ENERGETICKÉ ÚSPORY SE ZÁRUKOU

Novinky

Amper Savings partnerem cestovatelského festivalu RAJBAS v Blansku   15.11. 2021

Je nám ctí a potěšením, že můžeme podpořit organizaci a konání tradičního nejen cestovatelského festivalu RAJBAS.

Tento festival se koná, s roční covidovou pauzou, již po třiadvacáté v Blansku v Moravském Krasu, pod záštitou starosty města. Termín konání hlavního víkendového programu festivalu je stanoven na 19.-21.11.2021. Dramaturgie akce, vlastní festivaloví hosté a bohatý doprovodný program slibují, že se bude opět na co těšit.

Tematické zaměření bude zjednodušeně o tom, že i tato doba přináší mnoho pozitivního, že je dobré si více vážit věcí, které jsme dříve brali jako samozřejmost, mnohdy je ani nevnímali.

O festivalu a jeho programu se dozvíte více informací zde.


Skupina Amper není nijak spojena se skupinou Bohemia Energy Entity   14.10. 2021

Na skupinu Amper se v posledních dnech s dotazy obrací zákazníci a partneři Bohemia Energy, která ukončila dodávky elektřiny a plynu na českém energetickém trhu. S ohledem na tuto skutečnost se skupina Amper, jménem majoritního vlastníka Jana Palaščáka, rozhodla vydat tiskové oznámení.

Současná situace skupinu Amper mrzí, ale nemá žádnou možnost, jak ji ovlivnit. "Skupina Amper není nijak vlastnicky, finančně ani personálně spojena s Bohemia Energy. V roce 2018 skupina změnila obchodní zaměření, prodala divizi Amper Market pod křídla Bohemia Energy a rozhodla se vydat cestou poskytování energetických služeb s minimální uhlíkovou stopou. Zároveň tímto krokem přestala skupina Amper být držitelem licencí pro obchod s elektřinou a plynem," uvedl Jan Palaščák.

Nová strategie skupiny Amper je zaměřena na projekty v oblasti úspor energií (EPC), zajišťování projektové dokumentace, meteorologii pro potřeby energetiky, dopravy a dalších oborů, stejně jako na investice do energetických aktiv. Skupina Amper také na trh uvádí inovativní aplikace v čele s projektem CO2IN"V úspěšném rozvoji této činnosti skupina Amper rozhodně pokračuje a nemáme nic společného se současným děním kolem Bohemia Energy," dodal Palaščák.


Amper Savings realizuje energeticky úsporná opatření v areálu společnosti BOCHEMIE   21.9. 2021

Společnost Amper Savings uzavřela dne 21.9.2021 EPC smlouvu se společností BOCHEMIE a.s., v jejímž areálu poskytovala od roku 2015 služby energetického managementu. V průběhu této příkladné 6 leté spolupráce docházelo k postupnému rozšiřování poskytovaných služeb (energetik areálu, zajištění obsluhy energetického hospodářství areálu, rekonstrukce a provoz centrální kompresorové stanice..) a bližšímu poznávání specifických provozních potřeb klienta. Návrh energeticky úsporných investičních opatření splácených z garantovaných úspor a uzavření EPC kontraktu je tak logickým vyústěním tohoto dlouholetého úzkého vztahu mezi poskytovatelem energetických služeb a klientem.

V průběhu následujících 12 měsíců provede Amper Savings ve spolupráci se sesterskou společností Amper Industry rekonstrukci stávajícího systému výroby páry, dojde k úpravě rozvodů, instalaci kombinované výroby elektřiny a tepla a souvisejícího vytápění včetně příslušných úprav systému měření a regulace.

Společnost Amper Savings si od svého počátku zakládá na individuálním a koncepčním přístupu ke každému svému klientovi a uzavření této EPC smlouvy je ukázkovým příkladem kvalitní dlouhodobé spolupráce mezi poskytovatelem energetickým služeb a jejich příjemcem. Velice si vážíme důvěry, kterou do nás vedení společnosti BOCHEMIE a.s. tímto vložilo.

Bochemie je specializovaná chemická společnost vyrábějící širokou škálu pokročilých materiálů a přípravků, které jsou široce využívané v různých průmyslových odvětvích a klíčových procesech, jako např. uchovávání energie, ochrana dřeva, povrchové úpravy oceli a slitin nebo inteligentní textilie. Za skupinou Bochemie zaměstnávající přes 400 zaměstnanců, do které patří mj. i celosvětově uznávaný výrobce průmyslových akumulátorů GAZ Geräte- und Akkumulatorenwerk Zwickau GmbH, stojí více než 2200 dlouholetých zákazníků ze 120 zemí světa, kteří na Bochemii oceňují především inovace, spolehlivou zákaznickou podporu a loajalitu v kombinaci se schopností rozpoznat příležitosti, které se na různých trzích rozvíjejí.


Amper Savings partnerem projektu Připrav Brno   2.8. 2021

Společnost Amper Savings se připojila k podpisu Memoranda o dlouhodové spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny. Zavázala se tak k ekologicky šetrnému přístupu k životnímu prostředí a vztahu k zachování udržitelných klimatických podmínek pro život člověka na Zemi, k naplnění a navýšení závazku statutárního města Brna o snižování produkce CO2, jakožto největšího činitele klimatických změn a aplikaci adaptačních opatření mírnících již probíhající klimatickou změnu.

Společnost Amper Savings poskytuje energetické služby v podobě EPC projektů se zaručenou úsporou či energetického managementu pro mnohé subjekty z Brna a jižní Moravy a podpis memoranda je tak logickým vyústěním dlouhodobých aktivit v oblasti úspor energií a emisí skleníkových plynů.


Ve veřejném sektoru i v podnicích vidíme stále velké možnosti, říká nový obchodní ředitel Amper Savings Vladimír Kučera.   22.4. 2021

Na trhu energeticky úsporných projektů se pohybujete již dlouhou dobu a nasbíral jste tak spoustu zkušeností. Proč jste se rozhodl pro spolupráci právě se společností Amper Savings?

Pravda je, že v oboru se pohybuji již od roku 1995, čili kousek přes čtvrt století. Když to kvantifikuji, trošku mne to číslo děsí. Býval jsem zvyklý být spíše mladším členem kolektivu – v AS jsem za „staříka“, tak snad alespoň ty zkušenosti budou přínosem.

Pro Skupinu Amper jsem se rozhodl z mnoha důvodů. Pominu-li šťastnou náhodu, tj. že jsme se potkali ve správný moment, vzájemně si padli do noty a měli se „o čem“ bavit, tak myslím, že se jedná především o logické pokračování mé profesní kariéry, kdy v rámci naší budoucí spolupráce zde vidím mnoho synergií, možností si vzájemně prospět a současně využít zmíněné zkušenosti a kontakty tak, aby to „dávalo smysl“. 

AS dlouhodobě vnímám jako jednoho z klíčových hráčů na trhu EPC, který si, na rozdíl od jiných, udržel uvnitř firmy vlastní know-how a další potřebné „dovednosti“ pro kvalitní návrh a realizaci úsporných opatření a není tak jen prázdnou schránkou se zvučným marketingem. Přitom se jedná o pružnou moderní společnost, nezatíženou korporátními či vlastnickými složitostmi, které v konečném důsledku způsobují zpravidla nekonkurenceschopnost a vysoké vnitřní náklady. V neposlední řadě, a nemohu odolat to nezdůraznit, je za mým rozhodnutím velmi dobrý pocit z personálních kvalit klíčových členů managementu, kdy jsem měl prostě z našich jednání „dobrý pocit“ a uměl jsem si představit, že zde budu pracovat rád.
 
Na který produkt z portfolia Amper Savings se hodláte zaměřit? Kde vidíte v současnosti největší potenciál?

Jsem přesvědčen, že i v budoucnu budou nosným produktem naší společnosti především projekty EPC (realizace úsporných resp. optimalizačních opatření/rekonstrukcí s garantovaným výsledkem, zpravidla se schopností se profinancovat z dosažených úspor). 

Určitě ale nepodceňuji ani již občas skloňovaný PDB, tj. performance design build (výstavba nových objektů/technologií s prvky EPC z pohledu způsobu návrhu a poskytnutých garancí za udržitelné provozní parametry/náklady). Nevnímám zatím masivní nástup těchto poptávek (ESCO firmy i poradci jsou již určitě připraveni - je to spíše o vůli a odvaze investorů), ale současně věřím, že tento trend se do ČR již dostává a vzhledem k jednoznačným přínosům pro investory/porovozovatele předpokládám, že se v budoucnu stane jedním ze stavebních standardů.

Velkým otazníkem jsou pro mne kombinace EPC s novými dotačními tituly (současný OPŽP a připravovaný OPPIK). Na jednu stranu se tím otevírá výrazně vyšší investiční budget pro budoucnost - což je určitě dobře. Bohužel, současně to s sebou nese nešvary a rizika spojené s dotačními projekty obecně (min. vyšší časová a administrativní zátěž). Byl bych rád, aby se neupozadilo to podstatné, tj. výhody a specifika „ryzích“ EPC projektů, které jsou podle mne unikátní právě v tom, že umožňují realizovat důležitá energetická opatření, která se „samonosně ufinancují“ bez pomoci dotačních berlí a současně jsou vlivem přísného výběru realizována pouze taková opatření, která mají smysl = návratnost a jsou skutečně třeba. Jinými slovy doufám, že ESCO firmy zvládnou tento nový trend se ctí, poradci kapacitně zvládnou nápor projektů a udrží racio opatření na uzdě a dotace z EU umožní profinancovat deficitní opatření typu zateplení či jiné revitalizace stavebních částí objektů, které by samostatně s kýženou návratností v podstatě nemohli být realizovány.

Nakonec, specificky v podání AS, se mi velmi líbí forma, kterou je zde zákaznicky uchopen produkt Energetického Managementu. Považuji za velmi užitečné jej nabízet nejen jako nezbytný servis v rámci běžících EPC projektů, ale právě i jako samostatný produkt. To, že se tak dostáváme blíže k zákazníkovi, získáváme potřebný detail a reálnou znalost provozovaných/spravovaných technologií a současně můžeme během této činnosti ukázat „že tomu rozumíme“ a jsme se schopni touto cestou i ufinancovat z dosažených úspor, může být formou jak, po vybudování vzájemné důvěry, nastartovat širší spolupráci ve formě např. realizační zakázky či EPC.

Úsporné technologie i prostředky měření a regulace se dynamicky vyvíjejí. Jaké technologické novinky hodláte zákazníkům nabídnout?

Ano, žijeme v dynamické turbulentní době, takže i technika se překotně vyvíjí. Je to taková štvanice/závod výrobců ve snaze prezentovat neustálou změnu (lepší emise, menší velikost, sofistikovanější design, …,  ale dost často i nižší odolnost a životnost) . Nemyslím si, že nutně platí, že vše nové je zákonitě lepší. Je třeba umět rozlišit kde je hranice mezi inovací a co už je konzum... Jelikož jsem (ve vší mi vrozené skromnosti) poměrně technicky založený, často se neumím ubránit pocitu, že už je toto technologické tempo zbytečně vysoké a někdy i ke škodě věci. Každopádně to pro laiky nepůsobící v oboru může být vcelku složité se udržet v obraze. Vlastně i kvůli tomu se AS stává dost často partnerem institucím a nebo průmyslovým podnikům, kde si nás najímají jako „externího energetika“ a poradce. Jsme těmto partnerům schopni poskytnout nezaujaté poradenství pro výběr a jejich energetické směrování, často nalezneme společnou cestu k integraci našeho Energetického Managementu a v podstatě je výsledkem této spolupráce, že se zákazník může věnovat svému core-businessu a přitom, díky našim službám, efektivně provozovat a rozvíjet své energetické hospodářství. Objektivní zkušeností je pak zjištění, že toto je pro něj mimo jiné i ekonomicky výhodnější model.

Zpět k vaší otázce. Za mne jsem přesvědčen, že právě skutečnost, že EPC není jen o 24 měsících zákonné záruky, ale o dlouhodobém velmi úzkém vztahu mezi námi a zákazníkem (obvykle 5-15 let), nás nutí se pořádně zamyslet nad správným návrhem a volbou těch nejvhodnějších komponent a technologií. Vždyť za ně neseme odpovědnost resp. ovlivňují naši ekonomiku po celou dobu trvání kontraktu - máme tak silnou motivaci „nemít problémy“. Mám rád přísloví, zde mi nejlépe pasuje „levně koupené – 2x koupené“. V našich aplikacích tedy chci používat tradiční kvalitní produkty od předních evropských výrobců (samozřejmě ideálně českých a slovenských), s co nejdelší životností a garancí - prostě takovou tu „kvalitní kovářskou práci“ (lze-li tak označit moderní techniku). Jelikož, v rámci své kariéry, mám trvale blízký vztah ke „strategickému nákupu“, mnoho let jsem působil „na druhé straně barikády“ – tj. u výrobních podniků či distributorů značek, hodlám právě správným výběrem a selekcí dodavatelů/partnerů s co nejkratším nákupním řetězcem (tj. nejlépe přímým vztahem s výrobcem, kde se i umíme vzájemně inspirovat právě při návrhu a vývoji) docílit toho, že budeme designovat a stavět naše projekty z velmi kvalitních komponent, za podpory a partnerství s leadery technologických oborů, při zachování ekonomické výhodnosti a konkurenceschopnosti. I v rámci svých předchozích angažmá jsem již párkrát tuto strategii aplikoval, vždy se nám (a věřím že i zákazníkům) „vyplatila“ a jsem si jist, že i tato partnerství jsou přenositelná do Skupiny Amper.

Loňský rok byl z pohledu trhu energetických služeb se zárukou úspor (EPC) rekordní. Investice do nových projektů řešených metodou EPC dosáhla 523 milionů korun, což je nejvíce v historii. Bude tento rekordní trend pokračovat i přes probíhající pandemii?

Co na to říct? Skutečně moc bych si to přál a samozřejmě pro to hodlám i něco udělat. Současně jsem jako manažer spíš “preventivní pesimista“, takže si nikdy lepší zítřky bez vloženého úsilí úplně nemaluji. Vzhledem k tomu, že většina EPC projektů se stále rekrutuje především v oblasti municipální sféry, resp. z oblasti veřejnoprávní, logicky se bojím (pravděpodobně jako většina obchodních ředitelů v oboru), že prostředky utracené za „válku s viry“ budou v těchto rozpočtech scházet. O EPC s dotacemi jsem se již zmínil výše a v tento moment o to víc chci apelovat na dotčená ministerstva a další vládní představitele, aby nelenili a posunuli tyto balíčky blíže realitě… 

Současně chci věřit, že riziko absence investičních prostředků se zrovna EPC nemusí dotknout tolik jako jiných odvětví. Vždyť když už investovat, tak do čeho jiného než do úspor/optimalizací s garancí výsledku/návratnosti a schopností se profinancovat z dosažených úspor! Nemám rád, když někteří kolegové mylně „lacině“ prezentují EPC jako formu financování, kde zákazník nebude potřebovat žádné peníze. Je ale pravdou, že projekt EPC realizovaný renomovanou tradiční ESCO firmou (nejlépe Skupinou Amper samozřejmě) je určitě atraktivní z pohledu financujících bank víc, než jiná investiční opatření.

Projekty EPC se zatím realizují převážně ve veřejné sféře. Za jakých předpokladů by se mohl zvýšit zájem o tuto metodu i mezi podniky?

