ENERGETICKÉ ÚSPORY SE ZÁRUKOU

EPC (Energy Performance Contracting)

Co je to EPC...
Pojem EPC znamená komplexní energetické služby, které umožní splácení nákladů na realizaci úsporných opatření z garantovaných úspor. Součástí těchto služeb je:

 • analýza stavu a návrh úsporných opatření na úsporu energie a snížení nákladů,
 • standardní smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (viz zákon č. 406/2000 Sb. v platném znění),
 • příprava realizace (zpracování dokumentace, spolupráce při vyřízení povolení),
 • zajištění financování (volitelně),
 • realizace,
 • vyškolení obsluhy zařízení či zajištění provozu,
 • energetický management zahrnující monitoring provozu a vyhodnocení dosažených výsledků,
 • dlouhodobý dohled nad funkčností a výkonností po dobu trvání smluvního vztahu.

Analýza stávajícího stavu je základ...
Poskytovatel energetických služeb, tzv. ESCO (z angl. Energy Service COmpany), na základě vlastní analýzy stávajícího energetického hospodářství daného subjektu navrhne řešení, které umožní snížení provozních nákladů (nákup energií, údržba, opravy, provoz). Návrh řešení zpravidla obsahuje úsporná opatření investičního charakteru (investice do energetických zařízení), ale také neinvestiční opatření včetně aplikace energetického managementu po celou dobu trvání smluvního vztahu. Základním předpokladem úspěchu je know-how a zkušenost ESCO v dané oblasti.

Financování...
ESCO v případě zájmu zákazníka zajišťuje financování úsporných opatření (projektu) a poskytuje smluvní záruky, že po dobu trvání smluvního vztahu bude dosaženo minimálně garantovaných úspor nutných pro úhradu nákladů na realizaci projektu (investice, financování, energetický management). Běžná délka smluvního vztahu, potřebná pro splácení nákladů z dosahovaných úspor je v podmínkách ČR 8 až 10 let.

Smlouva...
Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem řeší všechny podstatné náležitosti partnerského obchodního vztahu mezi ESCO a zákazníkem a je uzavírána na dobu nutnou ke splacení nákladů projektu. Standardní smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem je připravena jak pro státní příspěvkové organizace, tak pro obce, kraje, vlastníky průmyslových či zdravotnických areálů a další zákazníky.

Hlavní výhody...

 • smluvní garance ze strany ESCO, že po dobu trvání smluvního vztahu, v porovnání se stavem před realizací opatření, klesne spotřeba energií a výše souvisejících nákladů na provoz energetických zařízení; výše budoucí spotřeby energií a souvisejících nákladů, resp. úspor nákladů je definována ve Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem,
 • modernizace technologických zařízení a zvýšení účinnosti energetických zařízení bez zatížení rozpočtů zákazníka, na rozdíl od klasických dodavatelských projektů,
 • optimum mezi výší vynaložených investičních prostředků a dosažitelných pozitivních efektů (úspor a provozní spolehlivosti),
 • většinu rizik souvisejících s úspěchem projektu nese ESCO, současně má ESCO se zákazníkem zcela totožný zájem, tedy maximalizace úspory a kvalitní dlouhodobě fungující řešení,
 • jeden smluvní partner pro všechny činnosti související s často velmi komplexním řešením a tím omezení administrativních úkonů na straně zákazníka.

Další výhody...
ESCO je motivována využívat v maximální míře moderní a kvalitní technologie, aby výsledek projektu byl z hlediska dosažení úspor co nejlepší, garantovatelný a udržitelný i po skončení smluvního vztahu. Energetický management poskytuje zákazníkovi přehled o stavu hospodaření s energií a cenný podklad pro rozhodování o dalších případných investicích do technické infrastruktury. Dlouhodobé partnerství, o jehož délce spolurozhoduje zákazník na základě svých potřeb a možností, a shodný zájem ESCO a zákazníka dosahovat maximální možné efektivity provozu energetických systémů, je předpokladem zvyšování energetických úspor pomocí dalších úsporných řešení investičního i neinvestičního charakteru. Často tak zákazník získává možnost dalšího zhodnocení majetku a zlepšení výkonnosti energetických systémů.

Video: O EPC v 5 minutách
 

kontaktní formulář


* odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel


Twitter Facebook