Novinky

Amper Savings realizuje energetické úspory v Čejkovicích   31.8. 2018

Realizační firmy společnosti Amper Savings dokončily rekonstrukci tepelného hospodářství školského komplexu budov ve vinařské  obci Čejkovice a díky aktivnímu řízení provozu a spotřeb energií v rámci služeb energetického managementu je aktuálně dosahováno významných úspor v úrovni 25 – 30%.

V areálu základní školy, jehož součástí je i sportovní hala nebo plavecký bazén, bylo historicky instalováno více samostatných zdrojů tepla, jež byly zbudovány náhradou za původní centrální zdroj z doby 90. let minulého století. Zdroje tepelné energie včetně původních ležatých rozvodů byly v havarijním stavu, celkově pracující s nízkou účinností v oblasti výroby i rozvodu tepelné energie. Po realizaci zateplení jednotlivých objektů školy bylo zapotřebí rekonstruovat také vnitřní technické zařízení a tím přispět k celkové modernizaci základní školy a souvisejících objektů. 

Předmětem plánované rekonstrukce byla realizace úprav zdrojové části tepelné energie, výměnu lokálních neúčinných zdrojů tepla za nový společný vysokoúčinný kondenzační plynový zdroj v prostoru kotelny stravovacího pavilonu. Součástí řešení je dále realizace nových ležatých rozvodů otopné vody včetně úprav předávacích stanic až po výstupní potrubí z rozdělovačů a sběračů do vnitřních rozvodů všech pavilonů. Veškeré realizované úpravy či změny se rovněž dotkly také osazení nových kombinovaných ohřívačů teplé vody, jež budou dle potřeb a ekonomické efektivity přednostně využívat teplo ze solárních kolektorů a následně teplo z plynového nebo elektrického zdroje.

Pro řízení nových zařízení je navržen moderní systém měření a regulace včetně vzdáleného přístupu k možnostem ovládání a monitoringu pro optimální nastavení a dohled provozního celku. Celé řešení je navrženo a realizováno z důvodů nutné obnovy s využitím maximalizace úspor v rámci výroby, rozvodu i užití energie a současně k minimalizaci případné servisní a revizní zátěže.

Realizaci všech opatření, týkajících se tohoto energeticky úsporného projektu, zrealizovaly dceřinné firmy Amper Savings, montáž technologického vybavení zabezpečili pracovníci AS Mont + a profese měření a regulace byla plně v kompetenci AS Control +. Konkrétně šlo o instalaci nového plynového zdroje tepla v úrovni nízkoemisní kondenzační technologie Viessmann o výkonu 750 kW, dále demontáž starých a montáž nových ležatých rozvodů pro napojení předávacích stanic jednotlivých pavilonů či objektů v rámci školského komplexu, demontáž lokálních zdrojů a instalace nových předávacích stanic včetně obnovy ohřevu teplé vody, systém měření a regulace včetně vizualizace provozu měření a regulace se vzdáleným webovým přenosem na PC, mobil atd., včetně SMS hlášení a podpory pro optimalizaci provozních parametrů s osazením měření hlavních vstupních médií všech druhů energií i vody pro dohled nad spotřebou a možnou optimalizaci odběru včetně sjednávaných parametrů.

Společnost Amper Savings tímto projektem rozšířila portfólio svých klientů, kterým svým aktivním přístupem k činnosti energetického managementu zajišťuje dlouhodobě efektivní provoz energetického hospodářství s pravidelným hodnocením skutečně realizovaných úspor. Tyto reálně dosahované úspory hrají důležitou roli v návratnosti celé investice, která dosáhla výše téměř 5 mil. Kč.