Hmm, zapeklitá otázka… Určitě je to zejména o změně přístupu a uvažování na straně investorů… a současně i o tom samém na straně finančních institucí. Často jsem řešil debatu o možném budoucím projektu se zástupci průmyslové sféry – vždy to bylo o reakci v duchu: „Návratnost 8-15 let? To mě nezajímá! Když to vrazím do výrobní technologie, mám to za 2-3 roky doma…“. To, že je tento pohled poměrně krátkozraký a především se rozhodně tyto dvě různé investice vzájemně nevylučují, je sice pravda – nicméně pokud nezbývá dostatek prostředků na oboje a banky se o EPC v průmyslu nadšeně nehlásí, je to skutečně o určité míře odvahy a uvědomění na straně průmyslníků. Pokud jsme řešili snahu o zajištění financování, často jsme narazili na neochotu bank, které prostě u municipalit či státních organizací půjčují „rádi“, ale zde se jim, již tolik „riskovat“ nechce a jsou ochotni vést debatu na hranici 5-ti letých kontraktů (což se většinou s reálnou návratností složitějších technologií úplně nepotkává). Takže předpokladem je podle mne již X-krát avizované zaangažování státní ČMRZB, která by poskytla garanci bankám, čímž by se zvýšila atraktivita/bezpečnost a četnost těchto projektů. Myslím, že především v kombinaci s připravovanými podporami pod OPPIKem by se to mohlo podařit. Jako další motivátor vnímám sílící tlak ze strany EU z pohledu splnění kvót snížení produkce CO2 (čemuž se Skupina Amper poměrně intenzivně věnuje – viz náš projekt CO2IN).

Hodláte využívat synergické efekty s ostatními společnostmi Skupiny Amper?

Ano. Vlastně v ně doufám. Teď vážně. Považuji se za silně týmového hráče a slovo SYNERGIE je moje oblíbené - nejen řečnicky, ale především prakticky. Skupina Amper je, myslím si, svojí podstatou postavená na vzájemné podpoře jednotlivých „divizí“ a bylo by škoda toho nevyužít. Již od prvních fází našich interních rozprav tedy kooperujeme a tvoříme strategii založenou na vzájemné spolupráci. Z pohledu obchodního ředitele/reprezentanta společnosti jsem pak rád, že se můžu „chlubit“, že máme pod jednou střechou specialisty na úspory, průmysl, KVET a obnovitelné zdroje, MaR, s podporou vlastních profi Meteo služeb a silným montážně servisním zázemím… Jsme prostě dobří, podívejte se na web na podrobnosti.

Je možné odhadnout něco jako „průměrný potenciál úspor“ pro různé potenciální zákazníky, např. nemocniční areály, školní budovy nebo skladovací areály? Přitom máme samozřejmě na mysli objekty, kde zatím úsporné projekty nebyly realizovány. 

Rozhodně si to nemyslím a zásadně bych s tímto tvrzením nesouhlasil! Určitě lze kvantifikovat nějaký námi dosažený průměr na statistickém vzorku – zde si troufám prezentovat min. hodnotu na 25-35% (určitě jsou aplikace jdoucí až k 60%). Závazně ale něco takového slibovat bez detailního vědění bych považoval za šlendriánství. Opět si pomůžu jednoduchým příměrem - je to asi tak: Když máte štěstí a jste konfekční postavy, můžete si kdekoliv koupit na sebe cokoliv a pravděpodobně vám to bude pasovat na tělo a možná i slušet. Bohužel, většina řešených EPC projektů je o „oblékání“ nekonfekčních postav (a je vcelku jedno, jestli mají „nadváhu“ či jinou odchylku od průměru). Jako ESCO firmu bych nás tedy v nastavené optice přirovnal k „zakázkovému krejčovství“. 

Moje zkušenost je, že i dva totožné objekty, technologie, zařízení, ... mohou vykazovat diametrálně odlišné podmínky a požadavky na řešení. Současně bohužel také platí, že poměrně významná část instalovaných dříve pořízených zařízení není: a) správně navržená, b) správně namontovaná, c) správně seřízená, d) vhodně provozovaná. Jmenovitě je toto většinový problém zejména u projektů s historickým čerpáním dotací (tj. „proč bychom to tam nenamalovali/nenainstalovali, když je to zadarmo…“).

Zjednodušeně, realizace EPC a úspor či optimalizací obecně s sebou tedy nese nutnost DETAILNÍCH znalostí a posouzení INDIVIDUÁLNÍCH potřeb a provozních podmínek. Příprava řešení je pak brainstormingem ODBORNÍKŮ a o více kolovém hledání ideálního UNIKÁTNÍHO řešení. Bez tohoto individuálního přístupu to vlastně nemůže fungovat, nemluvě o tom, že by se to z mého pohledu dalo nazvat i hazardem (a je opět jedno, jestli na straně zákazníka či ESCO firmy). To je i důvodem, proč v oblasti EPC působí resp. je schopno se prosadit pouze omezené množství firem – je k tomu třeba skutečně vysoké odbornosti a zkušenosti. Za chyby se tu platí obzvlášť draze a ESCO firma je v rámci poskytovaných garancí za tyto chyby plně zodpovědná. Nejedná se prostě o jednoduchou disciplínu – jsem rád, že v tomto prostředí mohu působit a že mohu reprezentovat společnosti skupiny, která do této „ligy mistrů“ určitě patří a má v plánu být vidět i v budoucnu na prvních příčkách.


Nová personální posila Skupiny Amper   1.4. 2021

Obchodní tým Skupiny Amper posílil Vladimír Kučera, který od 1.4.2021 nastoupil na pozici obchodní ředitel společnosti Amper Savings.

Vladimír absolvoval roce 1995 obor Silnoproudá elektrotechnika a automatizace na SPŠ-SOUe v Brně.

Praxi zahájil ve společnosti ENBRA, kde prošel řadou pozic, od technického poradenství v oblasti hydraulického vyregulování, MaR, tepelnou techniku, přes obchodní a strategický management a zahraniční obchod. V roce 2004 opustil tuto společnost z pozice ředitele strategie pro ČR a SR, aby se do ní v roce 2008 na 3 roky vrátil na post ředitele prodeje a ředitele strategického nákupu. V mezičase a následně střídavě působil v ČR a zahraničí u předních světových výrobců technologií v oblasti tepelné techniky, armatur, potrubních systémů a MaR - jako area manažer či ředitel zastoupení pro ČR a SR (Ferroli, RKG – IWKA). Zkušenosti z realizační fáze projektů nasbíral mj. jako obchodní ředitel společnosti TRASKO a následně od roku 2016 v rámci působení ve společnosti EVČ, kde působil jako obchodně-technický ředitel a jednatel, a po úspěšné fúzi se společností ENESA, jako obchodní ředitel a člen PAS. V EVČ i ENESA převzal odpovědnost i za úsek EPC&DB a v rámci jeho působení došlo k získání a realizaci významných projektů oceněných mj. i asociací APES.

V historii  byl angažován v rámci řešení mnoha průmyslových a technologických aplikací, aktivně se podílel na přednáškové činnosti, technickém poradenství a vzdělávání ve vztahu k odborné veřejnosti. Současně stojí za úspěšnou tvorbou a implementací několika firemních obchodních, marketingových, produktových či inovačních strategií, restartem společností či zavedením/inovací obchodních a výrobních procesů.

Ve Skupině Amper je odpovědný za obchodní oblast energetických projektů od fáze marketingu až po fázi realizace.


Otevřena nová výzva OPPIK Úspory energie s EPC   8.12. 2020

Dne 8.12.2020 byla v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) otevřena nová VI. Výzva Úspory energie s EPC. Ta je vypisována společně s již VI. Výzvou Úspory energie, přičemž se zaměřuje na projekty energetických úspor řešené v kombinaci s metodou EPC (Energy Performance Contracting), tedy splácení investice ze smluvně garantovaných úspor.

Program podporuje následující úsporná opatření:

a) modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti,

b) zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001,

c) modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,

d) modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod - LED),

e) realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla),

f) využití odpadní energie ve výrobních procesech,

g) snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti,

h) instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy),

i) instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky,

j) instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky a velké podniky včetně podnikatelských subjektů, s majetkovou účastí (až do výše 100%) obcí, měst, krajů a státu, vyjma zdravotnických subjektů vlastněných 100% veřejným subjektem pověřených Službou obecného hospodářského zájmu od svého zřizovatele.

Míra podpory bude záviset na velikosti žadatele 30 – 50% (velký – střední – malý podnik) způsobilých výdajů.

Předběžné žádosti je možno podávat až do 31.3.2021, plné žádosti pak od 1.4.2021 do 30.9.2021.

V případě Vašeho zájmu o konzultaci možností využití dotačních prostředků z této výzvy nás neváhejte kontaktovat.


Ohlédnutí za 16. ročníkem Amper Moravskotřebovského cyklomaratonu   27.7. 2020

V sobotu 25. července 2020 se v krásném okolí Moravské Třebové uskutečnil 16. ročník Amper Moravskotřebovského cyklomaratonu. Závodu, jehož konání bylo kvůli pandemii Covid-19 do poslední chvíle ohroženo, se zúčastnilo 222 závodníků (z toho 44 na rodinné 20 km trase, 91 na krátké 40 km trase a 87 na dlouhé 60 km trase), což znamenalo více než 63% nárůst oproti loňskému ročníku!

Změna délek závodních tras oproti předchozím ročníkům se ukázala být správnou volbou. Tradiční rodinná trasa opět nabídla možnost mladým nadějím Moravskotřebovské cyklistiky si zazávodit, ale i projet se v kruhu rodinném poklidným tempem. Nejpopulárnější krátká trasa nabídla možnost zazávodit si v rychlém tempu aktivním závodníkům, ale také se projet dle vlastních možností a schopností nenáročnou, ale velice pěknou trasou a pokochat se okolím Moravské Třebové. Na dlouhé trase si pak účastníci užili jak závodního tempa a solidní dávky kilometrů, tak vlivem deštivého počasí v předchozích dnech i zábavných pasáží plných bláta a louží.

Je nám ctí, že můžeme díky našemu závodu také pomoci potřebným. Jak jsme slíbili, z každého vybraného startovného jsme vyčlenili 50 Kč na Nadační fond manželů Pokorných, konkrétně pak Vojtíškovi Vackovi z Moravské Třebové, který se narodil s Goldenharovým syndromem. Generální partner závodu pak celkovou vybranou částku zdvojnásobil. Celkově se tak i s vašimi dary do kasičky přímo na místě vybralo přes 35 000 Kč, což umožní Vojtíškovi absolvovat další léčby, které mu pomohou začlenit se do běžného života.

16. ročník Amper Moravskotřebovského cyklomaratonu je úspěšně za námi. Budeme se těšit opět za rok na startu již 17. ročníku našeho krásného závodu. Do té doby vám přejeme mnoho úspěchů a především pevné zdraví!

Více informací o závodu naleznete na www.mtbmt.cz.


Amper Savings realizuje EPC projekt v krytém bazénu Hustopeče   7.5. 2020

Město Hustopeče vybralo jako svého partnera pro EPC projekt v městském krytém bazénu společnost Amper Savings. Společnost bude městu Hustopeče v následujících 10 let poskytovat energetické služby se zaručeným výsledkem v celkové hodnotě 11 mil. Kč.

Mezi hlavní realizovaná úsporná opatření patří: rekonstrukce plynového zdroje tepla, instalace kogenerační jednotky, výměna oběhových čerpadel a směšovacích uzlů, modernizace stávajícího osvětlení za technologii LED a v neposlední řadě nový systém měření a regulace. Spolehlivý provoz všech zařízení, dosahování garantovaných úspor a kontinuální optimalizace provozních nákladů klienta budou zajišťovány pomocí aktivního energetického managementu.

Město Hustopeče se tak připojilo mezi první subjekty Jihomoravského kraje, kteří využívají sofistikovanou metodu EPC k modernizaci svých zařízení a zvyšování komfortu obyvatel s garancí dosažení úspor provozních nákladů.


Skupina Amper daruje zdravotnický materiál. Pro restart ekonomiky navrhuje jednoduchost a decentralizaci.   27.3. 2020

Amper Holding se připojuje k soukromým společnostem, které pomáhají zastavit šíření epidemie nového koronaviru. Rozdala roušky a respirátory za půl milionu korun a tuto pomoc v nejbližších dnech navýší na tři miliony Kč. Ekonomickou obnovu Česka doporučuje stavět na plošných daňových úlevách a decentralizaci, včetně energetiky.

Již minulý týden dorazila do Česka první zásilka, kterou zajistila firma Amper Holding. Obsahovala ochranné pomůcky, které putovaly mezi zdravotníky, do sociálních služeb i mezi zaměstnance firmy v první linii a klienty Amperu.

„V zahraničí jsme zajistili respirátory, roušky i dezinfekční gely. Darovali jsme je z velké části našim klientům, například nemocnicím v Břeclavi a Hustopečích ale i dalším zdravotnickým zařízením. K úspěšnému zvládnutí epidemie se zároveň snažíme přispět hlavně tím, že maximálně digitalizujeme chod všech zařízení i technické podpory a zaměstnance vysíláme do terénu jen v nezbytných případech – díky funkčnímu energetickému managementu je to možné,“ uvádí Jan Palaščák, generální ředitel skupiny Amper Holding.

Další zásilky zdravotnického materiálu budou směřovat mj. do Nemocnice v Novém Městě na Moravě, měst Blanska, Chrudimi, Chocně, Moravské Třebové nebo do zařízení sociálních služeb.

„Ze současné situace si můžeme vzít i poučení pro ekonomický restart. Především je zřejmé, že přílišná centralizace a regulace škodí. A to platí nejen ve zdravotnictví, ale také v celém hospodářství včetně energetiky. S decentralizací musí jít ruku v ruce digitalizace a adaptace strategických plánů na všechny krize, které nám 21. století může připravit – zdravotnickou, migrační, klimatickou i jakoukoliv další černou labuť,“  komentuje Jan Palaščák. „V rámci okamžité obnovy po skončení epidemie by pak měly přijít robustní úlevy z daní a odvodů – pro uzavřené provozovny, drobné živnostníky i průmyslové podniky. Stát by měl volit jednoduchá, rychlá a plošná opatření namísto složitých, zdlouhavých a individuálně posuzovaných podpor.“


Pozvánka na 16. ročník Moravskotřebovského cyklomaratonu   28.2. 2020

Srdečně zveme všechny příznivce horských kol na již 16. ročník Moravskotřebovského cyklomaratonu, který se uskuteční dne 25.7.2020 v Moravské Třebové a jehož hrdým generálním partnerem je Amper Savings, a.s. Ambasadorem tohoto ročníku je úřadující mistr ČR v cyklokrosu Emil Hekele, který zvítězil v loňském ročníku na "královské" trase 80 km a potvrdil účast i v letošním roce. Přijďte si poměřit síly třeba právě s tímto šampionem na letošní nejdelší trase 60 km nebo si jen užijte přírodní krásy okolí města Moravská Třebová na některé z dalších tratí 20 či 40 km. Pro rodiny závodníků je možnost během samotného závodu absolvovat prohlídku historického centra tohoto krásného města nebo se případně osvěžit na místním koupališti, jež bezprostředně sousedí s areálem zázemí závodu.

Pro více informací navštivte webové stránky nebo FB závodu.


