Novinky

Energeticky úsporný projekt ve společnosti CeWe Color, a.s.   31.10. 2018

Amper Savings rozšiřuje svůj projekt EPC ve společnosti CeWe Color, a.s. Pod obchodní značkou CEWE FOTOLAB patří tento podnik do nadnárodní skupiny CEWE, největšího výrobce fotoprací a fotoproduktů v Evropě. 

Energetické služby pro společnost CeWe Color, a.s. poskytuje Amper Savings již několik let a během této doby bylo v rámci činnosti aktivního energetického managementu navrženo a zrealizováno již několik úsporných opatření v oblasti vytápění, chlazení, osvětlení nebo také výroby stlačeného vzduchu. V souladu se smluvní garancí úspor jsou veškerá opatření v závislosti na výrobní potřebu závodu neustále optimalizována a dosahované úspory jsou transparentně vyhodnocovány.

Díky dispečerskému řízení s dálkovým přístupem k celému energetickému hospodářství je zajištěn maximálně účinný provoz. Například spotřebu zemního plynu pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody se podařilo díky projektu EPC snížit o více jak 30%.

Vzhledem k rozvoji společnosti CEWE a novým potřebám výroby došlo v letošním roce díky Amper Savings k celkové rekonstrukci tepelného zdroje. Návh řešení byl významně podpořen znalostmi z dosavadního provozu původního tepelného zdroje a nároků na vytápění objektu včetně přípravy teplé vody pro sociální zařízení a technologie výroby. Detailní analýzou hodinových spotřeb zemního plynu a provozních režimů dané výroby bylo možno reálně navrhnout a následně účelně zrealizovat rekonstrukci kotelny s optimálně navrženým tepelným výkonem.

Kompletní rekonstrukci původního teplovodního plynového zdroje o výkonu 1MW zajistily dceřinné společnosti Amper Savings, konkrétně v technologické části AS Mont + a v části systému měření a regulace AS Control +.

Nově byla navržena kondenzační technologie Viessmann a součástí výstavby byla kromě rekonstrukce komínové části nebo regulace odběrného místa zemního plynu také úprava jednotlivých topných větví. Pro vylepšení tepelné pohody ve vybraných částech objektu byla osazena výkonnější otopná tělesa a podstropní teplovzdušné jednotky - s tímto následně došlo rovněž k úpravám v systému měření a regulace.

Důležitou součástí rekonstrukce byla i změna v systému ohřevu teplé vody, kdy původní tři nepřímotopné zásobníky byly nahrazeny dvěma novými bivalentními zásobníky, které byly navíc osazeny elektrickými patronami, aby byla zajištěna příprava teplé vody i při odstávkách plynové kotelny. Zvolený typ zásobníku navíc umožňuje zachování kondenzačního režimu kotelny i v době ohřevu teplé užitkové vody.

Celková výše investice v úrovni 2,5 mil Kč je významným doplňkem k běžícímu projektu EPC a podporuje tím dosažení zásadních úspor ve spotřebě zemního plynu s předpokladem navýšení oproti předchozímu stavu o dalších 25%.

Amper Savings tímto způsobem naplňuje podstatu dlouhodobé spolupráce s klienty, kterým po celou dobu trvání kontraktu EPC nabízí komplexní služby v oblasti energetického poradenství včetně realizace nových úsporných opatření.