Novinky

Správa energetiky v OC FUTURUM BRNO   1.2. 2019

Společnost Amper Savings podepsala smlouvu s novými majiteli obchodního centra FUTURUM v Brně a rozšířila tak portfolio svých energeticky úsporných projektů o významný subjekt retailového typu. Nákupní centrum o aktuální rozloze 35 tisíc metrů čtverečních funguje od roku 2001 a v současné době probíhá technická příprava dlouhodobě plánované rekonstrukce, kterou dojde k rozšíření a vybudování nových prostor pro nové typy prodejen, které v Brně zcela chybí. Brněnské obchodní centrum FUTURUM tak čeká v následujícím období výrazná modernizace, která si zcela zásadním způsobem vyžádá také změnu energetické koncepce.

Z tohoto důvodu Amper Savings zahájil svoji činnost zavedením systému energetického managementu jako základu technického řešení pro sběr a vyhodnocení provozních dat včetně založení principů a systémů zodpovědné optimalizace energetických nákladů ve vztahu k vlastnímu provozu OC FUTURUM. Systém počítá s návazným rozšířením v nově uvažovaných objektech v rámci obchodního centra. Díky činnosti energetického managementu je tak možné navrhovat vhodná řešení nově realizovaných energetických celků nebo úprav stávajících technologií a systémů s cílem dosažení maximální úspory nákladů na energie a související provoz. Úsporná investiční opatření budou realizována s maximální účinností a se smluvní garancí za dosažený výsledek. Průběžné vyhodnocování úspor nákladů, dosahovaných v rámci garantovaného projektu, bude součástí poskytovaných služeb energetického managementu.

Přínosem tohoto způsobu řešení je nastavení provozu, který umožňuje integraci energetického managementu do již existující řídící struktury a který je možno charakterizovat i jako dynamický a dlouhodobý energetický audit. V podstatě se jedná o progresivní způsob provozování lokální distribuční soustavy a objektů včetně jejich technologií s využitím centrálního dispečinku, který zajišťuje funkci přesného udržování vnitřního klimatu a sledování poruchových stavů. Služba energetického managementu řeší sjednocení systémů měření a regulace pod nový řídící prvek s možností dálkového ovládání důležitých technologií provozovaných objektů. Je tak možno využít speciálně vybaveného dispečerského pracoviště, jenž je nedílnou součástí služby energetického managementu, jakožto nástroje pro efektivní snižování energetické náročnosti objektů. Nastavením systému pro řízení technologií a analýzu technických dat v rámci špičkového dispečerského systému je možno ovládat i provozy velmi složitých technologických celků, tedy i obchodních center jako je právě OC FUTURUM v Brně.