EPC projekt v Mestskej krytej plavárni Košice získal 2. místo v celoslovenské soutěži EFEKTIA   7.11. 2019

Energeticky úsporný projekt v Mestskej krytej plavárni Košice realizovaný metodou GES (garantované energetické služby) získal ve velké konkurenci přihlášených projektů 2. místo v celoslovenské soutěži EFEKTIA oceňující nejlepší projekty v oblasti energetické efektivnosti. Ke skvělému umístění projektu napomohlo zejména komplexně pojaté řešení energetického hospodářství celého objektu. V rámci tohoto projektu byla vyměněna původní svítidla v bazénové hale za úsporné LED osvětlení umožňující několik režimů intenzity osvětlení, realizována byla také opatření na bazénových technologiích - bylo vyměněno filtrační čerpadlo a pískový filtr zajišťující vyšší kvalitu bazénové vody. Rekonstruována byla také výměníková stanice, v rámci které byl zmodernizován systém měření a regulace nově integrující všechny energetické technologie plavárně a díky nově zavedenému aktivnímu energetickému managementu také umožňující jejich vzdálené online efektivní řízení. Nabídková cena GES projektu činila 342 tis. EUR, přičemž garantované úspory po dobu trvání projektu dosahují výše 515 tis. EUR. Městská krytá plaváreň, resp. její zřizovatel MČ Košice – Staré Město tak díky projektu GES získá do veřejného rozpočtu dalších 173 tis. EUR.


Amper Savings poskytuje služby Masarykově univerzitě   13.8. 2019

Společnost Amper Savings, a.s. uzavřela smlouvu o energetickém managementu s Masarykovou univerzitou a rozšířila tím portfolio svých klientů o další akademický subjekt. Vedení Masarykovy univerzity se rozhodlo detailně prověřit potenciál úspor v rámci spotřebovávaných energií, aktuální účinnost provozu energetických zařízení instalovaných ve všech zřizovaných objektech a tím zajistit optimalizaci souvisejících provozních nákladů.

Mezi nejrozsáhlejší objekty univerzity dnes patří například areál Přírodovědecké fakulty, Pedagogická fakulta, Právnická nebo Lékařská fakulta, ale také budovy Rektorátu. Samostatnou a velmi významnou kapitolu pak tvoří Univerzitní kampus.

Amper Savings se tak stává dlouhodobým odborným partnerem univerzity, který je kompetentní řešit celkovou energetickou koncepci univerzitních objektů a je odpovědný za jejich energeticky úsporný provoz. Uzavřená smlouva zajišťuje činnost aktivního energetického managementu, jehož cílem je v úvodu analýza energetických bilancí včetně popisu současných provozních režimů a s tím související zavedení dispečerského systému pro monitoring a řízení spotřeby energie.

Masarykova univerzita tímto získává významný nástroj k optimalizaci spotřeby všech druhů energie a s tím spojených nákladů na jejich nákup a provoz. Tato služba je rovněž významná z hlediska ochrany životního prostředí, neboť prostřednictvím systémového přístupu k managementu energií dojde ke snížení emisí skleníkových plynů. Jedná se totiž o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování a optimalizace provozu energetického hospodářství.

Konkrétní činnost společnosti Amper Savings zajistí komplexní zmapování energetických spotřeb budov a objektů univerzity ze všech pohledů včetně vyhodnocení provozních režimů v oblasti elektro-energetiky, vytápění, chlazení apod. Výstupem bude dlouhodobá energetická koncepce Masarykovy univerzity včetně návrhu potřebných investic a doporučení k jejich realizaci. Součástí služby Amper Savings je kromě samotného zavedení monitorovacího a řídícího systému rovněž průběžné vyhodnocování spotřeb energií včetně aktivního přístupu v rámci návrhu a případné realizace konkrétních úsporných kroků dle výstupu z energetického managementu. V tomto případě je Masarykova univerzita připravena využít metodiku EPC, tedy řešení energeticky úsporných projektů se smluvní garancí úspor a to bez nutnosti vynaložení vlastních investic, tzn. s možností financování s cizích zdrojů.


Energetický management pro město Blansko   30.6. 2019

Společnost Amper Savings, a.s. podepsala smlouvu o energetickém managementu pro město Blansko, přičemž předmětem plnění této smlouvy je komplexní řízení energetiky v objektech města. Řešení se dotkne všech budov či areálů, které Blansko jakožto veřejný zřizovatel spravuje. Jedná se o školy a školky, budovy městského úřadu, kulturní objekty, dále sportovní areály jako například zimní a plavecký stadion, sportovní haly nebo aquapark.

Amper Savings touto smlouvou v konečném důsledku zajistí úsporu spotřebovávaných energií, vyšší efektivitu při provozu technologických zařízení instalovaných v objektech města Blansko a tím úsporu provozních nákladů, které jsou hrazeny z městského rozpočtu.

Hlavním cílem je zavedení aktivního energetického managementu pro veškeré objekty v majetku města. Jedná se zejména o plnohodnotný sběr dat v rámci energetických toků včetně popisu souvisejících provozních režimů a zavedení systému pro řízení, monitorování a vyhodnocování spotřeby energie. Systém energetického managementu je významný nástroj ke snižování ekonomických nákladů na energii a její spotřebu, zároveň také ke zpřehlednění toků informací a efektivnímu rozdělení odpovědnosti za jednotlivé procesy.

V první fázi se bude Amper Savings zabývat detailní analýzou energetických spotřeb budov a objektů města ze všech pohledů v rámci profese elektro-energetiky, vytápění a chlazení, atd., kde výstupem bude návrh budoucí koncepce včetně investic a doporučení - výstupem tedy bude dlouhodobá koncepce energetiky města.

V průběhu činnosti energetického managementu bude dále zajištěna realizace beznákladových a nízkonákladových úsporných opatření, jenž povedou k optimalizaci spotřeb energií a rovněž dojde k zavedení dispečerského systému pro řízení, monitorování a vyhodnocování spotřeby energie.

Součástí služeb Amper Savings je aktivní přístup v rámci návrhu a případné realizace konkrétních úsporných kroků dle výstupu z energetického managementu v objektech města s využitím metodiky EPC, tedy řešení energeticky úsporných projektů se smluvní garancí úspor a to bez nutnosti vynaložení vlastních investic - financování s cizích zdrojů.

Podobným způsobem dnes Amper Savings realizuje energeticky úsporné projekty i v dalších českých městech jako jsou např. Chrudim, Moravská Třebová, Přelouč, Skuteč, Čejkovice nebo na Slovensku Košice.


Amper Savings realizuje projekt EPC na Slovensku   31.5. 2019

Společnost Amper Savings vyhrála veřejnou zakázku na realizaci garantované energetické služby (GES/EPC) pro krytý plavecký bazén v Košicích. Jedná se o první projekt Amper Savings se smluvní zárukou úspor na Slovensku, realizovaný dle metodiky GES v souladu se slovenským zákonem č. 321/2014 sb. o energetické efektivnosti.

Projekt zajistí městu Košice po dobu 10 let roční úsporu přes 52 tis. EUR bez DPH, což v konkrétním případě plaveckého bazénu činí minimálně 21% úsporu nákladů na energie a veškerá realizovaná úsporná opatření budou splácena právě z těchto garantovaných úspor. Nabídková cena projektu, která zahrnuje celkovou investici v rámci realizace úsporných opatření včetně nákladů na financování a činnost aktivního energetického managementu po celou dobu trvání kontraktu, činí téměř 350 tis. EUR bez DPH. Město Košice, jakožto zřizovatel krytého plaveckého bazénu, tak nad rámec plateb za GES ušetří ročně více jak 17 tis. EUR bez DPH, které může využít na další rozvoj poskytovaných veřejných služeb. Projekt tedy významně šetří veřejný rozpočet, což je primární účel metodiky GES.

Realizovaná úsporná opatření řeší rekonstrukci bazénové technologie, osazení nového bazénového filtračního odstředivého čerpadla včetně pískového velkokapacitního laminátového filtru, výměnu původních nehospodárných svítidel v bazénové hale za nová úsporná LED svítidla a celkovou modernizaci systému měření a regulace. Pro maximálně účinné řízení instalovaných technologií je zásadní integrace všech stávajících systémů do jednotné struktury se softwarovou nadstavbou Mervis, založené na platformě SCADA s možností vzdáleného dohledu. Navrženými opatřeními získá provozovatel plaveckého bazénu kompletní přehled o energetickém hospodářství v jednotném dispečerském prostředí s dálkovým přístupem. Vznikne tak potřebný nástroj pro výkon aktivního energetického managementu ze strany Amper Savings, jenž je nedílnou součástí smlouvy GES a díky kterému bude možné postupně navrhovat i další úsporná opatření k optimalizaci energetického hospodářství krytého plaveckého bazénu po celou dobu trvání kontraktu.


Energetické úspory v Nemocnici Nové Město na Moravě   1.3. 2019

Amper Savings se stal smluvním partnerem novoměstské nemocnice a zajištěním služby energetického managementu tak navazuje na úspěšně realizovaný projekt EPC, jenž v roce 2012 získal cenu Energy Globe Award.

Jedná se o komplexní službu v rámci energetického provozu celého areálu nemocnice, která poskytuje jak odbornou nemocniční péči akutně nemocným, tak i péči rehabilitační. Areál zahrnuje 14 léčebných pavilonů s 21 zdravotnickými odděleními včetně bazénu s potřebným rehabilitačním příslušenstvím a rovněž další provozní a technické budovy jako např. prádelnu, kuchyni nebo kotelnu.

Úkolem energetického managementu je zajistit hospodárný provoz technologického systému areálu nemocnice včetně správy všech druhů energií a pokračovat v úsporném a maximálně efektivním řízení všech instalovaných energetických zařízení, realizovaných v projektu EPC.

Projekt zajistil nemocnici celkovou rekonstrukci energetického hospodářství včetně komplexního řešení energeticky úsporného provozu se smluvní garancí úspor po dobu osmi let. Počáteční investice do úsporných opatření činila téměř 30 mil. Kč a touto realizací bylo dosaženo snížení původních ročních nákladů na energie z 28 mil. Kč na 18 mil. Kč.

Metodika projektu spočívá v komplexním řešení otázky energetických úspor v oblastech spotřeby zemního plynu, elektrické energie i vody, konkrétně rekonstrukci centrální parní výtopny a přechod na teplovodní soustavu, napojení jednotlivých pavilónů na novou soustavu v rámci vytápění, přípravy teplé užitkové vody a vzduchotechniky, zajištění zdroje technologické páry pro prádelnu a kuchyni, vybudování nových předávacích stanic objektů ve všech částech areálu, instalaci kogenerační jednotky pro výrobu elektřiny k vlastnímu využití, instalaci měření spotřeby tepla a instalaci nového systému měření a regulace s centrálním dispečinkem.

Součástí výsledného řešení však nejsou pouze standardní úsporné technologie v oblasti výroby tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla, mezi další použité alternativní a zároveň k životnímu prostředí šetrné úsporné prvky patří například termické solární kolektory pro předehřev bazénové vody, oddělené systémy pitné a užitkové vody pro využití tepla z odpadních vod a další.

Společnost Amper Savings nyní přebírá plnou odpovědnost za efektivní provoz celého energetického hospodářství nemocnice s využitím nejmodernějšího dispečerského systému pro dálkové řízení veškerých energetických zařízení a zajišťuje komplexní správu technologických dat pro aktivní činnost v rámci snižování energetické náročnosti všech objektů v areálu.

Systém energetického managementu pomůže nemocnici postupně snižovat ekonomické náklady na energie a jejich celkovou spotřebu, zpřehlední tok informací a zefektivní rozdělení odpovědnosti za jednotlivé procesy. Jedná se totiž o dlouhodobý proces neustálého zlepšování a optimalizace provozu celého energetického hospodářství, v tomto případě v rámci veřejného sektoru, který v konečném důsledku zajistí finanční úsporu veřejných zdrojů.


Správa energetiky v OC FUTURUM BRNO   1.2. 2019

Společnost Amper Savings podepsala smlouvu s novými majiteli obchodního centra FUTURUM v Brně a rozšířila tak portfolio svých energeticky úsporných projektů o významný subjekt retailového typu. Nákupní centrum o aktuální rozloze 35 tisíc metrů čtverečních funguje od roku 2001 a v současné době probíhá technická příprava dlouhodobě plánované rekonstrukce, kterou dojde k rozšíření a vybudování nových prostor pro nové typy prodejen, které v Brně zcela chybí. Brněnské obchodní centrum FUTURUM tak čeká v následujícím období výrazná modernizace, která si zcela zásadním způsobem vyžádá také změnu energetické koncepce.

Z tohoto důvodu Amper Savings zahájil svoji činnost zavedením systému energetického managementu jako základu technického řešení pro sběr a vyhodnocení provozních dat včetně založení principů a systémů zodpovědné optimalizace energetických nákladů ve vztahu k vlastnímu provozu OC FUTURUM. Systém počítá s návazným rozšířením v nově uvažovaných objektech v rámci obchodního centra. Díky činnosti energetického managementu je tak možné navrhovat vhodná řešení nově realizovaných energetických celků nebo úprav stávajících technologií a systémů s cílem dosažení maximální úspory nákladů na energie a související provoz. Úsporná investiční opatření budou realizována s maximální účinností a se smluvní garancí za dosažený výsledek. Průběžné vyhodnocování úspor nákladů, dosahovaných v rámci garantovaného projektu, bude součástí poskytovaných služeb energetického managementu.

Přínosem tohoto způsobu řešení je nastavení provozu, který umožňuje integraci energetického managementu do již existující řídící struktury a který je možno charakterizovat i jako dynamický a dlouhodobý energetický audit. V podstatě se jedná o progresivní způsob provozování lokální distribuční soustavy a objektů včetně jejich technologií s využitím centrálního dispečinku, který zajišťuje funkci přesného udržování vnitřního klimatu a sledování poruchových stavů. Služba energetického managementu řeší sjednocení systémů měření a regulace pod nový řídící prvek s možností dálkového ovládání důležitých technologií provozovaných objektů. Je tak možno využít speciálně vybaveného dispečerského pracoviště, jenž je nedílnou součástí služby energetického managementu, jakožto nástroje pro efektivní snižování energetické náročnosti objektů. Nastavením systému pro řízení technologií a analýzu technických dat v rámci špičkového dispečerského systému je možno ovládat i provozy velmi složitých technologických celků, tedy i obchodních center jako je právě OC FUTURUM v Brně.


Amper Savings v reportáži České televize   18.1. 2019

Břeclavská nemocnice loni ušetřila díky novým energetickým opatřením 14,6 milionu korun.

Vyhodnocení prvního roku provozu energeticky úsporného projektu v břeclavské nemocnici přilákalo na tiskovou konferenci řadu významných médií včetně ČTK a České televize.

V rámci pilotního projektu Jihomoravského kraje, který se jakožto zřizovatel právě v Břeclavi rozhodnul pro realizaci energetických služeb se zárukou (EPC), získala nemocnice dlouhodobého partnera se smluvní garancí energetických, potažmo finančních úspor. Stala se jím akciová společnost Amper Savings.

Jedná se o desetiletý kontrakt, kterým díky rekonstrukci energetického hospodářství nemocnice smluvně garantuje naše společnost úsporu na energie a provoz ve výši 128 milionů korun, přičemž veškeré investice do realizace úsporných opatření budou postupně spláceny ze skutečně dosahovaných úspor.

Co se týče konkrétních úsporných opatření, došlo k rekonstrukci centrálního zdroje tepla, vybudování nového teplovodního zdroje pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody včetně areálových rozvodů a předávacích stanic, dále rekonstrukci vzduchotechnických zařízení pro větrání objektů a kompresorovny pro výrobu stlačeného vzduchu nebo realizaci úspor v oblasti osvětlení či spotřeby vody.

“V nemocnici vznikla i nová parní kotelna, která vyrábí páru pro sterilizaci. Ta nahradila původní parní kotle vyrobené v 80. letech. Zásadním problémem bylo, že Nemocnice Břeclav fungovala na technologii parní výroby a veškeré teplo se vyrábělo z páry. Přešli jsme na teplovodní vytápění, čímž se ušetřila největší část nákladů,“ popsal Petr Baťka, který se stal aktuálně novým ředitelem nemocnice.

