je podpořen postupným růstem kvalifikovaného personálního obsazení s maximálním důrazem na oblast vzdělávání a neustálým budováním souvisejícího technického zázemí. Součástí dlouhodobé strategie společnosti je rovněž podpora oblasti vědy a výzkumu v úzké spolupráci s akademickou půdou, kde díky uzavřenému memorandu s vysokými školami v Praze nebo Brně dochází k aktivní výchově studentů přímo v praxi.

Současné postavení společnosti Amper Savings, a.s. na trhu energetických služeb je také významně podpořeno činností specializovaných firem ve skupině Amper Holding, jejíž hlavním záměrem je poskytnout svým klientům komplexní služby v oblasti energetiky, a to zejména v oblasti realizace energeticky úsporných projektů včetně provozu energetických hospodářství a dodávek všech druhů energií.

Velice si vážíme důvěry našich klientů i všech partnerů, za kterou jim srdečně děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Ing. Leoš Aldorf

generální ředitel a předseda představenstva

Amper Savings, a.s.