Novinky

Amper Savings realizuje projekt EPC na Slovensku   31.5. 2019

Společnost Amper Savings vyhrála veřejnou zakázku na realizaci garantované energetické služby (GES/EPC) pro krytý plavecký bazén v Košicích. Jedná se o první projekt Amper Savings se smluvní zárukou úspor na Slovensku, realizovaný dle metodiky GES v souladu se slovenským zákonem č. 321/2014 sb. o energetické efektivnosti.

Projekt zajistí městu Košice po dobu 10 let roční úsporu přes 52 tis. EUR bez DPH, což v konkrétním případě plaveckého bazénu činí minimálně 21% úsporu nákladů na energie a veškerá realizovaná úsporná opatření budou splácena právě z těchto garantovaných úspor. Nabídková cena projektu, která zahrnuje celkovou investici v rámci realizace úsporných opatření včetně nákladů na financování a činnost aktivního energetického managementu po celou dobu trvání kontraktu, činí téměř 350 tis. EUR bez DPH. Město Košice, jakožto zřizovatel krytého plaveckého bazénu, tak nad rámec plateb za GES ušetří ročně více jak 17 tis. EUR bez DPH, které může využít na další rozvoj poskytovaných veřejných služeb. Projekt tedy významně šetří veřejný rozpočet, což je primární účel metodiky GES.

Realizovaná úsporná opatření řeší rekonstrukci bazénové technologie, osazení nového bazénového filtračního odstředivého čerpadla včetně pískového velkokapacitního laminátového filtru, výměnu původních nehospodárných svítidel v bazénové hale za nová úsporná LED svítidla a celkovou modernizaci systému měření a regulace. Pro maximálně účinné řízení instalovaných technologií je zásadní integrace všech stávajících systémů do jednotné struktury se softwarovou nadstavbou Mervis, založené na platformě SCADA s možností vzdáleného dohledu. Navrženými opatřeními získá provozovatel plaveckého bazénu kompletní přehled o energetickém hospodářství v jednotném dispečerském prostředí s dálkovým přístupem. Vznikne tak potřebný nástroj pro výkon aktivního energetického managementu ze strany Amper Savings, jenž je nedílnou součástí smlouvy GES a díky kterému bude možné postupně navrhovat i další úsporná opatření k optimalizaci energetického hospodářství krytého plaveckého bazénu po celou dobu trvání kontraktu.


Facebook