"Důležitou součástí celé rekonstrukce byla také změna centrálního systému měření a regulace a zavedení energetického managementu, který bude Amper Savings poskytovat po celou dobu trvání kontraktu," sdělil technický ředitel Amper Savings Radek Vrána.

Hned v prvním roce provozu jsme díky aktivní činnosti energetického managementu dosáhli roční úspory o téměř dva miliony korun vyšší, než je smluvně garantováno.

Díky dosaženým výsledkům v rámci tohoto pilotního projektu se Jihomoravský kraj rozhodnul pro zavedení metody EPC i v jiných budovách, které zřizuje.

“Určitě budeme chtít pokračovat,” uvedla náměstkyně hejtmana Taťána Malá (ANO). “Hodláme využít EPC projekt i u jiných budov s ohledem na rostoucí ceny energií, už máme vytipováno 20 objektů. Je to například Nemocnice Znojmo, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje nebo střední škola na Charbulově ulici v Brně. Týkat se to může ale i záchranky nebo sociálních zařízení,“ vyjmenovala Taťána Malá.

„Projekt energetických úspor, který je v Nemocnici Břeclav realizován společností Amper Savings, překonal veškerá naše očekávání,“ dodal ředitel nemocnice Petr Baťka.


Energeticky úsporný projekt ve společnosti CeWe Color, a.s.   31.10. 2018

Amper Savings rozšiřuje svůj projekt EPC ve společnosti CeWe Color, a.s. Pod obchodní značkou CEWE FOTOLAB patří tento podnik do nadnárodní skupiny CEWE, největšího výrobce fotoprací a fotoproduktů v Evropě. 

Energetické služby pro společnost CeWe Color, a.s. poskytuje Amper Savings již několik let a během této doby bylo v rámci činnosti aktivního energetického managementu navrženo a zrealizováno již několik úsporných opatření v oblasti vytápění, chlazení, osvětlení nebo také výroby stlačeného vzduchu. V souladu se smluvní garancí úspor jsou veškerá opatření v závislosti na výrobní potřebu závodu neustále optimalizována a dosahované úspory jsou transparentně vyhodnocovány.

Díky dispečerskému řízení s dálkovým přístupem k celému energetickému hospodářství je zajištěn maximálně účinný provoz. Například spotřebu zemního plynu pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody se podařilo díky projektu EPC snížit o více jak 30%.

Vzhledem k rozvoji společnosti CEWE a novým potřebám výroby došlo v letošním roce díky Amper Savings k celkové rekonstrukci tepelného zdroje. Návh řešení byl významně podpořen znalostmi z dosavadního provozu původního tepelného zdroje a nároků na vytápění objektu včetně přípravy teplé vody pro sociální zařízení a technologie výroby. Detailní analýzou hodinových spotřeb zemního plynu a provozních režimů dané výroby bylo možno reálně navrhnout a následně účelně zrealizovat rekonstrukci kotelny s optimálně navrženým tepelným výkonem.

Kompletní rekonstrukci původního teplovodního plynového zdroje o výkonu 1MW zajistily dceřinné společnosti Amper Savings, konkrétně v technologické části AS Mont + a v části systému měření a regulace AS Control +.

Nově byla navržena kondenzační technologie Viessmann a součástí výstavby byla kromě rekonstrukce komínové části nebo regulace odběrného místa zemního plynu také úprava jednotlivých topných větví. Pro vylepšení tepelné pohody ve vybraných částech objektu byla osazena výkonnější otopná tělesa a podstropní teplovzdušné jednotky - s tímto následně došlo rovněž k úpravám v systému měření a regulace.

Důležitou součástí rekonstrukce byla i změna v systému ohřevu teplé vody, kdy původní tři nepřímotopné zásobníky byly nahrazeny dvěma novými bivalentními zásobníky, které byly navíc osazeny elektrickými patronami, aby byla zajištěna příprava teplé vody i při odstávkách plynové kotelny. Zvolený typ zásobníku navíc umožňuje zachování kondenzačního režimu kotelny i v době ohřevu teplé užitkové vody.

Celková výše investice v úrovni 2,5 mil Kč je významným doplňkem k běžícímu projektu EPC a podporuje tím dosažení zásadních úspor ve spotřebě zemního plynu s předpokladem navýšení oproti předchozímu stavu o dalších 25%.

Amper Savings tímto způsobem naplňuje podstatu dlouhodobé spolupráce s klienty, kterým po celou dobu trvání kontraktu EPC nabízí komplexní služby v oblasti energetického poradenství včetně realizace nových úsporných opatření.


Amper Savings realizuje energetické úspory v Čejkovicích   31.8. 2018

Realizační firmy společnosti Amper Savings dokončily rekonstrukci tepelného hospodářství školského komplexu budov ve vinařské  obci Čejkovice a díky aktivnímu řízení provozu a spotřeb energií v rámci služeb energetického managementu je aktuálně dosahováno významných úspor v úrovni 25 – 30%.

V areálu základní školy, jehož součástí je i sportovní hala nebo plavecký bazén, bylo historicky instalováno více samostatných zdrojů tepla, jež byly zbudovány náhradou za původní centrální zdroj z doby 90. let minulého století. Zdroje tepelné energie včetně původních ležatých rozvodů byly v havarijním stavu, celkově pracující s nízkou účinností v oblasti výroby i rozvodu tepelné energie. Po realizaci zateplení jednotlivých objektů školy bylo zapotřebí rekonstruovat také vnitřní technické zařízení a tím přispět k celkové modernizaci základní školy a souvisejících objektů. 

Předmětem plánované rekonstrukce byla realizace úprav zdrojové části tepelné energie, výměnu lokálních neúčinných zdrojů tepla za nový společný vysokoúčinný kondenzační plynový zdroj v prostoru kotelny stravovacího pavilonu. Součástí řešení je dále realizace nových ležatých rozvodů otopné vody včetně úprav předávacích stanic až po výstupní potrubí z rozdělovačů a sběračů do vnitřních rozvodů všech pavilonů. Veškeré realizované úpravy či změny se rovněž dotkly také osazení nových kombinovaných ohřívačů teplé vody, jež budou dle potřeb a ekonomické efektivity přednostně využívat teplo ze solárních kolektorů a následně teplo z plynového nebo elektrického zdroje.

Pro řízení nových zařízení je navržen moderní systém měření a regulace včetně vzdáleného přístupu k možnostem ovládání a monitoringu pro optimální nastavení a dohled provozního celku. Celé řešení je navrženo a realizováno z důvodů nutné obnovy s využitím maximalizace úspor v rámci výroby, rozvodu i užití energie a současně k minimalizaci případné servisní a revizní zátěže.

Realizaci všech opatření, týkajících se tohoto energeticky úsporného projektu, zrealizovaly dceřinné firmy Amper Savings, montáž technologického vybavení zabezpečili pracovníci AS Mont + a profese měření a regulace byla plně v kompetenci AS Control +. Konkrétně šlo o instalaci nového plynového zdroje tepla v úrovni nízkoemisní kondenzační technologie Viessmann o výkonu 750 kW, dále demontáž starých a montáž nových ležatých rozvodů pro napojení předávacích stanic jednotlivých pavilonů či objektů v rámci školského komplexu, demontáž lokálních zdrojů a instalace nových předávacích stanic včetně obnovy ohřevu teplé vody, systém měření a regulace včetně vizualizace provozu měření a regulace se vzdáleným webovým přenosem na PC, mobil atd., včetně SMS hlášení a podpory pro optimalizaci provozních parametrů s osazením měření hlavních vstupních médií všech druhů energií i vody pro dohled nad spotřebou a možnou optimalizaci odběru včetně sjednávaných parametrů.

Společnost Amper Savings tímto projektem rozšířila portfólio svých klientů, kterým svým aktivním přístupem k činnosti energetického managementu zajišťuje dlouhodobě efektivní provoz energetického hospodářství s pravidelným hodnocením skutečně realizovaných úspor. Tyto reálně dosahované úspory hrají důležitou roli v návratnosti celé investice, která dosáhla výše téměř 5 mil. Kč.


Amper Savings buduje vlastní realizační firmu   1.6. 2018

Akciová společnost Amper Savings svým zaměřením postupně přispívá k rozšíření portfolia komplexních služeb v rámci energetické skupiny Amper Holding. Holdingová strategie se na počátku zaměřila především na obchod s elektrickou energií z alternativních zdrojů a budování virtuální elektrárny, následně došlo právě díky Amper Savings k rozvoji činností v oblasti energetického poradenství a realizace energeticky úsporných projektů včetně dodávek technologií. Díky dlouholetým zkušenostem klíčových manažerů společnosti, kteří se po celou dobu jejich praxe zabývali projekty v oblasti energetických úspor a historicky se podíleli na realizaci desítek EPC projektů, se zrodila myšlenka rozšířit působení společnosti na trhu také o činnosti v rámci investiční výstavby včetně zajištění následného servisu.

K tomuto účelu byly v průběhu minulého roku založeny dceřinné firmy Amper Savings, konkrétně AS Control + pro zajištění projekce a realizace v oblasti MaR (měření a regulace) a AS Mont + pro dodávky a montáž technologických zařízení, zejména pak v oblasti vytápění a chlazení.

V letošním roce už se obě tyto nově vzniklé společnosti plně zapojily do aktuálně realizovaných projektů v rámci dlouhodobých energeticky úsporných projektů se smluvní garancí ze strany Amper Savings nebo nově připravovaných obchodních případů ať už v oblasti realizace projektů EPC nebo samotných dodávek energetických zařízení se zajištěním dlouhodobého servisu.

Kromě aktivního zapojení AS Control + a AS Mont + do projektu EPC v břeclavské nemocnici, která získala ocenění Jihomoravského kraje za vzorový energetický projekt roku 2017, se dále podařilo úspěšně realizovat například rekonstrukci energetického hospodářství vybraných objektů města Přelouč nebo obce Čejkovice, kde byl kladen důraz na komplexní řešení úsporných opatření v oblasti spotřeby tepla, elektřiny a vody s využitím aktivního energetického managementu k dosažení maximálních úspor nákladů na energie a provoz. Z významnějších investičních akcí letošního roku, které tyto realizační firmy aktuáně řeší také v soukromém sektoru, je možno zmínit například rekonstrukci energetického hospodářství v areálu výrobního závodu CeWe Color (Fotolab) nebo v průmyslovém podniku Bochemie, kde je díky nově zvolené výrobní strategii vyžadována celková změna energetické koncepce. A právě tvorba energetických koncepcí je jedním z hlavních produktů společnosti Amper Savings, která využívá synergií holdingu Amper, tedy skupiny firem, schopných poskytnout zákazníkovi komplexní služby v oblasti energetiky. Nově budovaná realizační část je proto do skupiny začleněna zejména za účelem rozšíření technického know-how v rámci svého subdodavatelského řetězce při realizaci energeticky úsporných projektů se zaručeným výsledkem, kterým je smluvní garance úspor s dlouhodobým efektem.


Zhodnocení činnosti společnosti Amper Savings za rok 2017   30.4. 2018

Vážení obchodní partneři,

společnost Amper Savings, a.s. dnes patří mezi nejvýznamnější energetické firmy na českém trhu, které svým klientům poskytují služby v oblasti energetických úspor. Od doby jejího založení v roce 2013 si za poměrně krátkou dobu vybudovala velmi zajímavé portfolio projektů se zaměřením na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem a získala řadu významných klientů v sektoru veřejné i soukromé sféry. Z dlouhodobého pohledu se zaměřuje na vývoj odborného a zejména realistického řešení se smluvní garancí úspor, kdy naprostou prioritou je maximálně zodpovědný a zcela seriózní přístup nejen k samotným klientům, ale také ke všem spolupracujícím partnerům či dodavatelům. Klíčovou činností Amper Savings, a.s. je aktivní přístup k energetickému managementu s využitím kvalitního technického zázemí a vysoce kvalifikovaného personálního obsazení s patřičným know-how. Celkový objem tržeb společnosti dnes tvoří energeticky úsporné projekty v objektech ve správě státu, krajů, měst a obcí nebo v soukromých průmyslových areálech. V roce 2017 vykázala společnost Amper Savings, a.s. tržby ve výši téměř 140 mil. Kč, přičemž většina projektů je realizována dle metodiky EPC s využitím aktivního energetického managementu a se smluvní garancí úspor. Výše dosahovaných úspor, které dnes Amper Savings, a.s. z pozice poskytovatele energetických služeb svým klientům ročně zajišťuje, přesahuje hranici 50 mil. Kč. Díky obchodní strategii a nově připravovaným projektům je pro další období předpokládán plynulý nárůst smluvně garantovaných úspor v úrovni desítek procent. Uplatněním modelu energetických služeb se zárukou si společnost vybudovala významné postavení na trhu a pro svoje klienty se tak stala spolehlivým a dlouhodobým partnerem s jasnou motivací a plnou odpovědností za výsledek.

Pozitivní vývoj společnosti Amper Savings, a.s. je podpořen postupným růstem kvalifikovaného personálního obsazení s maximálním důrazem na oblast vzdělávání a neustálým budováním souvisejícího technického zázemí. Součástí dlouhodobé strategie společnosti je rovněž podpora oblasti vědy a výzkumu v úzké spolupráci s akademickou půdou, kde díky uzavřenému memorandu s vysokými školami v Praze nebo Brně dochází k aktivní výchově studentů přímo v praxi.

Současné postavení společnosti Amper Savings, a.s. na trhu energetických služeb je také významně podpořeno činností specializovaných firem ve skupině Amper Holding, jejíž hlavním záměrem je poskytnout svým klientům komplexní služby v oblasti energetiky, a to zejména v oblasti realizace energeticky úsporných projektů včetně provozu energetických hospodářství a dodávek všech druhů energií.

Velice si vážíme důvěry našich klientů i všech partnerů, za kterou jim srdečně děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Amper Savings, a.s.


Amper Savings zahájil provoz největšího projektu EPC v Jihomoravském kraji. Nemocnice Břeclav ušetří desítky miliónů   21.3. 2018

Společnost Amper Savings slavnostně otevřela nové energetické hospodářství Nemocnice Břeclav. Jde o jednu z největších realizací z oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem, které kdy byly v České republice realizovány. Do projektu, který ušetří desítky miliónů korun, přitom nemusela nemocnice díky tzv. metodě EPC na začátku investovat ani korunu.

Očekávaná energetická úspora je na úrovni 40 % a smluvní garance úspor nákladů činí 128 mil. Kč během 10 let. Úsporný projekt přináší úspory v oblastech spotřeby zemního plynu, elektrické energie i vody. Došlo například k rekonstrukci centrální parní výtopny a přechodu na teplovodní soustavu, napojení jednotlivých pavilónů na novou soustavu v rámci vytápění, přípravy teplé užitkové vody, mnoha změnám v oblasti vzduchotechniky, zajištění zdroje technologické páry pro sterilizaci a vlhčení, výstavbu kompresorové stanice pro výrobu stlačeného vzduchu k medicinální potřebě, řešení moderního úsporného osvětlení vybraných prostor nemocnice, instalaci nových měřících zařízení a mnoha dalším opatřením.

Provozovatel nemocnice navíc mohl modernizaci zahájit i bez vlastních finančních zdrojů. Veškeré počáteční investice zajistil poskytovatel služby s tzv. zaručeným výsledkem, který smluvně garantuje budoucí dosažené úspory energetických nákladů v průběhu projektu. Vynaložená investice do úsporných opatření je následně splácena ze skutečně dosažených úspor. Veškerá rizika na sebe přitom smluvně přebírá poskytovatel služby, tedy realizátor energeticky úsporného projektu.

„Pro EPC projekt jsme se rozhodli proto, že jako jediný nabízí investice do realizace energeticky úsporných opatření, které jsou následně spláceny z garantovaných úspor.  Jeho přínos pro nemocnici spatřujeme v úspoře nákladů na energie. Ty prioritně plánujeme do budoucna opětovně investovat do energetického hospodářství a provést tak opatření, která jsme v první fázi nerealizovali,“ říká ředitel Nemocnice Břeclav Jiří Jurník.

Úspěšný břeclavský projekt zaujal i vedení Jihomoravského kraje, které udělilo nemocnici ocenění za „vzorový energetický projekt roku 2017“.

Komplexní technologická modernizace Nemocnice Břeclav byla vzhledem ke svému mimořádnému rozsahu náročným úkolem, ale od počátku jsma nepochybovali, že díky našim rozsáhlým předchozím zkušenostem ji zvládneme. Naše asistence břeclavské nemocnici tím ovšem nekončí. Podobně jako u ostatních našich projektů tohoto typu budeme po dobu trvání smlouvy zajišťovat i služby energetického managementu tak, aby byla všechna opatření realizována co nejefektivněji a přinášela maximální užitek nemocnici i jejím pacientům.


Amper Savings poskytuje energetické služby pro ČVUT   16.2. 2018

Správa účelových zařízení ČVUT podepsala čtyřletý kontrakt se společností Amper Savings, která uspěla ve výběrovém řízení na poskytování energetických služeb v rámci provozu tepelných zdrojů, vzduchotechniky, klimatizace a MaR v objektech Českého vysokého učení technického v Praze. Smlouva řeší komplexní zajištění energetických služeb s využitím aktivního energetického managementu včetně zásobování teplem a ostatních médií, dále provoz tepelného hospodářství, vzduchotechnických zařízení a klimatizace. Předmětem plnění je rovněž zajištění servisních činností a udržení stanoveného režimu provozu všech energetických zařízení dle požadavku jednotlivých objektů ČVUT při dodržení maximální efektivity využití energetických komodit s cílem dosažení významných energetických úspor.

Amper Savings si u všech svých projektů zakládá na aktivní činnosti v rámci energetického managementu a díky dostatku informací o provozu s využitím dispečerského vzdáleného přístupu k systému získává možnost přehledně a rychle sledovat velké množství dat či technologických schémat. Tím získává aktuální informace o správném chodu všech monitorovaných technologií s následným využitím historických trendů, na jejichž základě je možno zvyšovat efektivnost provozu a rovněž snižovat spotřebu všech energií a médií. Tento systém umožňuje sledovat a vyhodnocovat veškeré abnormality v chování jednotlivých zařízení, což slouží k odhalení eventuální nehospodárnosti ve využívání energií nebo dokonce i budoucí poruchy. Amper Savings tímto způsobem poskytuje zásadní provozní opatření, jehož výhodou je, že objekty připojené na centrální dispečink je takto možno analyzovat prakticky v reálném čase.


Energetický management pro Psychiatrickou nemocnici v Jihlavě   3.1. 2018

Amper Savings rozšiřuje od 1.1.2018 portfólio svých klientů o další významný subjekt, kterým je jihlavská psychiatrická léčebna a navazuje tak díky smluvnímu zajištění služby energetického managementu na úspěšně realizovaný projekt EPC, jenž v roce 2011 získal cenu Energy Globe Award.

Areál o celkové ploše 16 ha se skládá z 29 objektů a zahrnuje léčebné pavilony, ubytovací, kulturní, provozní i technické budovy. Psychiatrická nemocnice v Jihlavě je zřizovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR, disponuje 530 lůžky na 19 odděleních a poskytuje lůžkovou péči pro 6 okresů v Kraji Vysočina a Jižní Čechy.

Projekt EPC zajistil psychiatrické nemocnici celkovou rekonstrukci energetického hospodářství včetně komplexního řešení energeticky úsporného provozu se smluvní garancí úspor po dobu osmi let. Počáteční investice do úsporných opatření činila téměř 30 mil. Kč a jejich realizací bylo dosaženo snížení původních ročních nákladů na energie z 19 mil. Kč na 10 mil. Kč. Nejvýznamnější část úspor zabezpečil přechod parního systému vytápění na teplovodní a výroba technologické páry pro potřebu prádelny a kuchyně v nově vybudovaných lokálních zdrojích.

Společnost Amper Savings nyní přebírá plnou odpovědnost za efektivní provoz celého energetického hospodářství nemocnice s využitím nejmodernějšího dispečerského systému pro dálkové řízení veškerých energetických zařízení a zajišťuje komplexní správu technologických dat pro aktivní činnost v rámci snižování energetické náročnosti všech objektů v areálu.

Správně nastavený systém energetického managementu pomůže nemocnici postupně snižovat ekonomické náklady na energie a jejich celkovou spotřebu, zpřehlední tok informací a zefektivní rozdělení odpovědnosti za jednotlivé procesy. Jedná se totiž o dlouhodobý proces neustálého zlepšování a optimalizace provozu celého energetického hospodářství, v tomto případě v rámci veřejného sektoru, který v konečném důsledku zajistí finanční úsporu veřejných zdrojů.


Přejeme všechno nejlepší do nového roku.   29.12. 2017

Naši novoročenku si můžete prohlédnout zde.


Energetický management pro město Nový Jičín   23.12. 2017

Amper Savings bude od 1.1.2018 poskytovat městu Nový Jičín energetické služby, které zajistí úsporu spotřebovávaných energií, vyšší efektivitu při provozu technologických zařízení instalovaných v objektech města a tím úsporu provozních nákladů.

Cílem poskytovaných služeb je zavedení energetického managementu pro objekty v majetku města a přípravu na certifikaci v souladu s požadavky normy ISO 50001. Jedná se zejména o plnohodnotný sběr dat v rámci energetických toků včetně popisu souvisejících provozních režimů a zavedení systému pro řízení, monitorování a vyhodnocování spotřeby energie.

Optimálně zavedený a dobře fungující systém energetického managementu je významný nástroj ke snižování ekonomických nákladů na energii a spotřebu, také ke zpřehlednění toků informací a efektivnímu rozdělení odpovědnosti za jednotlivé procesy. Z hlediska ochrany životního prostředí dojde prostřednictvím systémového přístupu k managementu energií ke snížení emisí skleníkových plynů. Jedná se totiž o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování a optimalizace provozu energetického hospodářství.

Konkrétní činnost společnosti Amper Savings, a.s. zajistí městu komplexní zmapování energetických spotřeb budov a objektů města ze všech pohledů včetně vyhodnocení provozních režimů v oblasti elektro-energetiky, vytápění, chlazení, aj. Výstupem bude dlouhodobá energetická koncepce města včetně návrhu potřebných investic a doporučení k jejich realizaci. Součástí služby Amper Savings je zavedení dispečerského systému pro řízení, monitorování a vyhodnocování spotřeby energie, aktivní přístup v rámci návrhu a případné realizace konkrétních úsporných kroků dle výstupu z energetického managementu v objektech města s využitím metodiky EPC, tedy řešení energeticky úsporných projektů se smluvní garancí úspor a to bez nutnosti vynaložení vlastních investic - financování s cizích zdrojů.

Aktivní energetický management = dlouhodobý energetický audit


Amper Savings finišuje v Nemocnici Břeclav   20.11. 2017

Rekonstrukce energetického hospodářství nemocnice v Břeclavi se vyvíjí dle plánu a blíží se tak termín samotného předání díla a období garantovaných úspor ze strany Amper Savings. Realizovaný EPC projekt zajistí nemocnici komplexní řešení pro maximální využití potenciálu energetických úspor v rámci celého areálu, kdy pro realizaci potřebných úsporných opatření není zapotřebí finančních zdrojů ze strany samotného zřizovatele, v tomto případě Jihomoravského kraje. Nemocnice tímto projektem získává smluvního strategického partnera pro oblast energetiky na dobu deseti let. Veškeré počáteční investice do úsporných opatření a provoz energetického managementu zajišťuje společnost Amper Savings, a.s., jakožto poskytovatel energetických služeb se zaručeným výsledkem. Vynaložená investice do úsporných opatření bude dle smlouvy splácena ze skutečně dosažených úspor nákladů na nákup energií a provoz energetiky celého areálu nemocnice. Tímto způsobem je zaručen ekonomicky efektivní provoz energetického hospodářství po celou dobu trvání kontraktu a dochází tím k dosažení dnes velmi potřebných finančních úspor v rámci státního rozpočtu. Veškerá rizika projektu na sebe přitom smluvně přebírá poskytovatel služby, tedy realizátor energeticky úsporného projektu. Nemocnice očekává energetické úspory ve výši 40% a snížení finančních nákladů spojených s provozem energetického hospodářství o 12,8 mil. Kč ročně, což je také smluvně garantováno poskytovatelem projektu EPC, tedy společností Amper Savings, a.s.

Úsporný projekt spočívá v komplexním řešení otázky energetických úspor v oblastech spotřeby zemního plynu, elektrické energie i vody, konkrétně rekonstrukci centrální parní výtopny a přechod na teplovodní soustavu, napojení jednotlivých pavilónů na novou soustavu v rámci vytápění, přípravy teplé užitkové vody a vzduchotechniky, zajištění zdroje technologické páry pro sterilizaci a vlhčení v rámci VZT, vybudování nových předávacích stanic objektů ve všech částech areálu, instalace měření spotřeby tepla a instalace nového systému měření a regulace s centrálním dispečinkem.


Amper Meteo podporuje kvalitu komplexních energetických řešení   16.10. 2017

Na služby Amper Meteo se dnes úzce váže činnost společnosti Amper Savings, která se zabývá  realizací energeticky úsporných projektů a která dnes na českém trhu působí jakožto významný poskytovatel energetických služeb se zaručeným výsledkem. Zásadním produktem Amper Savings v oblasti energetických úspor je aktivní energetický management, který předpověď počasí a predikci spotřeb maximálně využívá.

Pro moderní energetiku s rostoucím podílem vodních, větrných a fotovoltaických zdrojů a dalších oborů významně závislých na počasí jsou přesné předpovědi a meteorologické expertízy nezbytné.

Předpovědi počasí lze zajišťovat pro jednotlivé lokality, ale rovněž pro větší celky jako jsou kraje, katastry, obce s rozšířenou působností nebo také povodí apod.

Díky pracovníkům s dlouholetými zkušenostmi a špičkovému technickému zázemí dokáže společnost Amper Meteo nabídnout velmi přesné a profesionálně zpracované predikce počasí.

Základem předpovědi počasí je tzv. „multi-model“. Nejistota ve vývoji počasí je značná a díky použití širokého souboru předpovědí lze velice úspěšně tuto nejistotu snižovat. Zároveň zákazník získá i velikost vlastní nejistoty předpovědi a může se připravit na krajní řešení. „Multi-model“ se skládá z nejlepších předpovědních modelů počasí na světě a vedle toho je vyvíjen a používán i vlastní numerický model atmosféry, vyladěný speciálně pro Českou republiku. Každý předpovědní model je zvlášť korigován na podmínky predikované lokality.

Hlavními produkty Amper Meteo jsou dnes služby v rámci předpovědi výroby slunečních a větrných elektráren, predikce spotřeby elektřiny a zemního plynu, předpověď teploty pro daný bod či oblast, varování před nepříznivými meteorologickými jevy, simulace výroby slunečních a větrných elektráren pro jakékoli místo ve světě, konzultační služby anebo také expertní analýzy v meteorologii a klimatologii.

Společnost Amper Meteo je tak významnou složkou struktury energetické skupiny Amper Holding, která nabízí komplexní řešení energetických služeb včetně dodávek všech druhů energií.


Projekty Amper Savings slaví úspěchy na trhu EPC   25.9. 2017

Již pošesté byly letos udíleny ceny za nejlepší energeticky úsporný projekt řešený metodou financování z garantovaných úspor - EPC. Udílení ocenění bylo součástí programu konference věnované širšímu využití metody EPC (Energy Performance Contracting) ve veřejné správě, kterou organizovala Asociace poskytovatelů energetických služeb. Projekty oceněné prvním a třetím místem realizovala společnost Amper Savings.

Odborná komise, které předsedal Vladimír Sochor z Ministerstva průmyslu a obchodu, hodnotila projekty podle objemu investic do úsporných opatření, podle výše úspor, počtu objektů a také podle ceny úspor. Na prvním místě se umístila Nemocnice Břeclav, která uzavřela 10 letý kontrakt se společností Amper Savings. Jedná se o komplexní projekt v hodnotě 65 milionů korun ve zdravotnickém zařízení s předpokládanou úsporou vyšší než 25 % a zároveň o první projekt svého druhu v Jihomoravském kraji. Projekt modernizace vytápění s výrazným úsporným efektem v břeclavské nemocnici ukazuje, že financování metodou garantovaných úspor je efektivní a mohou jej využít nejrůznější subjekty od soukromých firem po veřejné instituce.

Druhé místo obsadil počin hlavního města Prahy zahrnující kupříkladu Staroměstskou radnici, Městskou knihovnu a další objekty, který si vyžádá investici ve výši 45 milionů korun. Třetí ceny byly tentokrát uděleny dvě. Odnáší si je město Skuteč a město Přelouč. Skuteč řeší energeticky úsporný záměr za více než 10 milionů korun, jenž velmi dobře kombinuje EPC s využitím dotací. Modernizací zde projde několik škol, bazén a domov pro seniory. V Přelouči se zase připravují na spuštění menšího projektu v hodnotě téměř 5 milionů korun, který však může být dobrým příkladem  jak snižovat provozní náklady pro obdobně velká města, jak snižovat provozní náklady. Oba tyto projekty v Přelouči i Skutči jsou realizovány dle smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem společností Amper Savings.

Metoda EPC (Energy Performance Contracting), kterou oceněné projekty využívají, umožňuje financovat úsporná opatření z budoucích smluvně garantovaných úspor. Díky této moderní metodě financování je proto možné například splácet investice do nové kotelny z pozdějších úspor nákladů na energie, které moderní technologie provozovateli přinese - úspory jsou přitom smluvně garantovány a veškerá rizika spojená s realizcí projektu EPC na sebe přebírá poskytovatel této komplexní služby.


Amper Market je významným dodavatelem energií v ČR   22.8. 2017

Společnost Amper Market obsluhovala k 31. červenci letošního roku celkem 35 566 odběrných míst. Oproti stavu z ledna 2017 tak přibylo přes 5 000 odběrných míst. Společnost navíc získala i 681 nových odběrných míst, která zásobuje zemním plynem. K novým zákazníkům Amper Marketu patří v roce 2017 například Hlavní město Praha včetně veřejného osvětlení nebo statutární město Brno.

Společnost Amper Market, a.s. dodá v letech 2017 a 2018 elektrickou energii rovněž Správě Pražského hradu v ročním objemu 7,6 GWh. Správa Pražského hradu spravuje jak samotný Pražský hrad a jeho rozsáhlý areál, tak i zámek v Lánech. Tak jako u ostatních zákazníků Amper Market bude elektřina cca ze 37% vyrobena z obnovitelných zdrojů.


Amper Savings generálním partnerem Cyklomaratonu   31.7. 2017

Také letošního ročníku cyklomaratonu v Moravské Třebové, v pořadí již třináctého, se aktivně účastnili i sportovní nadšenci ze skupiny Amper Holding. V roli generálního partnera se stejně jako v loňském roce představila společnost Amper Savings a významně tak podpořila skvělou organizaci celého závodu. Moravskotřebovský cyklomaraton Amper Savings se uskutečnil 22. července za příjemného počasí na tratích 80 a 50 km. Na královské 80 km trati v členitém terénu byli nejrychlejší Martina Neumannová z Prestige Cycling Teamu a Roman Šťastný z Rock Machine Cyklomax. Firemní tým Amper Holding, Amper Racing Team, se účastnil závodu na padesátikilometrové trati a celkově si vedl rovněž velmi dobře.

O týden později se konal silniční závod Amper Market Cup (tratě 90, 70 a 50 km), kde trať 90 km ovládl Tomáš Zechmeister z Favoritu Brno v čase 2:35:47. Mezi ženami na 50 km byla nejrychlejší Markéta Hájková z SKP Duha Lanškroun v čase 1:54:02.

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem účastníkům.

Amper Savings


Nemocnice v Břeclavi podepsala kontrakt EPC s Amper Savings   30.6. 2017

Rekonstrukci energetických systémů Nemocnice Břeclav provede společnost Amper Savings. Smlouva, kterou břeclavská nemocnice uzavřela se společností Amper Savings se zabývá poskytováním energetických služeb se zaručeným výsledkem a realizace projektu řešeného metodou EPC tak smluvně zajistí nemocnici úspory přesahující 105 milionů korun bez DPH během následujících 10 let. Nabídková cena Amper Savings, která zahrnuje počáteční investici do úsporných opatření včetně nákladů na financování a činnost energetického mnagementu po celou dobu trvání kontraktu, činí necelých 60 milionů korun bez DPH.

Mezi hlavní navržená opatření patří rekonstrukce zdroje tepla pro vytápění, nový zdroj čisté technologické páry, náhrada rozvodů topné vody, páry a kondenzátu, úprava a doplnění systému měření a regulace, výměna osvětlení ve vybraných prostorech a úpravy vybraných vzduchotechnických zařízení. Důležitou součástí projektu jsou služby energetického managementu zahrnující monitoring spotřeb všech druhů energií a provozních nákladů, vyhodnocení dosažených úspor a trvalá optimalizace provozních parametrů.

Břeclavská nemocnice je v tomto rozsahu pilotním projektem Jihomoravského kraje, který jakožto zřizovatel řeší energetické úspory v rámci vlastních objektů právě tímto způsobem dle metodiky EPC. Díky tomu získá nemocnice bez vynaložení vlastního kapitálu dlouhodobého odborného partnera, který zajistí spolehlivý a účinný provoz celého energetického hospodářství a navíc se smluvní garancí úspor po celou dobu trvání kontraktu, tedy 10 roků.


Poskytovatelem energetických služeb pro město Přelouč je Amper Savings   16.6. 2017

Město Přelouč se rozhodlo realizovat úspory energií dnes již osvědčeným způsobem - metodou EPC, tzn. s garancí za dosažení úspor energií a s nimi souvisejících nákladů. Ve výběrovém řízení si za partnera zvolilo společnost Amper Savings a ve spolupráci s ní ušetří během příštích deseti let více než 6 milionů korun. Projekt bude realizován v šesti základních školách a sportovní hale. Z úsporných opatření, které bude společnost Amper Savings implementovat, lze jmenovat rozšíření funkčnosti stávajících systémů měření a regulace, instalace nových řídících systémů, včetně individuální regulace vybraných místností, náhrada svítidel ve vybraných místnostech za nová se zdroji LED, úpravy strojoven vytápění, instalace komponent zajišťujících úsporu vody a především služby energetického managementu. Cílem navrženého řešení je trvalé zvýšení účinnosti při užití energií a vody, zajištění lepšího přehledu města o hospodaření s teplem, elektrickou energií a vodou, a zlepšení komfortu vnitřního prostředí pro žáky, učitele a další uživatele dotčených budov.

Amper Savings tak rozšířil řadu svých projektů se zaručeným výsledkem ve státní sféře, kde v případě objektů ve správě města provádí tuto službu například ve stejném regionu Pardubického kraje také pro Chrudim, Skuteč nebo Moravskou Třebovou.


Memorandum o spolupráci mezi Amper Savings a VUT Brno   25.5. 2017

Společnost Amper Savings se aktivně zapojila do spolupráce s VUT Brno, jejímž předmětem je koordinace a podpora aktivit při vzdělávání studentů a akademických pracovníků, propagace a spolupráce při řešení úkolů v oblasti energetického poradenství a realizace energeticky úsporných projektů, konkrétně pak např. při realizaci projektů EPC (Energy Performance Contracting) nebo související činnosti v rámci aktivního energetického managementu. Součástí memoranda je účast studentů VUT při řešení reálných projektů v praxi a spolupráce na organizaci energetických konferencí nebo seminářů, pořádání exkurzí, vzdělávacích kurzů, participace na výstavách, soutěžích, společném výzkumu apod. Amper Savings tímto způsobem hodlá dlouhodobě podporovat růst odborných kapacit v oblasti energetického poradenství a realizaci energeticky úsporných projektů, přičemž výsledkem takové spolupráce mohou být rovněž výzkumné zprávy a odborné publikace.


Vývoj a postavení Amper Savings na současném trhu   30.4. 2017

Představenstvo akciové společnosti Amper Savings, hodnotí rok 2016 z pohledu rozvoje společnosti jako velmi úspěšné období. Získaná důvěra ze strany řady významných klientů přispěla k rozšíření portfolia klíčových projektů se zaměřením na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem. Z dlouhodobého pohledu je činnost společnosti založena na kvalitním technickém a zejména realistickém řešení se smluvní garancí úspor, kdy naprostou prioritou je maximálně zodpovědný a zcela seriozní přístup nejen k samotným klientům, ale také ke všem spolupracujícím partnerům či dodavatelům. V roce 2016 vykázala společnost Amper Savings, a.s. tržby blížící se objemu 100 mil. Kč. Z toho 2/3 dnes tvoří projekty v soukromé sféře, zejména pak v průmyslu a zbývající část směřuje do veřejného sektoru - objekty ve správě krajů, měst a obcí. Vzhledem k současnému vývoji společnosti a v souladu s podnikatelským plánem je předpoklad navýšení objemu tržeb v roce 2017 na úroveň 150 mil. Kč. Zásadním hodnotícím kriteriem úspěšnosti realizovaných projektů je výše dosahovaných úspor - v současné době společnost zajišťuje svým klientům úspory v součtu téměř 30 mil. Kč ročně a díky nově připravovaným projektům je plán nárůstu smluvně garantovaných úspor min. o 40% ještě v letošním roce. Uplatněním metodiky řešení energetických služeb se zárukou se pro své klienty stává Amper Savings spolehlivým a dlouhodobým partnerem s jasnou motivací a plnou odpovědností za výsledek.

Současné postavení společnosti Amper Savings, a.s. na trhu energetických služeb je také do jisté míry podpořeno tím, že bylo v minulém roce dokončeno budování základní struktury firem kooperujících v rámci energetické skupiny Amper Holding. Hlavním záměrem pro vznik holdingu Amper byla schopnost poskytnout zákazníkovi komplexní služby v oblasti energetiky a to zejména v oblasti realizace energeticky úsporných projektů včetně provozu energetických hospodářství a dodávek všech druhů energií.

Právě komplexní řešení energetických služeb, které momentálně poskytují přímo specializované společnosti ve skupině Amper Holding, jsou hlavním zdrojem rozvoje a růstu přidané hodnoty našeho podnikání.

Děkujeme za důvěru našim klientům i všem partnerům a těšíme se na další spolupráci.

Amper Savings, a.s.


Projekt EPC pro město Skuteč byl zahájen   31.3. 2017

Realizace úsporných opatření ve vybraných objektech města Skuteč, kde společnost Amper Savings, a.s. poskytuje energetické služby se zaručeným výsledkem dle metody EPC, byla v rámci výstavby dokončena a s vydáním kolaudačního rozhodnutí došlo k zahájení fáze poskytování garance úspor. Projekt zajistil objektům ve správě města dnes již běžná opatření charakteru rekonstrukce kotelen, kdy došlo ve stávajících provozech ke kompletní výměně původní nehospodárné technologie za moderní a vysoce účinná zařízení v podobě kondenzačních kotlů, oběhových čerpadel s frekvenčními měniči a instalaci nového systému měření a regulace. Součástí projektu je rovněž rekonstrukce osvětlení v daných objektech nebo instalace úsporných prvků v oblasti spotřeby vody.  Kromě těchto běžných opatření je v projektu využito také kombinované výroby elektřiny a tepla, kterou zajišťuje kogenerační jednotka o výkonu 50 kWe. Vyrobená elektřina a teplo z kogenerace jsou uplatňovány v rámci areálu SeniorCentra. Celková výše investice do realizovaných opatření dosáhla hodnoty 10,5 mil. Kč, přičemž 2 mil. Kč poskytl dotační titul EFEKT 2016, což zkrátilo celkovou délku projektu EPC na 8 let. Z průběžného vyhodnocení dosahovaných úspor za 1.Q roku 2017 je patrné, že projekt plní předpoklad očekávaných úspor, které dle smluvní garance dosáhnou ročního objemu 1,3 mil. Kč.


Amper Savings realizuje projekt EPC v Nemocnici Šumperk   28.2. 2017

Společnost Amper Savings, a.s. podepsala se šumperskou nemocnicí smlouvu o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem dle metodiky EPC (Energy Performance Contracting). Cílem dlouhodobé spolupráce je optimalizace nákladů na energie a provoz energetického hospodářství areálu nemocnice a to díky realizaci úsporných opatření  v oblasti vytápění, spotřeby elektrické energie nebo vody a zavedením aktivního energetického managementu. Počáteční investice do komplexního řešení v rámci projektu EPC přesahuje 35 mil. Kč a zahrnuje například náklady na rekonstrukci tepelného zdroje včetně instalace kombinované výroby elektřiny a tepla nebo rekonstrukci centrálních vzduchotechnických jednotek. Amper Savings tímto kontraktem garantuje nemocnici roční úsporu ve výši 5,8 mil. Kč a přebírá tak na sebe veškerá rizika spojená s přípravou a realizací projektu včetně následného provozu.


Amper Savings zajišťuje outsourcing energetických služeb v Bochemii   15.2. 2017

Amper Savings poskytuje komplexní energetické služby v chemickém průmyslovém podniku BOCHEMIE a.s., jejichž součástí je provoz energetického hospodářství včetně dodávek všech druhů energií. Dlouhodobě navržené řešení ze strany Amper Savings umožňuje Bochemii snížení energetických nákladů s využitím úsporných opatření zejména investičního charakteru, ale také neinvestičních opatření včetně zavedení aktivního energetického managementu. Vysokonákladová opatření jsou navržena v projektu se smluvní garancí úspor dle metodiky EPC, přičemž celkové investiční náklady garantované z úspor činí téměř 30 mil. Kč s délkou trvání kontraktu 10 let.


Projekt EPC zajistil společnosti Gumotex roční úsporu 11,9 mil. Kč   27.1. 2017

Společnost Amper Savings, a.s. poskytuje energetické služby se zárukou břeclavskému výrobnímu podniku GUMOTEX, akciová společnost. Osmiletý kontrakt EPC mu smluvně garantuje úspory v oblasti vytápění, výroby páry pro technologické účely, spotřeby elektrické energie, vody a také výroby stlačeného vzduchu. Celkově už metodika EPC zajistila společnosti Gumotex investice do zhodnocení energetické infrastruktury ve výši 52,5 mil. Kč.

V první fázi projektu byla řešena oblast vytápění objektů a přípravy teplé užitkové vody, tzn. parní kotelna byla nahrazena novým centrálním teplovodním zdrojem a došlo rovněž k výstavbě nových teplovodních rozvodů včetně předávacích stanic pro jednotlivé objekty v areálu závodu. V druhé fázi byla řešena také oblast výroby páry pro technologické účely a tím zvýšena celková účinnost se znalostí energetické náročnosti na produkt. Byly také realizovány úspory v oblasti spotřeby elektřiny nebo vody a kompletní rekonstrukcí prošla i centrální kompresorová stanice pro účinnou dodávku stlačeného vzduchu s rozvodem do všech výrobních prostor závodu.

Díky realizaci těchto úsporných opatření a aktivnímu přístupu k energetickému managementu bylo dosaženo významného snížení nákladů na provoz celé energetiky v rámci výrobního podniku, přičemž za rok 2016 činila tato úspora téměř dvanáct milionů korun.

Amper Savings, díky využití metodiky EPC, poskytuje společnosti Gumotex komplexní řešení energetických potřeb závodu a to se smluvní garancí úspor energií i provozních nákladů - součástí řešení je také financování celého projektu ze strany Amper Savings a komplexní správa energetického hospodářství včetně dodávek energií v objemu téměř 70 mil. Kč/rok.


Amper Savings energetickým partnerem pro Město Ivančice   4.1. 2017

Město Ivančice si ve výběrovém řízení za partnera zvolilo společnost Amper Savings a uzavřelo s ní Smlouvu o poskytování služeb energetického managementu. V jejím rámci bude odborný tým Amper Savings monitorovat energetickou náročnost 26 budov a veřejného osvětlení (VO) v majetku města, navrhovat úsporná opatření a vyhodnocovat jejich přínosy. Dotčenými budovami je několik základních a mateřských škol, kino, městský úřad, sportovní hala, penzion pro seniory a další. Energetický management městu přinese přehled o spotřebách tepla a elektrické energie v těchto budovách a VO, zajistí vyšší efektivitu hospodaření s energií a poskytne informace pro zodpovědné rozhodování vedení města, do kterých úsporných opatření účelně investovat finanční prostředky.


Synergie ve skupině Amper Holding   12.12. 2016

Energetická skupina Amper Holding již čtvrtým rokem úspěšně naplňuje svoje plány v rámci dodávek energií a komplexních služeb v oblasti energetiky. Roční obrat holdingu již dosáhnul  úrovně 3 mld. Kč a nadále významně narůstá i díky úzké a kvalitní spolupráci jednotlivých společností ve skupině. Kromě soukromého sektoru, kde je dnes propojení skupiny Amper nejvíce viditelné díky  účinně realizovaným energeticky úsporným projektům a spolehlivým dodávkám všech druhů energií, má svůj podíl na vývoji tržeb Amper Holding rovněž sektor veřejný. Největší města České republiky budou v roce 2017 zákazníky společnosti Amper Market, která dodá elektřinu například Praze, Brnu nebo Ostravě. Objem zakázky pro Hlavní město Praha, získané prostřednictvím burzy PXE, dosáhne v roce 2017 cca 30 GWh a městu Brno dodá Amper Market navíc i zemní plyn. Portfolio největších zákazníků z veřejného sektoru doplňují i tři kraje: Karlovarský, Olomoucký a Vysočina. Oblastí energetických služeb se pak intenzivně zabývá společnost Amper Savings, která poskytuje komplexní úsporná řešení pro energetické hospodářství objektů měst a krajů s využitím aktivního energetického managementu, v úvodu navíc vždy s realizací investice do úsporných opatření v oblasti vytápění, chlazení, osvětlení nebo spotřeby vody. Společnost Amper Savings uzavřela v posledním roce několik významných kontraktů v oblasti poskytovaní energetických služeb se zaručeným výsledkem, tedy se smluvní garancí úspor dle metodiky EPC a také pro příští rok připravuje velmi zajímavé projekty v soukromé i veřejné sféře.


Amper Savings rozšiřuje své služby v Moravské Třebové   26.11. 2016

Amper Savings uspěla v zadávacím řízení na poskytování energetických služeb pro další vybrané objekty v majetku města Moravská Třebová. Jedná se o budovy Městského úřadu a muzea, tenisovou halu, zimní stadion a areál aquaparku. Po analýze současného stavu energetického hospodářství těchto objektů budou specialisté Amper Savings městu průběžně poskytovat služby energetického managementu – od sledování a vyhodnocování spotřeb energií a vody, přes kontrolu faktur dodavatelů energií a vody, nastavení smluvních parametrů v rámci odběrných míst elektrické energie a zemního plynu, ověření možností čerpání dotací až po návrhy úsporných opatření, vč. vyčíslení investice a dosažitelných úspor. Po úsporných opatřeních ve 4 základních školách, domě sociálních služeb a zámku realizovaných v rámci projektu řešeného metodou EPC, se jedná o rozšíření spolupráce mezi městem a Amper Savings, která Moravské Třebové zajišťuje vyšší efektivitu hospodaření s energií ve jmenovaných budovách a tím úsporu financí v rozpočtu.


Amper Savings partnerem konference APES   19.10. 2016

Amper Savings bude již tradičně partnerem konference o energetických službách se zaručeným výsledkem a jako člen Asociace poskytovatelů energetických služeb se opět aktivně podílí i na její přípravě. Konference se uskuteční 9. listopadu v Erbia Congress Centru v budově Prague City Tower v Praze 4. I v letošním roce je konference zaměřena především na projekty s garantovanou úsporou ve veřejném sektoru a hlavním tématem bude využití účinné metody EPC při snižování provozních nákladů a modernizaci energetických zařízení v budovách. Součástí programu budou rovněž příspěvky na téma příkladná role státu, financování úsporných opatření, energetický management, kombinace EPC s dotačními tituly a přetrvávající překážky pro plošné využití ve státních organizacích. Přednášejícími budou zkušení odborníci na energetickou účinnost a úspory energií z Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Aliance Šance pro budovy, bankovního sektoru a Asociace poskytovatelů energetických služeb. Více o konferenci, programu a podmínkách účasti naleznete zde.


Výzva k předložení akcií v důsledku změny jejich podoby   30.9. 2016

Představenstvo společnosti 

Amper Savings, a.s. 

Sídlo: Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 01428357, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18938 

(dále jen »Společnost«) 

oznamuje svým akcionářům, že valná hromada Společnosti konaná dne 30.9.2016 rozhodnutím o změně stanov  schválila přeměnu podoby všech akcií emitovaných Společností. V důsledku tohoto rozhodnutí došlo ke změně podoby všech akcií Společnosti z podoby listinné na podobu zaknihovanou. 

Představenstvo Společnosti tímto vyzývá akcionáře Společnosti k vrácení listinných akcií na jméno a dále ke sdělení čísla majetkového účtu včetně specifikace účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů a.s.

dále jen »CDCP«), na který mají být akcie zaevidovány, dle pokynů níže, a to ve lhůtě 2 měsíců, která počne běžet dnem zveřejněním této výzvy. 

Akcie je možné předložit v sídle společnosti Amper Savings, a.s., Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4. 

Představenstvo vyzývá akcionáře ke sdělení následujících údajů pro zápis akcií na majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů: 

IČO nebo rodné číslo akcionáře, které bylo použito jako identifikátor majitele účtu, číslo majetkového účtu, označení typu majetkového účtu číselným označením (11 - vlastní, 21 - klientský, 31 - účet zákazníků, 35 - účet zákazníků depozitář fondu KI), označení účastníka CDCP (nejčastěji banky), prostřednictvím kterého byl majetkový účet zřízen. 

V Praze dne 30.9.2016


Město Skuteč vybralo Amper Savings   12.9. 2016

Jako ekonomicky nejvýhodnější byla městem Skuteč vyhodnocena nabídka na projekt řešený metodou EPC od společnosti Amper Savings. Osmileté partnerství města Skuteč s Amper Savings zaručuje městu úspory provozních nákladů v minimální výši 10,5 milionů Kč vč. DPH, přinese potřebnou modernizaci energetických zařízení dvou základních škol, jedné mateřské školy, plaveckého bazénu a domova pro seniory a prostřednictvím energetického managementu zajistí trvalý dohled nad provozem zařízení a vyhodnocení provozních nákladů a úspor. V současné době již naplno probíhají činnosti související s přípravou realizace úsporných opatření, aby byly do konce roku 2016 splněny všechny důležité milníky a k 1. lednu 2017, bez prodlení, bylo zahájeno období zaručených úspor a splácení nákladů projektu.


Amper Savings generálním partnerem Moravskotřebovského cyklomaratonu   27.7. 2016

Smíšené družstvo příznivců horských kol ze společností Amper Savings, Amper Market a zákazníků obou společností si změřilo síly se závodními cyklisty na 12. Moravskotřebovském cyklomaratonu. Po loňské premiéře se tým Amper Racing rozšířil a na trať vyrazily i dámy. 50 km v náročném terénu a subtropických klimatických podmínkách dalo zabrat všem. Překvapivě nikdo nepíchnul, neupadl a neodřel se. Každopádně energií se výjimečně nešetřilo.


Podpora energetických služeb   18.7. 2016

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) uzavřela s Ministerstvem průmyslu a obchodu dobrovolnou dohodu o spolupráci v oblasti podpory energetických služeb, zejména služeb se zaručeným výsledkem (EPC), s cílem zvýšit využití energetických služeb ve veřejném i soukromém sektoru, zvýšit energetickou účinnost ČR a zajistit naplnění strategických plánů na renovaci budov ve vlastnictví státu.  Společnost Amper Savings se z pozice zastoupení v Radě APES aktivně zúčastnila jednání o tomto dokumentu.


Využití metodiky EPC ve společnosti CeWe Color - FOTOLAB   13.5. 2016

Společnost Amper Savings, a.s. uzavřela další smlouvu o poskytování energetických služeb se společností CeWe Color a.s., jejímž předmětem je kromě již dříve zrealizovaných opatření v oblasti vytápění, chlazení a osvětlení také modernizace kompresorové stanice v provozovně v Praze 4. Amper Savings tím potvrdil roli spolehlivého partnera v oblasti energetiky pro tohoto významného výrobce fotografií, fotoknih a dalších produktů, jejichž společným jmenovatelem jsou právě fotografie. Výroba tlakového vzduchu potřebného pro jejich vznik tak bude probíhat efektivněji a stane se další oblastí sledovanou a optimalizovanou v rámci již poskytovaného energetického managementu.

Komplexní řešení energetického provozu závodu v podobě projektu EPC tak zajistilo společnosti CeWe Color, a.s. realizaci úspor se smluvní garancí a prakticky se dotklo změn v rámci plynové teplovodní kotelny pro zajištění vytápění a přípravy teplé užitkové vody včetně úpravy topných větví pro zajištění vytápění prostor s odlišným časovým režimem, dále osvětlení ve výrobních halách i administrativní části podniku nebo také kompresorové stanice s cílem zvýšit účinnost výroby stlačeného vzduchu včetně využití odpadního tepla z kompresoru a zapojení celé technologie výroby do centrálního systému měření a regulace.

Klíčovou funkcí projektu EPC je aktivní přístup k energetickému managementu, kde je kladen maximální důraz na monitoring spotřeb energií a provoz instalovaných technologických zařízení včetně vyhodnocení skutečně dosahovaných úspor a optimalizace provozních parametrů s využitím služeb centrálního dispečinku. Nový centrální systém měření a regulace umožňuje všem oprávněným osobám dálkový monitoring a ovládání energetického hospodářství z kteréhokoliv místa s přístupem na internet.

Celý projekt zapadá do strategie dlouhodobě spolehlivého partnerství energetické skupiny Amper Holding, kdy dodávky energií pro CeWe Color zajišťuje Amper Market a za služby v podobě energetického poradenství včetně realizace konkrétních úsporných opatření smluvně zodpovídá Amper Savings.


Energetické úspory pro město Trutnov   30.3. 2016

Společnost Amper Savings, a.s. získala důvěru města Trutnov a zahájila svoji činnost na analýze provozu technologií a spotřeb energií v rámci aktivního energetického managementu pro vybrané objekty v majetku města. Již během několika týdnů odhalili energetičtí specialisté Amper Savings potenciál úspor, který lze postupně realizovat prostřednictvím beznákladových (organizačních) nebo nízkonákladových opatření díky odbornému zásahu do měření a regulace. V návaznosti na vyhodnocení stávajícího provozu a monitoringu energetického hospodářství jednotlivých objektů je následně plánována realizace vysokonákladových úsporných opatření (investičního charakteru) a to se smluvní garancí úspor dle metodiky EPC (Energy Performance Contracting). Tento model nabízí městu Trutnov zajímavý způsob řešení investice do úsporných opatření, kdy nemusí vynakládat žádný vlastní kapitál, neboť  veškerá rizika včetně financování a návratnosti celého projektu na sebe přebírá poskytovatel energetických služeb ESCO (Energy Service Company). Amper Savings tím vytváří přidanou hodnotu k dodávkám energií od sesterské společnosti Amper Market, jenž řeší také výkup elektřiny ze střešních fotovoltaických elektáren, které jsou umístěny na objektech města. Součástí všech energeticky úsporných projektů, realizovaných ve skupině Amper Holding, je rovněž velmi přesná a profesionálně zpracovaná predikce počasí, kterou zajišťuje Amper Meteo.


Projekty Amper Savings přináší městům až 30% úspor nákladů na energie   22.2. 2016

Amper Savings se dnes velmi aktivně zabývá podporou měst v oblasti energetického poradenství a realizace energeticky úsporných projektů. Mezi významné projekty, u kterých již došlo k ročnímu vyhodnocení skutečně dosažených úspor, patří například realizace projektu EPC ve vybraných budovách v majetku měst Chrudim a Moravská Třebová. Realizovaná úsporná opatření hned od samotného počátku projektu bezproblémově naplňovala plánovaný cíl a díky atkivnímu přístupu k energetickému managementu dokonce přinesla úsporu nad rámec smluvní garance.

Projekt v Chrudimi přispěl v rámci prvního roku provozu do městského rozpočtu úsporou v celkové výši 1,8 mil. Kč, které bylo dosaženo opatřeními v oblasti vytápění, chlazení, osvětlení a spotřeby vody v objektech městského úřadu, kulturních zařízení, škol nebo sportovních zařízení jako jsou plavecký bazén nebo zimní stadion.

V případě města Moravská Třebová bylo dosaženo roční úspory v celkové výši 3,3 mil. Kč, přičemž referenční náklady před realizací projektu byly na úrovni zhruba 10 mil. Kč.

Zásluhou aktivní aplikace energetického managementu bylo u těchto projektů dosaženo vyšších úspor, než představuje předem stanovený smluvní závazek, což potvrzuje odborné kompetence celého řešitelského týmu a dává předpoklady pro další úspěšný rozvoj spolupráce mezi Amper Savings a jejich klienty. Více podrobností o zmíněných projektech a realizovaných opatřeních lze nalézt v sekci Reference.


Amper Savings moderátorem konference Energetický management pro veřejnou správu   15.1. 2016

14.1.2016 se v pražském hotelu DAP konala konference Energetický management pro veřejnou správu. Akciová společnost Amper Savings byla jedním z hlavních partnerů této akce. Programem konference provázel Ing. Radek Vrána, technický ředitel Amper Savings, a.s., který v rámci dopolední části prezentoval příklady, kdy je a kdy není vhodné využít metodu EPC.

Na konferenci vystoupilo celkem 15 řečníků. V úvodním příspěvku se Vladimír Sochor z MPO věnoval zavádění energeticky úsporných opatření v organizacích veřejné správy a jejich financování. Další přednášky se zabývaly například novelou zákona 406/2002 Sb. o hospodaření s energií a novelou energetického zákona 458/2000 Sb. (Tomáš Chadim, TÜV SÜD Czech s.r.o.) nebo možnostem financování energeticky úsporných projektů z OPŽP (Jiří Eschner, SFŽP). V odpoledním bloku vystoupili energetici měst - Kopřivníce, Plzně a Prostějova a také Miroslav Král, za Jihočeský vodárenský svaz, s příspěvkem o metodě postupného nákupu.


Metodika EPC oslovila i nového majitele nemocnice v Šumperku   1.1. 2016

S novým rokem přichází Amper Savings také s novým projektem - a sice v Nemocnici Šumperk a.s.

Obě strany se smluvně dohodly, že od 1.1.2016 zahájí spolupráci na nové energetické koncepci s cílem optimalizovat náklady na energie a provoz energetického hospodářství areálu nemocnice. Součástí dlouhodobě nastavené spolupráce je realizace opatření zajišťujících úspory energií a provozních nákladů nemocnice, zejména pak v oblasti nákupu energií, sjednávání smluvně technických parametrů s ohledem na jejich provozní vliv, dále v oblasti realizace dlouhodobě efektivních investičních i neinvestičních úsporných řešení v souladu s vysokonákladovými, nízkonákladovými i beznákladovými opatřeními. Součástí projektu je samozřejmě také monitoring spotřeb všech druhů energií a provozních nákladů včetně následného vyhodnocení úsporných opatření.

Zásadním úkolem hned v úvodu projektu je optimalizace stávající energetické bilance pro smluvní nastavení referenčních nákladů k projektu EPC s garancí úspor ve výrobě, rozvodu a spotřebě všech druhů energií v areálu. Cílem je maximální účinnost ve využití vstupních energií respektive dosažení veškerého potenciálu úspor v celém energetickém hospodářství areálu nemocnice.

Amper Savings v rámci projektu zajistí činnost energetika a poskytne maximální podporu provozu energetického hospodářství nemocnice s předem definovanými náklady a podmínkami, splňujícími potřeby provozu areálu, vč. správy licencí pro výrobu, rozvod a distribuci energií  a to s dodržením všech souvisejících legislativních norem. Smluvní dohoda zajišťuje nemocnici rovněž spolupráci Amper Savings při projektování změn a výstavby nových pavilónů a objektů v  areálu nemocnice, postupné začlenění do jednotného energetického konceptu nebo technický dozor nad projekty ve fázi výstavby.


Start projektu EPC v areálu GUMOTEX Břeclav   1.12. 2015

Společnost Amper Savings zahájila provoz energetického hospodářství v břeclavském výrobním podniku GUMOTEX, akciová společnost. Osmiletý kontrakt EPC smluvně garantuje úspory v oblasti vytápění, výroby páry pro technologické účely, spotřeby elektrické energie nebo vody a také výroby stlačeného vzduchu. Komplexní řešení tohoto projektu zajišťuje návrh, projekci a realizaci energeticky úsporných opatření včetně provozu a správy celého energetického hospodářství areálu závodu GUMOTEX. Součástí rekonstrukce plynové kotelny pro vytápění areálu byla rovněž instalace nových parních kotlů pro výrobní technologie o celkovém výkonu 12 tun/hodinu, kdy k dosažení maximální účinnosti celého systému výroby páry je využito ekonomizérů, které umožňují provoz až na kondenzační úroveň. V rámci nové výstavby byly zajištěny související změny v kondenzátním i vodním hospodářství, byla provedena optimalizace rozvodů páry, změna v zapojení objektů do rozvodu páry a teplé vody a doplnění a oprava systému měření a regulace. Projekt také řeší výstavbu nové kompresorové stanice pro dodávku stlačeného vzduchu pro výrobní linky. Součástí řešení EPC je rovněž zajištění financování celého projektu a komplexní správa energetického hospodářství, vč. zajištění dodávek energií v objemu téměř 70 mil. Kč/rok. Důležitou činností v rámci tohoto dlouhodobého projektu se smluvní garancí úspor je aktivní přístup k energetickému managementu s důrazem na monitoring spotřeb všech druhů energií a provoz instalovaných technologických zařízení. Po celou dobu trvání kontraktu zajišťuje Amper Savings pravidelné hodnocení úspor a optimalizaci provozních parametrů, vč. služeb centrálního dispečinku a činnosti podnikového energetika.


Energeticky úsporný projekt v Bochemii   30.10. 2015

Společnost Amper Savings uzavřela dlouhodobou spolupráci s předním výrobcem dezinfekčních, fungicidních a čistících prostředků nebo materiálů pro povrchové úpravy kovů a akumulátorových hmot. Bohumínský výrobní podnik BOCHEMIE, a.s. tak maximálně využívá služeb v rámci skupiny Amper Holding, kdy dodávky elektrické energie zajišťuje Amper Market a energetické úspory garantuje svým dlouhodobým projektem Amper Savings. Do tohoto projektu je rovněž zapojena společnost Amper Generation, která v rámci skupiny Amper zajišťuje výrobu, instalaci a následný provoz kombinovaného zdroje pro výrobu elektřiny a tepla.

Amper Savings, jakožto strůjce komplexního energeticky úsporného řešení, poskytuje tomuto podniku energetické služby na základě vlastní analýzy výchozího systému energetického hospodářství a navržené dlouhodobě efektivní řešení tak umožňuje snížení energetických nákladů s využitím úsporných opatření zejména investičního charakteru, ale také neinvestičních opatření včetně zavedení aktivního energetického managementu. Vysokonákladová opatření jsou navržena v projektu se smluvní garancí úspor dle metodiky EPC, přičemž celkové náklady projektu, kryté z garantovaných úspor, činí téměř 40 mil. Kč a délka trvání kontraktu je 10 let.


Amper Savings partnerem konference o EPC   30.9. 2015

Amper Savings je partnerem mezinárodní konference o energetických službách se zaručeným výsledkem a jako člen Asociace poskytovatelů energetických služeb se aktivně podílí i na její přípravě. Konference se uskuteční 12.11.2015 v pražském hotelu Jalta a jejím cílem je konstruktivní diskuze nejen se zástupci veřejné správy a evropských institucí o výhodách komplexní modernizace energetického hospodářství budov s využitím energetických služeb se zaručeným výsledkem, ke které se členské země EU zavázaly, ale i o legislativních překážkách a možných cestách k jejich odstranění. Více informací a přihlášku najdete zde.


Amper Holding rozšiřuje portfolio služeb   25.8. 2015

Energetická společnost Amper Holding rozšiřuje portfolio služeb pro podniky a veřejný sektor. Nově založená dceřiná společnost Amper Generation se bude zabývat výstavbou kombinovaných zdrojů elektřiny a tepla - kogeneračních jednotek - přímo u zákazníků. Kogenerace umožňuje výrazné zvýšení efektivity využívání plynu a bioplynu ve výrobě i při vytápění administrativních budov, hotelů, obchodních center, bazénů a dalších staveb. Amper Generation může zákazníkům zajistit i finacování výstavby a provozu kogeneračních jednotek, které jsou následně spláceny z prodeje části vyrobené elektřiny a tepla.


Amper Racing Team v Moravské Třebové   27.7. 2015

Na startu letošního 11. ročníku Moravskotřebovského cyklomaratonu nechyběl ani tým Amper Racing. Tento velice kvalitně obsazený závod horských kol důkladně prověřil fyzické schopnosti všech zúčastněných jezdců a opět dokázal vysokou kvalitu organizačního týmu, který pod vedením místostarosty města Moravská Třebová Ing. Pavla Brettschneidera připravil opravdu vynikající sportovní zážitek na špičkové úrovni. Tým Amper Racing tímto děkuje všem pořadatelům tohoto závodu a již nyní připravuje vlastní vícedenní silniční cyklistickou tour, která by se měla uskutečnit již v příštím roce 2016!


Amper Savings se stal signatářem Evropského etického kodexu pro EPC   29.5. 2015

Společnost Amper Savings podepsala etický kodex, který definuje sadu hodnot a zásad, jenž jsou považovány za zásadní pro úspěšnou, profesionální a transparentní realizaci projektů energetických služeb se zaručeným výsledkem v evropských zemích. Etický kodex určuje zásady chování zejména na straně poskytovatelů energetických služeb se zaručeným výsledkem (projekty EPC). Zároveň je etický kodex kvalitativním ukazatelem pro klienty - co by měli očekávat a vyžadovat od poskytovatelů EPC a jaké zásady by sami měli dodržovat, aby mohli dosáhnout očekávaných úspor energie a s tím spojených výhod. Hlavním cílem Etického kodexu je představit EPC jako spolehlivý obchodní model zahrnující poskytování energetických služeb.

Energetické služby se zárukou mohou v zemích Evropské Unie zajistit zásadní úspory energie a to na bázi principu splácení investic do energeticky úsporných opatření z úspor nákladů na energii. Současné evropské trhy v oblasti energetické účinnosti se často vyznačují nedostatečnou transparentností. Proto si projekt  Transparense klade za cíl podporu rozvoje důvěryhodného trhu s EPC.

Projekt Transparense je financován v rámci programu Evropské unie „Intelligent Energy Europe" a jeho hlavním cílem je zvýšení transparentnosti a důvěryhodnosti evropských trhů s EPC. Projekt sdružuje dvacet partnerů pocházejících jak z rozvinutých, tak začínajících trhů s EPC, a má tedy velký potenciál přispět k rozvoji a rozšíření evropského trhu s EPC a dosažení podstatného zvýšení energetické efektivity.
 


Realizace úspor v průmyslových podnicích   27.2. 2015

S rozvojem skupiny Amper Holding se významně zvyšuje podpora průmyslu, který kromě dodávek energií očekává přidanou hodnotu v podobě energetického poradenství a následně i samotné realizace energeticky úsporných opatření.

Podnikový sektor je z pozice Amper Holding klíčovým cílem strategického zaměření a odběratelé energíí z něj tvoří 2/3 objemu dodávek společnosti Amper Market, a.s., které v roce 2015 dosáhnou 1,2 TWh silové elektřiny. Počet odběrných míst dosáhl k 31.1. 2015 počtu 27 949. Kromě těchto odběrných míst přebírá společnost Amper Market, a.s. ještě odpovědnost za odchylku a velkoobchodně dodává elektřinu do odběrných míst u několika partnerských dodavatelů obsluhujících dalších cca 22 000 odběrných míst. Celková bilance Amper Market tedy zahrnuje cca 50 000 odběrných míst.

Nejen v případě těchto odběrných míst, ale i v řadě dalších, dnes aktivně působí společnost Amper Savings, a.s., která v uplynulém roce uzavřela několik významných kontraktů v oblasti realizace energeticky úsporných pojektů s využitím metodiky EPC nebo služeb energetického managementu.
Amper Savings, a.s. tak poskytuje energetické služby na základě vlastní analýzy stávajícího systému energetického hospodářství daného subjektu a navrhuje řešení, jež umožňuje snížení energetických nákladů s  využitím úsporných opatření zejména investičního charakteru, ale také neinvestičních opatření včetně zavedení aktivního energetického managementu.

Mezi klíčové zákazníky, se kterými společnost Amper Savings, a.s. v poslední době uzavřela smluvní vztah, patří například síť pekáren PENAM, a.s., První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., FOTOLAB - CeWe Color, a.s., papírny CEREPA, a.s., výrobce průmyslových zámků BURG - SCHLIESSYSTEME, s.r.o. nebo břeclavský gumárenský podnik GUMOTEX, akciová společnost.
 


Garance úspor pro města   29.9. 2014

Společnost Amper Savings, a.s. uzavřela v posledním roce několik zajímavých kontraktů v oblasti poskytovaní energetických služeb se zaručeným výsledkem, tedy se smluvní garancí úspor. Velké úsilí společnost věnovala veřejnému sektoru, kde díky nejvýhodnějšímu řešení v rámci veřejných soutěží poskytuje svoje služby městům Kopřivnice, Chrudim nebo Moravská Třebová. Služby, které společnost Amper Savings, a.s. těmto zákazníkům poskytuje, řeší komplexní správu energetického hospodářství objektů města s využitím aktivního energetického managementu, v úvodu navíc vždy s realizací investice do významných úsporných opatření v oblasti vytápění, chlazení, osvětlení nebo spotřeby vody. Výše uvedené projekty jsou vždy v celkové délce trvání kontraktu 10 let a garantují městům za toto období až 30 mil. Kč úspor. Projekty jsou navíc zajímavé také tím, že na dodávkách elektřiny do měst a obcí se dnes významně podílí společnost Amper Market, a.s., tedy sesterská společnost Amper Savings, a.s. a v rámci energetické skupiny Amper Holding, a.s. je tak naplňována podstata ustanovení směrnice Evropského parlamentu o energetické účinnosti, která nařizuje členským státům EU šetřit spotřebu energií a poukazuje tím na všechny výrobce, dodavatele a distributory energií, aby tak činili směrem ke svým zákazníkům.


Semináře pro zákazníky   19.5. 2014

Společnost Amper Market uspořádala 13. a 14. května v Praze a v Brně tradiční energetické semináře pro zákazníky. Tématem přednášek byla zejména strategie nákupu elektřiny a úspory energie v podnicích.
Program:

1.Ceny elektrické energie v roce 2014 (Ing. Viliam Grácz, Amper Market, a.s.),
2.Strategie nákupu energie na PXE (David Kučera, PXE),
3.Potenciál a náklady energetických úspor v ČR (Ing. Marcela Juračková, MPO ČR). V Brně: Výhodné investování do energetických úspor s podporou EIB (Ing. Václav Štětina, Raiffeisenbank a.s., Ing. Pavel Sitný, ENVIROS, s.r.o.)
4.Moderní systémy energetických úspor v podnicích (Amper Savings, a.s.).


Amper Savings již i na Slovensku   8.3. 2014

Dne 7.3.2014 byla ve slovenském obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I pod vložkou číslo 97849/B zapsána společnost Amper Savings, s.r.o. s přiděleným IČ: 47 587 075. V souladu s dlouhodobou vizí společnosti tak byla dokončena první fáze působení značky Amper Savings na Slovensku. V současné době se pracovníci společnosti intenzivně věnují rozvoji energetických služeb dle metodiky EPC na slovenském trhu.

Společnost má sídlo na adrese Púchovská 8, 831 06 Bratislava, Slovenská republika.


Amper Savings, a.s. je novým členem Asociace poskytovatelů energetických služeb ČR   6.2. 2014

Dne 5.2.2014 schválila valná hromada Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES ČR) přijetí naší společnosti za řádného člena tohoto zájmového sdružení právnických osob. Amper Savings, a.s. se tak ve spolupráci s ostatními členy asociace bude aktivně podílet na rozvoji energetických služeb se zaručeným výsledkem dle metodiky EPC, na šíření obecného povědomí o nových technologiích a úsporných řešeních mezi odbornou i laickou veřejností a bude iniciovat i příslušné úpravy legislativního rámce v ČR.

Oficiální stránky Asociace poskytovatelů energetických služeb najdete zde: www.apes.cz

         


Společnost Amper Savings naplňuje požadavky Evropského parlamentu   25.9. 2013

Činnosti, které společnost Amper Savings, a.s. nabízí, jsou plně v souladu s ustanovením Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, která nařizuje členským státům EU implementaci této směrnice do místních podmínek. Společnost Amper Savings, a.s. je ve vztahu k uplatnění energetických služeb přímo interesována podporou trhu v oblasti energetických služeb, rozvojem štítků kvality a způsobem uzavírání smluv o energetických službách.


Obchodní virtuální elektrárna   6.8. 2013

Společnost Amper Market předvedla  v rámci veřejného kontrolního dne s dodavatelem díla poloprovozní verzi řídicího systému obchodní virtuální elektrárny. Byl dokončen modul pro on-line monitoring výroben elektřiny a úspěšně proběhl pilotní projekt regulace výrobny dálkovým ovládáním. Regulace byla provedena v režimu omezení a znovuobnovení výkonu zdroje ve stupních 0%, 60%, 100%.  Na pilotní projekt bude navazovat zapojení dalších výrobních zdrojů se zaměřením na případy, kdy regulace zdroje čistě na bázi obchodu s elektřinou představuje ziskový obchodní případ pro výrobce i pro Amper Market, bez jakékoliv externí podpory takového obchodního případu. Tyto obchodní případy jsou v jednání především s provozovateli bioplynových stanic a kogeneračních jednotek.

Projekt po svém dokončení usnadní obchodování s elektřinou z vlastních i smluvně zajištěných obnovitelných zdrojů a právě obchod s elektřinou je cestou pro integraci OZE do české energetiky. Plně funkční obchodní virtuální elektrárna umožní řídit kolísající výkon OZE v rámci portofolia obchodníka s elektřinou Amper Market a doplňovat výrobu OZE nákupy jak v denním, tak i v dlouhodobém horizontu.  Nástrojem k řízení na straně nákupu elektřiny je právě soubor řídících komponent a softwaru – obchodní virtuální elektrárna. Její základní funkce jsou především:

  • sběr dat o provozu vlastních a smluvních zdrojů a jejich evidence v centrálním datovém skladu,
  • predikce vlivu počasí a dalších faktorů na provoz zdrojů a dostupnost elektřiny z OZE,
  • řízení těchto zdrojů,
  • optimalizace nabídky regulací výkonu zdrojů a jejich kombinací s efektivním nákupem s cílem dosáhnout nejnižší ceny silové elektřiny pro zákazníky AM,
  • řízení odchylky v portfoliu obchodníka s elektřinou (subjektu zúčtování u Operátora trhu),
  • poskytování technologických dat smluvním výrobcům.

Licenci na recyklaci solárních panelů získal další systém: PV Recovery.   26.6. 2013

Společnost PV Recovery, s.r.o. dne 25.6.2013 získala od Ministerstva životního prostředí zápis kolektivního systému do Seznamu výrobců elektrozařízení, ve skupině 4 Spotřebitelská zařízení a solární panely dle přílohy č. 7 zákona o odpadech se zaměřením výhradně na recyklaci solárních panelů. PV Recovery je tak prvním zcela novým kolektivním systémem a rovněž prvním kolektivním systémem s původem v sektoru fotovoltaiky, který oprávnění na provoz kolektivního systému pro recyklaci solárních panelů získal.
PV Recovery je systém, který založili provozovatelé fotovoltaických elektráren, obchodník s elektřinou, mj. vyrobenou ze slunečního záření, Amper Market, a.s. a elektroinstalační společnost a generální dodavatel FVE, MICRONIX, spol. s r.o. Systém spolupracuje se zpracovatelem elektroodpadu, společností SITA CZ a.s., součástí globální skupiny GDF SUEZ, jež garantuje zpracování solárních panelů prostřednictvím své logistiky a sítě provozoven. Tento systém byl založen s jedinou motivací minimalizovat dopady příslušné legislativy na provozovatele FVE a dodavatele FVE, provozovat kolektivní systém s minimálními náklady a po likvidaci solárních panelů vrátit maximum prostředků nazpět plátcům recyklačního poplatku, tj. s cílem ochránit finanční prostředky vlastní, našich zákazníků a partnerů.
Za tímto účelem PV Recovery dosud uzavírala smlouvy o zajištění kolektivního plnění s provozovateli a dodavateli (dovozci, výrobci) fotovoltaických elektráren z řad zákazníků a partnerů zakládajících společností. Po získání „Zápisu“ je PV Recovery připravena reagovat na rostoucí zájem a uzavírat smlouvy i s dalšími zájemci z řad provozovatelů či dodavatelů FVE.
S případnými dotazy se, prosím, obracejte na tel. 225 282 792, e-mail: vyrobci@ampermarket.cz.


kontaktní formulář


Odeslat dotaz

* odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel


Twitter Facebook